Ga naar de inhoud

Frankfurt Blockupy Festival November 20-23 2014

#talk #dance #act

Kom van dat balkon af

Frankfurt Blockupy Festival

November 20-23, 2014

We zullen niet wachten tot de hersenden hun afspraken gemaakt hebben – we zullen onze eigen agenda bepalen. Zelfs als het pas in 2015 zal zijn voordat de ECB zijn chique onderonsje met prominente gasten zal houden om zijn nieuwe toren in te huldigen, zal Blockupy dit najaar al in Frankfurt zijn.

3 min leestijd

(Originele Engelse en Duitse versie is hier te vinden)

Nu, na de “mei van Solidariteit” in Europa en voor de blokkade van de ECB inhuldiging volgend jaar, is het juiste moment: we zullen bespreken, zullen onze strijden bijeenbrengen en plannen maken. Wij zullen bijeenkomen bij muziek, met een biertje, bij een film. En natuurlijk zullen we aanwezig zijn op die plaatsen waar we de normale activiteiten verstoren: op de straten, over het hek.

Blockupy – we weigeren ons aan te passen! “Bezuinigingsbeleid is dodelijk!” is nog steeds van toepassing. De heersenden intensiveren hun structurele maatregelen, ook al zijn ze nu meer “zacht” verpakt. Ze zijn bezig om de crisispolitiek van de trojka om te vormen tot “business as usual” – mini-jobs, Hartz-IV, autoritaire beleid en sociale bezuinigingen, racistische uitzettingen, gemilitariseerde grenzen en de privatisering van publieke goederen, geruïneerd gezondheidszorgsystemen, blijken het antwoord te zijn op werkloosheid, bestaansonzekerheid en nationalistische reflexen. De crisis moet een manier van leven worden …

Democratie komt voort uit onze veelvuldige strijden. Blockupy poogt, samen met anderen, een platform te creëren in Europa op een moment van impasse- tegen bezuinigingen en uitbuiting, voor solidariteit over de grenzen heen. Europa is voor Blockupy niet een kwestie van paspoort of herkomst – Europa is het gebied waarin we beginnen om samen te strijden. We zijn de uitdrukking van een collectieve weigering van alle nationalistische, seksistische en racistische “crisis-oplossingen”.

#talk – en luister / wat te doen.

Gezamenlijk in workshops, podiumdiscussies en vergaderingen willen we vragen stellen die we kunnen beantwoorden met collectieve actie: hoe vinden we de scheuren in het kapitalistische cement? Hoe garanderen we een onvoorwaardelijke welkom aan alle vluchtelingen en migraties? Hoe pakken we onze steden terug, die zich zelf nu verkopen? Hoe kunnen we elkaar vinden om waardig te leven en te werken? We zullen praten over wat we moeten doen, wat we willen doen, om alternatieven te ontwikkelen, om onze strijd samen te brengen en sterker te worden.

#dance – Blockupy nodigt uit.

Het festival zal een ander licht brengen naar vele plaatsen in de stad – ruimtes van cultuur in zelfbeheer, projecten van andere manieren van leven en burgerschap, kroegen en cafés, theater, bioscoop of boekhandel. We zullen ontmoetten, luisteren, in verwarring brengen en verklaren. We zullen dansen, afluisteren en op de pleinen zijn. Een duurzame praktijk van protest kan niet afzien van het aanbrengen van wanorde en verwarring in de heersende orde.

#act – over de grenzen heen.

Feitelijk en symbolisch, collectief en openbaar zullen we de grenzen overstijgen. We zullen plekken vinden die staan voor het beleid van verarming. We zijn ervan overtuigd dat de massale ongehoorzaamheid een zeer passend antwoord is op het schandaal van het steeds-normaler worden van het ‘crisis-beleid’ en de ‘hervorming’ van het Europese kapitalisme. Zelfs als generale repetitie: zodat we ons de dagen en nachten van de blokkade van de ECB in 2015 duidelijker kunnen voorstellen en het ‘verwachte’ kunnen doorbreken

Vanuit netwerken, Blockupy platforms, groepen, organisaties en NGO’s in Europa zullen we bij elkaar komen op het Blockupy festival. “Het blauw zal grijs blijven totdat het opnieuw is uitgevonden.” We moeten allemaal bijeenkomen in november!

Blockupy coördinatie
https://blockupy.org/
kontakt@blockupy-frankfurt.org

(Nederlandse vertaling: globalinfo.nl)