Ga naar de inhoud

Fort Europa: Tientallen doden bij EU-grens Melilla

Aanvankelijk werden vijf doden gemeld, toen 18 en nu al 37. Maar veel ophef veroorzaakt het niet in Nederlandse media. Afgelopen vrijdag 24 juni voltrok zich een bloedbad aan de hekken bij Melilla, het stukje Spanje in Marokko.

5 min leestijd

(Door Kees Stad, globalinfo.nl, dat van donaties in leven blijft, foto Anred)

Volgens politico en The Guardian had een groep van zo’n 2000 mensen de hekken tussen Marokko en het Spaanse gebied te beslechten. Slechts een klein deel kwam binnen, de rest werd met harde hand tegengehouden. Het gevolg: tenminste 23 doden onder de migranten, en honderden gewonden. Mensenrechtenorganisaties in Marokko hebben zojuist gemeld dat ze 37 doden tellen!

De Spaanse premier Pedro Sánchez verdedigt het optreden van zijn ordediensten , die met de Marokkaanse agenten zouden hebben samengewerkt en noemde de actie van de migranten ‘een gewelddadige aanval’ en de het optreden van zijn manschappen “defending the national sovereignty and the territorial integrity of Spain,” (bron: politico)

Mensenrechtenorganisaties in Marokko hebben een heel ander verhaal en roepen op tot een diepgravend onderzoek naar het bloedbad. (de Spaanstalige oproep staat hieronder vertaald)

The Guardian linkt naar beelden op twitter van Marokkaanse agenten die op de grond liggende gewonden (en mogelijk doden) omsingeld houden: “Ze werden daar urenlang zonder hulp achtergelaten, waardoor het aantal doden toenam,” zei de groep op Twitter. In een andere video die door de organisatie werd gedeeld, leek een Marokkaanse veiligheidsagent met een wapenstok te slaan naar een persoon die op de grond lag. (bron: Moroccan Association of Human Rights, AMDH Nador)

The Guardian laat ook iemand aan het woord die bij de groep was die probeerde om in Melilla te komen: Hij zei dat Marokkaanse troepen stenen hadden gegooid en traangas hadden gelanceerd rechtstreeks op degenen die probeerden over te steken. “Normaal gooien ze het in de lucht, maar deze keer was het direct op mensen gericht. En ze waren zo zwak dat ze bij de minste aanraking vielen,” zei hij. “Velen stierven omdat ze zwak en hongerig waren.” Eerder waren volgens dezelfde man door Marokkaanse agenten de kampen overvallen waar migranten in leefden en hadden al hun toebehoren gestolen.

Zie ook Al Jazeera: Rechtenorganisaties vragen om onderzoek naar doden bij Melilla:

——–
Vertaling van de oproep van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties:

De immigratieovereenkomst tussen Spanje en Marokko moordt

UPDATE: Zevenendertig slachtoffers van de tragedie zijn bevestigd. De cijfers zijn niet definitief en kunnen blijven stijgen.

De tragische gebeurtenissen van 24 juni 2022 aan de grens tussen Nador en Melilla in Marokko herinneren op gewelddadige wijze aan het falen van een op veiligheid gebaseerd migratiebeleid. De 27 doden en honderden gewonden aan de zijde van zowel de migranten als de Marokkaanse politiediensten zijn het tragische symbool van het beleid van de Europese Unie (EU) inzake de externalisering van de grenzen, met de medeplichtigheid van een zuidelijk land, Marokko. De dood van deze jonge Afrikanen aan de grenzen van “Fort Europa” maakt ons attent op de dodelijke aard van de veiligheidssamenwerking op het gebied van immigratie tussen Marokko en Spanje.

De omstandigheden voor de tragedie van vrijdag 24 juni waren al enkele weken aan de gang. Arrestatiecampagnes, invallen in kampen en gedwongen verhuizingen van migrantengemeenschappen in Nador en omstreken vormden de voorbode van dit van tevoren geschreven drama. De hervatting van de veiligheidssamenwerking op migratiegebied tussen Marokko en Spanje in maart 2022 heeft als rechtstreeks gevolg gehad dat de gecoördineerde acties tussen de twee landen zijn verveelvoudigd.

Deze acties worden gekenmerkt door schendingen van de mensenrechten van migranten in Nador, Tetouan, Tanger, alsook in Laayoune, Dakhla. Het drama van deze droevige dag is het gevolg van een geplande druk tegen de gevluchten.

Al meer dan anderhalf jaar hebben de migranten in Nador geen toegang meer tot medicijnen of gezondheidszorg, hun kampen zijn in brand gestoken en hun bezittingen geplunderd, hun schamele voedsel is vernietigd en het weinige drinkwater waarover zij in de kampen beschikten is zelfs in beslag genomen.

Deze strafexpedities hebben geleid tot een spiraal van geweld aan beide zijden. Dit geweld moet worden veroordeeld, waar het ook vandaan komt, maar het doet denken aan het systematische geweld waaraan de migrantengemeenschappen van Nador jarenlang zijn blootgesteld door zowel Spaanse als Marokkaanse rechtshandhavingsinstanties. Deze praktijken zijn bij talrijke gelegenheden veroordeeld door nationale, regionale en VN-instanties.

Met het oog op deze nieuwe tragedie aan de grenzen, en gezien de omvang van het aantal menselijke slachtoffers, dat helaas nog zal toenemen, kondigen de organisaties die dit communiqué hebben ondertekend het volgende aan:

  • Wij betuigen onze innige deelneming aan de families van de slachtoffers, zowel onder de migranten als in de gelederen van de ordehandhavers.
  • Wij veroordelen het gebrek aan snelle zorg voor gewonde migranten, waardoor het aantal slachtoffers is toegenomen. Wij eisen dat er adequate gezondheidszorg van goede kwaliteit wordt verstrekt aan allen die in de nasleep van deze tragedie in het ziekenhuis zijn opgenomen.
  • Wij eisen dat de Marokkaanse autoriteiten in samenwerking met de migrantengemeenschappen overgaan tot de identificatie en de teruggave van de stoffelijke resten van de slachtoffers aan hun families.
  • Wij eisen de onmiddellijke opening van een onafhankelijk gerechtelijk onderzoek, zowel door Marokko en Spanje als op internationaal niveau, om licht te werpen op deze menselijke tragedie.
    Wij eisen dat een einde wordt gemaakt aan het criminele beleid dat wordt gefinancierd door de Europese Unie en haar vele medeplichtigen, staten, diverse internationale organisaties en diverse organisaties van het maatschappelijk middenveld die dit criminele beleid uitbesteden.
  • Wij roepen de in Marokko aanwezige diplomatieke vertegenwoordigingen van Afrikaanse landen op hun verantwoordelijkheid voor de bescherming van hun burgers ten volle op zich te nemen, in plaats van medeplichtig te zijn aan het gevoerde beleid.
  • Wij roepen mensenrechten- en migrantenrechtenorganisaties en -bewegingen op zich te mobiliseren op dit kritieke moment, nu het recht op leven meer dan ooit in gevaar is.

25 juni 2022, Rabat.

Deze verklaring staat open voor verdere ondertekening. Gelieve de naam van uw organisatie te sturen naar comunicadonador@gmail.com.

(zie voor eerste ondertekenaars onder de verklaring)