Ga naar de inhoud

Frankrijk Plat: 9 januari volgende actiedag

De foto die je hierbij ziet is een vreemde file op zee. Tankers met olie liggen al weken te wachten om Franse havens binnen te varen. De opslagtanks van de raffinaderijen zitten vol, er kan geen druppel meer bij. Ze raken niet leeg omdat er niets uit kan: 6 van de 7 raffinaderijen in het land worden geblokkeerd uit protest tegen de pensioenplannen van de regering Macron.

5 min leestijd

(Door Kees Stad)

Blokkeren van de brandstoftoevoer is een bekende strategie in Frankrijk bij sociale protesten. Uiteindelijk is het doel dat de benzinepompen in het land droog komen te staan en het personenvervoer en de wegtransport stil komt te vallen. Des te eerlijker omdat bij het Openbaar vervoer ook alles behoorlijk plat ligt.

Afgelopen 17 december was landelijke actiedag in Frankrijk, na de eerste stakingsdag op 5 december.
Het was enigszins spannend wat de opkomst zou zijn, want dat geeft aan of de steun voor gedecideerde acties in het land tegen de pensioenplannen toe of afneemt. Maar het zat goed. Er kwamen (volgens de vakbonden) 1.8 miljoen mensen op de been, terwijl dat er op 5 december al 1.5 miljoen waren geweest. Ook hebben nieuwe landelijke bonden zich bij de staking aangesloten.

Nu wordt er druk onderhandeld tussen de bonden en de regering, de uitkomst daarvan zal bepalend zijn voor de komende weken in het land en hoeveel er plat ligt.
toonaangevend in het verzet tegen de pensioenplannen van Macron is de sociaaldemocratische vakbond CGT. Maar ook Lutte Ouvriere (LO) en kleindere bonden als SUD doen hard mee. En – speciaal voor Bas van der Plas – de leider van LO Yves Veyrier heeft verklaard dat wat hem betreft alleen volledige intrekking van de hervormingsplannen voldoet.
En nu heeft ook de gematigde CFDT zich bij de oppositie tegen het pensioensplan gevoegd.

De actiedag op 17 december was een massaal vertoon van verzet in alle steden. het is opmerkelijk dat er zo weinig aandacht voor is in Nederland (in de media, maar ook onder linkse ‘waarnemers’). In Parijs waren 67.000 mensen de straat op gegaan (volgens Liberation), en brak er een waar volksfeest uit in de – te privatiseren – Gare Du Nord waar treinpersoneel en lokaal OV-personeel elkaar trof. Volgens andere bronnen waren er wel 300.000 mensen op de been in Parijs. En kwamen stakende brandweermensen meerdere keren de demonstranten te hulp om ze te verdedigen tegen traangas en andere projctielen schietende ME.

In veel andere steden waren tienduizenden mensen bij de demonstraties. In Toulouse naar verluidt 100.000. Op meerder plekken werd de demonstratie door relpolitie belaagd, en er zijn weer vele gewonden gevallen.

Hier beelden uit Rennes. Overzicht van Yahoo met de mooie kop France on strike: Power cuts, schools shut, no Eiffel Tower. En melding van de actie van arbeiders bij het elektriciteitsbedrijf om de stroom af te sluiten in het kantoordistrict. Eerder hadden elektriciteitsmedwerkers de meters van tienduizenden huishoudens op ‘daluren’ gezet waardoor ze een stuk minder hoeven te betalen. Opmerkelijk is ook de adhesie van scholieren, die in sommige gevallen hun school vakkundig gebarrikadeerd hadden, om te voorkomen dat de lessen zouden kunnen beginnen.

Een veel vertelde grap onder voorstanders van de staking is dat het schandalig is dat de kerstdagen nu de staking komen vergallen.

De volgende actiedag is gepland op 9 januari. In de tussentijd lopen stakingen en blokkades door.

Hieronder de verklaring van de CGT, vertaald door Ander Europa:

De Franse vakbond CGT blijft mobiliseren tegen Macrons plannen

16 december 2019 – In een mededeling herhalen de verschillende CGT-federaties de redenen voor hun acties tegen de regering Macron, en dreigen die te versterken als de regering geen oor heeft voor de eisen. Hier de  mededeling in Nederlandse vertaling:
 
De federaties bij de spoorwegen, van het transport, mijnwezen en energie en van de chemische industrie stellen het volgende vast:

De hervorming beantwoordt aan geen enkele dringende financiële noodzaak, zoals het laatste rapport van de Oriëntatieraad voor de Pensioenen bevestigt. De CGT heeft talrijke voorstellen voor nieuwe financiering geformuleerd die een oplossing zouden betekenen voor de conjuncturele moeilijkheden. Maar de regering heeft deze hervorming opgezet en probeert op een zeer ideologische manier ze op te dringen, zonder rekening te houden met de werkelijke noden.

De federaties bij de spoorwegen, van het transport, mijnwezen en energie en van de chemische industrie stellen het volgende vast:

De bevolking is in meerderheid tegen deze hervorming, niettegenstaande de vele interventies van de regering. De verkozenen van de Republiek die het volk vertegenwoordigen zouden daarmee moeten rekening houden, en niet alleen hun eigen politieke kamp verdedigen.

De loontrekkenden van onze beroepscentrales offeren een deel van hun wedde op in de hernieuwbare staking. Heel veel andere loontrekkenden brengen hetzelfde offer meerdere malen per week tijdens de interprofessionele actiedagen. Dit is niet gemakkelijk voor de families en toont aan dat de wereld van de arbeid, zowel in de openbare dienst als in de privé, sterk tegen deze hervorming is.

De president van de Republiek kan tegen de burgers van het land niet inbrengen dat hij legitiem verkozen is, want zijn campagnebeloften beantwoorden helemaal niet aan het huidig project. Bovendien wordt de geloofwaardigheid van deze hervorming in de grond geboord door de talrijke onthullingen over de verschillende bezigheden van de rapporteur, waarvan sommige getuigen van een directe band met de verzekeringssector.

Onder deze omstandigheden moet de regering een punt zetten achter haar koppigheid. Ze moet het land de voortzetting van een moeizaam conflict besparen dat zowel lasten meebrengt voor de stakers als voor de bevolking, in het bijzonder tijdens de eindejaarsfeesten.

De CGT-federaties bij de spoorwegen, van het transport, mijnwezen en energie en van de chemische industrie bevestigen dat de regering over één week beschikt om de terugtrekking van haar project aan te kondigen en de herlancering van waarachtige onderhandelingen ter verbetering van het huidig systeem. Dat is haar verantwoordelijkheid ten opzichte van een ongeloofwaardige hervorming die ze lanceerde zonder overleg, en die het land tegen haar mobiliseert.

Als de Eerste Minister volhardt in zijn bewering dat “het land verstoord is maar niet geblokkeerd” zullen de werknemers van de publieke en de private sector er de conclusie uit trekken dat ze, om gehoord te worden, de mobilisatie moeten verstevigen, meer stakingsoproepen lanceren in alle ondernemingen en nog meer betogingen organiseren.

Montreuil, zondag 15 december 2019