Ga naar de inhoud

FNV: ´Picnic, kies voor de supermarkt-cao’

De FNV stelde online supermarkt Picnic op 15 februari een ultimatum: binnen 1 week kiezen voor de supermarkt-cao óf een rechtszaak aan de broek. Volgens actievoerende bezorgers en FNV worden de Picnic-medewerkers stelselmatig onderbetaald. Dat leverde het bedrijf in 2018 bijna 10 miljoen euro extra winst op.

2 min leestijd

(door Matt Hermers, oorspronkelijk gepubliceerd op supermacht.nl, foto van website FNV)

Marianne Jekkers, bestuurder FNV, juigt toe dat Picnic na ¨stevige acties van FNV en werknemers rond onveiligheid op de vijf distributiecentra¨ [1] een veiligheidsprogramma heeft opgestart. Maar het bedrijf wil niets weten van vaste contracten en vaste uren, laat staan van een cao. Het is daarom tijd om meer druk uit te oefenen, aldus Jekkers.

Stelselmatige onderbetaling

Twaalf 12 orderpickers uit vier distributiecentra overhandigden de directie een cheque van 9,9 miljoen euro. Dat staat voor het bedrag dat Picnic in 2018 in eigen zak heeft gestoken door te weinig loon en werkgeverslasten te betalen zoals vooorgeschreven door de supermarkt-cao.

¨Gratis bezorgen bestaat niet¨

Volgens Jekkers krijgen de medewerkers slechts iets meer dan het minimumloon zonder toeslagen ondanks het zware werk dat ze doen. Zo kan het bedrijf gratis laten bezorgen en is het goedkoper dan andere supermarkten (oneerlijke concurrentie).

Supermarkt-cao

Alle supermarkten, ook supermarkten die alleen online opereren, vallen volgens de FNV onder de werkingssfeer van de cao voor supermarkten en zijn dus verplicht die cao toe te passen.

De bond stelt dat Picnic de enige websuper is die zijn personeel in de distributiecentra niet volgens de supermarkt-cao uitbetaald. Albert Heijn en Jumbo zouden dat wel doen.

Picnic ziet dat anders

Het Parool tekende op dat de Picnic-directie van mening is dat de onderneming niet onder de supermarktcao valt omdat er geen fysieke winkels zijn. Gratis bezorgen zou mogelijk zijn vanwege het zeer beperkte assortiment dat wordt gevoerd.

Topman Muller weigert de supermarkt-cao in te voeren. Dat zou volgens hem een stap terug in de tijd zijn. Muller is van mening dat Picnic een ¨voorloper¨ is en zegt uit te gaan van ¨goede arbeidsvoorwaarden met toeslagen¨. Hij zou de FNV hebben gevraagd om daarover mee te denken.

In het Parool-artikel werd nog opgemerkt dat Albert Heijn zijn personeel in de distributiecentra voor thuisbezorgen evenmin volgens de supermarktcao uitbetaalt, maar volgens de cao voor distributiecentra. Iets waartegen de FNV eerder al actie voerde.


Noten:

[1] Zie bijvoorbeeld ¨Petitie Young&United (FNV): ´Steun de medewerkers in de distributiecentra van Picnic´ (update), Supermacht, 17 december 2018 [https://www.supermacht.nl/?p=8625]

Bronnen:

– ¨FNV stelt Picnic voor keuze: cao of rechtszaak,¨ FNV, 15 februari 2019.
– ¨FNV: Picnic strijkt geld op door onderbetalen personeel,¨ Parool, 15 februari 2019