Ga naar de inhoud

FNV en CNV winnen rechtszaak tegen Jumbo en Otto. Een echte overwinning?

Volgens de kantonrechter is de cao Jumbo Logistiek van 1 april 2016 nog steeds van kracht bij Jumbo. En uitzendburo Otto liet ´besmet werk´ uitvoeren tijdens de staking van april 2017 in het distributiecentra in Woerden. Een uitspraak over een grote financiële claim door CNV en FNV volgt later. De vakcentrales behaalden weliswaar een juridische overwinning, maar Jumbo wil nu echt af van de cao. En de kans op een aanzienlijke schadevergoeding lijkt klein.

4 min leestijd

(door Matt Hermers, oorpsronkelijk verschenen op supermacht.nl)

Op 24 januari deed kantonrechter Wiggers in Den Bosch een belangrijke uitspraak in twee zaken die de Jumbo-distributiewerkers en de FNV- en CNV-vakcentrales aan gaan [1].

Cao nog steeds geldig …

De rechter bepaalde dat retailer Jumbo Distributiecentrum B.V. nog steeds is gebonden aan de cao Jumbo Logistiek die op 1 april 2016 is afgesloten [6]. De wet schrijft voor dat een cao die voor bepaalde tijd is aangegaan telkens voor gelijke periode (hier een jaar) wordt verlengd. Tenzij er wordt opgezegd of indien het in de cao anders is bepaald. Dat laatste was niet van toepassing en Jumbo heeft verzuimd om de cao rechtsgeldig vóór 1 april 2017 of vóór 1 april 2018 op te zeggen, aldus de rechter. Daarmee kan Jumbo´s arbeidsvoorwaardenregeling van 26 februari 2018 hooguit worden gezien als aanvulling op de cao.

… tot april 2019?

Volgens FNV-bestuurder Ali Aklalouch is de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) van Jumbo hiermee van de baan. Want bij de distributiecentra van de retailer geldt een minimum-cao. In aanvullende afspraken mag Jumbo alleen arbeidsvoorwaarden opnemen die beter zijn dan de cao-bepalingen maar niet ongunstiger [4]. En de avr die Jumbo er in 2018 doordrukte bevat verschillende bepalingen die een verslechtering betekenen. Zoals nieuwe functies en loonschalen die feitelijk minder loon opleveren, en onduidelijke afspraken over werken op zondag.

Een avr van tenminste 5 jaar

Meteen na de uitspraak van de rechter stelde Jumbo in een persverklaring [5] dat het bedrijf de cao nu weliswaar zal uitvoeren. Maar het zal de cao ook beëindigen per 1 april 2019 en deze vervangen door een avr. Volgens Jumbo zorgt de huidige avr voor hogere lonen en een betere generatieregeling dan de oude cao. Het bedrijf wil de huidige avr, die door ruim 80% van de logistieke medewerkers zou zijn ondertekend, voor tenminste 5 jaar aanhouden.

Dat dooorkruist de hoop van CNV en FNV dat Jumbo de cao-onderhandelingen hervat [7]. Ook lijkt het argument van bestuurder Aklalouch niet op te gaan wanneer Jumbo de cao daadwerkelijk opzegt en deze definitief vervangt door een 5-jarige avr.

Onderkruipers van OTTO

OTTO Workforce B.V. werd veroordeeld wegens het schenden van artikel 10 van de wet Waadi [2]. Tijdens de stakingen in de Jumbo distributiecentra in april 2017 zette OTTO in Woerden namelijk uitzendkrachten in als heftruckrijders om daar ´besmet´ werk uit te voeren [3]. Daarmee is het bedrijf aansprakelijk voor de schade die de FNV en CNV toen leden en nu nog leiden.
In een latere schadestaatprocedure zal worden vastgesteld hoeveel de schade bedraagt.

Jumbo zelf werd niet verooordeeld wegens stakingsbreking. Want de wet die onderkruipers verbiedt, geldt alleen voor degene die de arbeidskrachten levert, niet voor de werkgever waar wordt gestaakt.

Schade en bestemming geld

In de rechtbank voerden CNV en FNV aan dat ze een schade van 500 duizend euro hebben geleden door de stakinsgbreking. Het gaat om reputatieschade, verlies aan werfkracht en schade wegens tevergeefs gemaakte kosten. De rechter achtte het voldoende aannemelijk dat de centrales schade hebben geleden als gevolg van de schending van artikel 10 van de wet Waadi. De hoogte ervan wordt dus in een aparte procedure vastgesteld.
De rechter vond een andere claim, een schade van rond de 7000 euro wegens buitengerechtelijke kosten echter onvoldoende onderbouwd.

Compensatie van avr-weigeraars

De FNV herinnerde er aan dat een rechter in 2017 oordeelde dat de looneisen van de vakbonden redelijk waren en dat de daaropvolgende staking rechtmatig was [7]. Het vonnis van afgelopen week bevestigt dat de staking vervolgens onrechtmatig is gebroken. Jumbo weigerde om de gevraagde loonsverhoging te geven terwijl de retailer later wèl een loonsverhoging gaf aan díe werknemers die onder druk de arbeidsvoorwaardenregeling tekenden. De werknemers die hun cao wilden houden, liepen echter een loonsverhoging mis. De vordering van 500 duizend euro willen de bonden dan ook gebruiken om die laatste groep te compenseren.

Meer lezen:
– ¨Flinke arbeidsonrust bij Delhaize, Jumbo en Albert Heijn,¨ Supermacht, 11 april 2017.
– ¨FNV en CNV dagvaarden Jumbo wegens stakingsbreking en onrechtmatigheid avr,¨ Supermacht, 3 april 2018.
– ¨Otto Work Force erkent levering medewerkers tijdens staking Jumbo,¨ BNR, 19 december 2017.
– ¨Vakbonden eisen half miljoen van Jumbo voor schenden stakingsrecht,¨ FNV, 19 december 2017.
– ¨Rechter: Jumbo heeft staking niet onrechtmatig gebroken,¨ Het Financieele Dagblad, 24 januari 2019.

Noten:
[1] ¨Uitspraken (schending onderkruipersverbod, en rechtsgeldigheid CAO Jumbo Logistiek) ECLI:NL:RBOBR:2019:89 (Zaaknummer 6890046 CV EXPL 18-2740),¨ Rechtbank Oost-Brabant, 24 januari 2019.
[2] Waabi staat voor ´Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs´.
[3] FNV-bestuurder Debbie van Leiden (eind december 2017): ¨Reach-chauffeurs hebben een cruciale functie in het logistieke proces van de Jumbo-distributiecentra. Als zij niet rijden, dan ligt alles stil.¨
[4] ¨Rechter: Jumbo moet zich aan cao houden,¨ NRC 24 januari 2019.
[5] ¨Persstatement Jumbo,¨ Jumbo Supermarkten, 24 januari 2019.
[6] – ¨De collectieve arbeidsovereenkomst Jumbo Logistiek,¨ 22 maart 2016.
[7] ¨Gerechtigdheid: Jumbo-distributiewerkers hebben nog steeds hun cao,¨ FNV, 24 januari 2019.