Ga naar de inhoud

FIAN op wereldvoedseltop: honger kan niet wachten

Persbericht
van FIAN internationaal:
"Wereldvoedseltop
in Rome: Geen loze beloften meer – honger kan niet wachten"

 

3 min leestijd
Placeholder image

*Rome,
5 juni 2008*. Op de vooravond van de topconferentie over voedselzekerheid in de
wereld kwamen vissers, inheemse volken en niet-gouvernementele organisaties met
een verklaring waarin ze de noodtoestand uitriepen: "Regeringen en hun
organisaties moeten afzien van maatregelen die het mensenrecht op voedsel
schaden en honger doen toenemen", zei Flavio Valente van de FoodFirst
Information and Action Network (FIAN), de internationale
mensenrechtenorganisatie voor het recht op voedsel. "De voedselrellen van
de laatste maanden laten zien dat honger niet kan wachten, er is direct actie
nodig. Dat verwacht de wereld van de voedseltop 3-5 juni in Rome."

In hun
verklaring "Weg met de gebruikelijke mislukkingen" roepen 800
organisaties uit de hele wereld op tot een radicale verandering in de
landbouwpolitiek, die gebaseerd zou moeten zijn op de capaciteit van kleine
boeren om zichzelf en de bevolking van hun land te voeden. "Sommige
regeringen en de Wereldbank proberen de voedselcrisis te misbruiken door aan te
dringen op verdere liberalisering van de handel om zo goedkope voedselimporten
mogelijk te maken", zegt Daniel Gomez van FIAN Nederland. "De top
moet duidelijk laten weten dat we genoeg hebben van dit middeltje dat de
mogelijkheden van arme landen om hun eigen voedsel te produceren heeft
ondermijnd"

Het
huidige concept van de officiële verklaring van de top roept op tot een
"resultaatgestuurde dialoog" over de impact van biobrandstoffen op
voedselzekerheid. "Het zou een schande voor de internationale gemeenschap
zijn om te komen met zwakke en vage oproepen tot dialoog. Het stimuleren van de
productie van biobrandstoffen die het recht op voedsel in gevaar brengen moet
onmiddellijk stoppen", zegt Eneias da Rosa van FIAN Brazilië".
"In Brazilië zijn de nadelige effecten van grootschalige productie van
biobrandstoffen duidelijk te zien en goed gedocumenteerd: verdrijving van locale
voedselproducerende gemeenschappen, slavenarbeid op suiker- en sojaplantages,
prijsexplosies op de locale markt en ontbossing die de klimaatverandering zal
verergeren".

"FIAN
juicht het nieuwe commitment van regeringen en ontwikkelingsorganisaties om de
landbouw in het Zuiden te stimuleren toe", benadrukt Ujjaini Halim van
FIAN West Bengalen. "Toch is de steun die de FAO geeft aan een nieuwe
Groene Revolutie in Afrika riskant. De ervaring in India laat zien dat deze
strategie een markt creëert voor multinationale zaadondernemingen zoals
Monsanto, en kleine boeren steeds afhankelijker van dure en ecologisch
niet-duurzame inputs maakt. De FAO moet de vrijwillige richtlijnen op het
gebied van het recht op voedsel, die zijn lidstaten in 2004 formeel
goedkeurden, serieus nemen. Kleine voedselproducenten moeten hun ontwikkeling
zelf ter hand nemen".

Flavio
Valente besluit: "Wij herinneren de regeringen die deze dagen bijeen zijn
in Rome eraan dat voldoende voedsel een mensenrecht is. Het nemen van
maatregelen tegen honger is geen kwestie van liefdadigheid maar een
verplichting die is vastgelegd in het internationaal recht".

Zie de
gezamenlijke verklaring.

——————-

FIAN –
internationale mensenrechtenorganisatie voor het recht op voedsel (website FIAN-Nl)