Ga naar de inhoud

Europese Voedsel Veiligheids Authoriteit onder vuur wegens sterke banden met industrie

Maatschappelijke organisaties zullen op woensdag 12 oktober de onafhankelijkheid van de European Food Safety Authority (EFSA) aan de kaak stellen tijdens een belangrijke stakeholder-bijeenkomst na berichten over verschillende gevallen van belangenverstrengeling en nauwe banden met de industrie.

3 min leestijd
Placeholder image

bron: supermacht.nl

Europese Voedsel Veiligheids Authoriteit onder vuur wegens sterke banden met industrie
“Herstart EFSA om onafhankelijkheid te garanderen”

Gezamenlijke persverklaring van Corporate Observatory Europe en Testbiotech
Brussel
11 oktober 2011
(vertaling: Rob Bleijerveld)

Maatschappelijke organisaties zullen op woensdag 12 oktober de onafhankelijkheid van de European Food Safety Authority (EFSA) aan de kaak stellen tijdens een belangrijke stakeholder-bijeenkomst na berichten over verschillende gevallen van belangenverstrengeling en nauwe banden met de industrie.

De stakeholder-workshop wordt georganiseerd door EFSA als onderdeel van zijn poging om zijn geloofwaardigheid te herstellen. Aan de workshop nemen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europese voorzitterschap, de lidstaten, andere Europese instellingen en maatschappelijke organisaties deel. Gedurende een aantal jaar is de onpartijdigheid van EFSA in het geding doordat is gebleken dat een aantal van zijn deskundigen en directieleden sterke banden onderhoudt met de voedselindustrie, biotech-industrie of chemische industrie, danwel met instellingen die voor de industrie werken. Talloze NGO’s, wetenschappers en leden van het Europese Parlement hebben zich afgevraagd of dit agentschap wel in staat is om onafhankelijk advies uit te brengen. Ze hebben hun bezorgdheid geuit over de verschillende voorbeelden van belangenverstrengeling die zijn objectiviteit aantasten.

Een belangrijke kwestie is de systematische infiltratie van de instelling door personen die tegelijkertijd actief betrokken zijn bij het International Life Sciences Institute (ILSI) dat wordt gesponsored door bedrijven als Coca-Cola, Monsanto, Dow Chemical en Nestlé. Nina Holland van Corporate Europe Observatory in Brussel zei: “We weten dat ruim tien deskundigen die binnen de EFSA bezig zijn met risiko-evaluaties van genetisch gemodificeerde planten, pesticiden en voedsel-toevoegingen ook werkzaam zijn voor het ILSI. Toch heeft de EFSA geen actie ondernomen om zijn deskundigenpanels te beschermen tegen deze ernstige vorm van belangenverstrengeling.”

De belangenverstrengeling is zelfs gesignaleerd in de hoogste kringen van de EFSA; zo zijn enkele leden van de directie gelieerd aan de industrie en het ILSI. Maatschappelijke organisaties eisen nu dat stakeholders die consumentenbelangen, milieubescherming en dierenwelzijn vertegenwoordigen meer zeggenschap krijgen. Christoph Then van Testbiotech in Duitsland zei daarover: “Er moet veel meer wordne gedaan om de onafhankelijkheid van EFSA te beschermen. Vertegenwoordigers van de industrie zouden moeten worden uitgesloten van de directie en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zonder gevestigde economische belangen zouden meer zeggenschap moeten krijgen. We moeten de EFSA-panels opschonen. Deskundigen die voor ILSI werken zouden niet tot de panels moeten worden toegelaten.”

Maar de workshop zal volgens de critici waarschijnlijk niet leiden tot veranderingen op de korte termijn. In een conceptdocument van de EFSA dat voorafgaand aan de workshop is gepubliceerd komen namelijk noch de huidige problemen van belangenverstrengeling noch de enorme tekortkomingen betreffende onafhankelijk risiko-onderzoek aan de orde.

Relevante rapporten die recentelijk verschenen zijn:
– “Serial conflicts of interest on EFSA’s management board,” Corporate Europe Observatory, februari 2011.
– “Exposed: conflicts of interest among EFSA’s experts on food additives,” Corporate Europe Observatory, juni 2011.
– “Europe’s Pesticide and Food Safety Regulators – Who Do They Work For?‘, Claire Robinson, Earth Open Source, april 2011.
– “European Food Safety Authority: A playing field for the biotech industry,” Testbiotech, december 2010.

Link naar het programma van de EFSA workshop