Ga naar de inhoud

Frankrijk staakt door

In Frankrijk heeft er zich binnen en buiten de vakbeweging een nieuwe beweging gevormd, die voor een deel anarchosyndicalistisch is geïnspireerd en in ieder geval sociale strijd voert als een  beweging van onderop zoals Proudhon dat ziet: op federalistische grondslag. Frankrijk kent een grote hoeveelheid vakbonden, van liberaal, christelijk, socialistisch en communistisch tot enkele kleine anarchosyndicalistische, trotzkistische of gemengde bonden. Deze bonden hebben zich in hun verzet tegen Sarkozy’s bezuinigingsmaatregelen verenigd in een Intersyndicale, een samenwerkingsverband vanaf de top, die landelijk de parolen geeft voor bijvoorbeeld stakingsdagen.

4 min leestijd
frankrijkstaaktdoor

 

Deze Intersyndicale heeft ook plaatselijke samenwerkingsverbanden. Maar de bijeenkomsten hebben zich uitgebreid omdat daarbij ook ongeorganiseerden, precairen, scholieren (lycéens), studenten en gepensioneerden hebben gevoegd die eveneens grieven hebben tegen Sarkozy. Samen hebben zij algemene vergaderingen (Assembléés Générales, of AG’s) uitgeroepen, die de kern vormen van het verzet tegen zowel Sarkozy als de bureaucratie van de grote bonden, en die meer en meer de drijvende kracht vormen van wat er nu staakt.

Het volgende document is afkomstig van de eerste landelijke bijeenkomst van gedelegeerden van deze AG’s, die dus voorlopig een nieuwe organisatie vormen tegen staat en kapitaal.

Nu moeten we niet bij de pakken blijven neerzitten!

Oproep van de nationale bijeenkomst van Tours op 6 november

Op 6 november in Tours zijn er gedelegeerde afgevaardigden of waarnemers-ters bijeengekomen van 25 interprofessionele algemene vergaderingen  (AV), strijd AG ‘s , van verschillende intersyndicales open voor ongeorganiseerden, collectieven, coördinaties tussen secties, enz…, van Laval, Le Havre, Angers, Béziers,
Saint Etienne, Roanne, Chambéry, Nantes, Angoulême, Cognac, Bayonne, Chinon, Nîmes, Tours, Saint Denis, Rouen, Champigny, Parijs-Oost, Parijs West, Parijs Ve/XIIIe, Parijs XXe, Vannes, Rijsel, Grenoble en Nancy. (De steden Aubenas, Agen, Brest, Rennes, Montpellier en Sarlat stuurden bericht van verhindering).

De arbeiders van de publieke en private sector, de werklozen, de gepensioneerden, de scholieren en de studenten hebben zich massaal laten mobiliseren door de stakingen, de demonstraties en de blokkadeacties voor het  intrekken van de hervorming van de pensioenen, met de steun van de meerderheid van de bevolking. Maar de regering heeft  hierop geantwoord met minachting, met laster, met onderdrukking, met inbreuken op het stakingsrecht, en zij besluit met geweld op te treden.

De strijd tegen de pensioenhervormingen bereikt een cruciaal moment. Terwijl de regering en het merendeel van de media ons al weken berichten dat de mobilisaties voorbij zijn, worden er in het hele land blokkadeacties en  solidariteitsacties gevoerd en zijn er nog massale demonstraties. Deze wet moet van tafel. Wij verzetten ons tegen de begrafenis van de beweging nu er over de wet gestemd is.

De strategie van de intersyndicale was voor de arbeiders een mislukking. Maar nu mogen wij niet berusten: wij zijn vastbesloten om de strijd voort te zetten. In talrijke plaatsen hebben de militanten, georganiseerd in verschillende bonden en ongeorganiseerden elkaar gevonden in plaatselijke Algemene Vergaderingen en collectieven om samen overleg te voeren en te handelen: om de strijdende vakgroepen informatie te geven en te ondersteunen, om de permanente staking uit te breiden en om blokkadeacties te organiseren. Wij willen dat deze beweging van zelforganisatie en gemeenschappelijke actie door blijft gaan, zich uitbreidt en tot een samenwer­kingsverband komt.

Deze beweging ligt in de lijn van een groter perspectief, namelijk om een halt toe te roepen aan het beleid van de regering  en de werkgevers, die nieuwe aanvallen voorbereiden, met name op de ziektekostenverzekering. Wij blijven ervan overtuigd dat het enige middel om tegen de regering te winnen de economische blokkade en de algemene staking is.

Wij roepen op om verzet te bieden tegen de onderdrukking die steeds gewelddadiger  de mensen treft doe meedoen met de sociale beweging.

Wij hebben deze nationale vergadering gehouden om een begin van onderlinge discussie te maken, om ons te coördineren en om gemeenschappelijke actie te voeren. Wij roepen alle strijders op om in Algemene Vergaderingen bijeen te komen als die er nog niet in hun woonplaats zijn. Wij roepen alle interprofessionele AV’s en strijdende AV’s, intersyndicales met ongeorganiseerden om deel te nemen aan de volgende nationale bijeenkomst  in Nantes op zaterdag 27 november 2010, door gemandateerde afgevaardigden te sturen. Wij roepen de vakbonden op om bij deze bijeenkomst waarnemers-sters te sturen.

Wij roepen op tot  de volgende acties, waarmee we de acties die dagelijks plaats vinden kracht willen bijzetten.
– een symbolische actie op 11 november om 11h voor de intrekking van het wetsontwerp en ter ere van degenen die voor hun pensioen op het werk gestorven zijn;
– een actiedag van economische blokkade op 15 november, waarbij wij een beroep doen op internationale steun;
– een symbolische actie waarop we de wetstekst op de dag van zijn afkondiging verbranden.

ensemblepourleretrait@gmail.com

Ga snel naar de blog van de Assemblée Générale interprofessionnelle van Tours en stuur die door:
http://ensemblepourleretrait.wordpress.com