Ga naar de inhoud

G20 massaprocessen: 86 aanklachten voor “Rondenbarg”.

In 2017 was de G20-top in Hamburg en kwamen tienduizenden mensen naar de havenstad om te demonstreren. De repressie was er legendarisch. Een van de trieste hoogtepunten van het politieoptreden was een wrede aanval op een groep demonstranten in de vroege ochtend van vrijdag 7 juli. De politieaanval was bedoeld om te voorkomen dat de demonstratie ook maar in de buurt van de G20-vergadercentrum zou kunnen komen, of de routes die de regeringsleiders gebruikten om er heen te rijden. Er vielen talloze zware gewonden aan de kant van de demonstranten. Nu worden 86 van hen berecht.

5 min leestijd

(Door g20redak, unitedwestand, origineel hier, vertaling globalinfo.nl, donateur worden?)

Eerdere berichten over de G20-protesten en repressie op globalinfo zijn hier te vinden)

De repressie tegen G20-tegenstanders gaat door – een groot politiek proces tegen ten minste 86 linkse activisten, die door het Openbaar Ministerie in Hamburg worden beschuldigd, is nog steeds gaande. De achtergrond is de aanval op een demonstratie op 6 juli 2017 in de straat “Rondenbarg” in Hamburg door de Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Blumberg (BFE) van de federale politie, die bekend staat om zijn gewelddadige optreden.

In september vorig jaar werd de eerste aanklacht ingediend tegen 19 demonstranten die ten tijde van de top in Hamburg nog geen 21 jaar oud waren. Inmiddels is het totale aantal verdachten gestegen tot 86 personen, verspreid over heel Duitsland. Ze zijn onderverdeeld in acht procedurele groepen en worden beschuldigd van verschillende strafbare feiten, zoals ernstige verstoring van de openbare orde, mishandeling van wetshandhavers, poging tot het toebrengen van gevaarlijke lichamelijk letsel en de vorming van gewapende groepen – sommige van deze strafwetten werden pas kort voor de top aangescherpt. Meerjarige gevangenisstraffen liggen in het verschiet.

Vanwege de uitgebreide aanklacht en het grote aantal getuigen, voornamelijk politieagenten, wordt verwacht dat het proces minstens een jaar zal duren, maar waarschijnlijker meerdere jaren. Gedurende deze periode zullen de betrokken personen waarschijnlijk één of twee keer per week voor de rechtbank in Hamburg moeten verschijnen. Voor velen van hen zal dit verstrekkende sociale gevolgen hebben, zoals verlies van baan en opleidingsplaats en scheiding van hun huidige omgeving, vrienden en familie, vanwege de grote afstand tot hun woonplaats. Het is nog niet bekend wanneer de processen zullen beginnen en welke groepsporcessen zullen worden gestart. De aanklachten zelf zijn grotendeels vergelijkbaar met elkaar. Met behulp van de constructie van de “gezamenlijke daad” wordt gestreefd naar een veroordeling zonder concreet individueel bewijs van straf. Deze aanpak zal in de nabije toekomst al worden afgedwongen in het Elbchaussee-proces, waarvan de uitspraak op 10 juli 2020 verwacht wordt. Soortgelijke patronen van argumentatie zijn recentelijk gezien in gerechtelijke procedures met betrekking tot kraakpanden.

In het kader van de campagne “Gemeenschappelijk Verzet” wordt voor de zaterdag voor de eerste dag van het proces – tot nu toe dag X – een oproep gedaan voor gedecentraliseerde acties in verschillende steden. Zo zijn er bijvoorbeeld al een demonstratie in Berlijn en een manifestatie in Braunschweig aangekondigd. Ook alle andere decentrale landelijke acties worden hier verzameld: gemeinschaftlich.noblogs.org/Aktionen. Er zijn ook posters, flyers en stickers in omloop. De Rote Hilfe intensiveert onder andere de G20-donatiecampagne, zie de nieuwsbrief en de achterkant van het 02/2020-nummer of: https://www.rote-hilfe.de/aktiv-werden/spenden. Ook het opzetten van netwerken van getroffenen en solidariteitsstructuren vordert. Er wordt ook gewerkt aan het verlenen van politieke steun aan de publieke processen. Alleen met praktische solidariteit kunnen we het proces, in combinatie met een consequente weigering om te getuigen, veranderen in een ramp voor de politie en het openbaar ministerie.

———————-

Achtergrond:

“Rondenbarg” werd bekend door het proces tegen de toentertijd 18-jarige Fabio V., die hiervoor bijna 5 maanden in hechtenis werd gehouden. Destijds ging het vooral om de toepassing van het “hooligan-arrest” van het Federale Hof van Justitie (BGH) uit 2017, volgens hetwelk de verdachten voor alle incidenten alleen op basis van hun aanwezigheid mede kunnen worden berecht – ook al heeft het BGH de overdracht hiervan naar politieke evenementen uitdrukkelijk uitgesloten. De discussie in de rechtbank werd ook gekenmerkt door originele nazi-paragrafen en zinnen als “schadelijke neigingen” en “onderwijsgebreken”, sinds 1953 §17 van de wet op de jeugdrechtbanken. Het is heel goed mogelijk dat Fabio’s proces ook in de komende massaprocessen opnieuw wordt opgestart. Een samenvatting van zijn proces dat in februari 2018 mislukte is hier te vinden.

Met de Rondenbarg-processen bouwen de repressieve organen niet alleen een massief angstscenario op om de getroffenen te intimideren en andere activisten af te schrikken om in de toekomst deel te nemen aan protesten. Hiermee zou ook een “collectief schuldbeginsel” worden ingesteld, zodat bij toekomstige demonstraties naar deze precedenten kan worden verwezen als er veroordelingen worden uitgesproken. Dit zou het fundamentele recht op vrijheid van vergadering/demonstratie opnieuw massaal beknotten. Bij het onlangs door de politie ingestelde openbaar onderzoek in het kader van het ZDF-programma “Aktenzeichen XY … ungelöst” (Duitse versie van Opsporing Verzocht, vert.) van juni 2020,werden verwarde verbanden gelegd tussen de brandende auto’s in 2016 van de politiechef en van Enno Treumann, die belast is met “operationele taken” voor de G20, en de demonstratie op Rondenbarg. Opnieuw blijkt de wil om te vervolgen en de strijd over interpretatie door de overheid om het gebruik van geweld van hun kant te rechtvaardigen en om een stemming te creëren tegen demonstranten die zich verzetten tegen een topconferentie om moorddadige kapitalistische belangen veilig te stellen.

De aanstaande politiek gemotiveerde processen maken deel uit van de voortdurende repressie tegen G20-tegenstander*s sinds de top. Zo was er bijvoorbeeld op 29 april  wederom een huiszoeking in Hamburg met de G20 als voorwendsel. Ook vond in april 2020 het beroepsproces van Toto plaats. Hij werd gearresteerd nadat een gewelddadige politiemacht de officieel aangemeldde “Welcome to Hell” demonstratie had neergeslagen. De straf bedroeg een jaar en twee maanden met een proeftijd van vier jaar, plus een boete van 1000€ en betaling van 50% van de kosten van het proces: (Zie verslag proces en verklaring). Door de corona is het aantal medestanders bij de huidige processen zeer beperkt en gaat bijwonen van het proces gepaard met het afgeven van persoonlijke gegevens – zoals momenteel het geval is met de Elbchaussee-processen.

Laten we gezamenlijk verzet blijven bieden. Laten we de uitkomst van de G20-protesten niet overlaten aan de heersende klasse die hun uitbuitende systeem wil verdedigen.

Schrijf naar de campagne op gemeinschaftlich@riseup.org (sleutel is te vinden op de website) of naar de Rote Hilfe als je acties plant, wilt netwerken, ideeën of informatie hebt!

Samen zijn we sterk!

Campagne “Gemeenschappelijk Verzet” juli 2020

https://gemeinschaftlich.noblogs.org/