Ga naar de inhoud

Europese mobilisatie tegen het bezuinigingsbeleid en de vrijhandelsverdragen op 15,16 en 17 oktober in Brussel

Oproep voor een Europese mobilisatie tegen het bezuinigingsbeleid en de vrijhandelsverdragen op 15,16 en 17 oktober 2015 in Brussel

4 min leestijd

(Bron: alliantie D19-20)

In Europa werden de melkquota opgeheven, met prijsdaling en de verarming van de producenten als gevolg.
In Spanje werd het onderwijsbudget verminderd met 14,5% in 2013. De pensioenleeftijd werd met twee jaar verhoogd, en het bedrag met 15% verminderd in Griekenland in 2013, en de leiders van de eurozone willen dat nog verlagen; het zijn maatregelen die momenteel ook in Frankrijk en België bediscussieerd worden.

In België is er een versnelde vermindering van de werkloosheidsuitkeringen, waarvan sommige beperkt worden in de tijd.

In Duitsland werd het recht op uitkeringen verstrengd en de periode ervan verkort in 2005. In Portugal werd het budget voor hulp aan de allerarmsten met 16% verminderd in 2013. Er werden nog meer jobs vernietigd, zodat Europa 26 miljoen officiële werklozen telt (nog steeds cijfers van 2013).

In Groot-Brittannië alleen al zullen er tussen 2010 en 2018 1,1 miljoen jobs verdwijnen uit de openbare diensten.
In Roemenië verminderde het budget voor de Sociale Zekerheid met 5% in 2011.
In Griekenland heeft dat voor gevolg dat de levensverwachting met drie jaar verminderde, dat de kindersterfte met de helft vermeerderde, en dat het aantal zelfmoorden met 40% is gestegen.

In Europa in zijn geheel zullen tegen 2025 nog 15 à 25 miljoen meer mensen in de armoede vervallen!
De lijst is lang van de soberheidmaatregelen opgelegd aan de Europese volkeren en de desastreuze gevolgen ervan. De hevigheid en het tijdstip van deze aanvallen verschilt van land tot land, maar erachter steekt steeds dezelfde logica. Het is in naam van de competitiviteit en de liberale dogma’s dat de sociale, economische en democratische rechten vernietigd worden, en de mogelijkheid voor een ecologische transitie in rook vergaat.

De openbare schuld is een instrument van dominantie geworden om onze sociale verworvenheden te vernielen, en elk uitzicht op een politiek alternatief in de kiem te smoren. Dat gaat regelrecht in tegen onze maatschappijvisie, waarin de strijd tegen ongelijkheid en armoede centraal staan. Als wij geen halt toeroepen aan dit destructief beleid, zullen de beleidsmakers die erachter staan nog veel verder gaan, en de competitie tussen ongelijke actoren nog versterken. De vrijhandelsverdragen zijn daar een voorbeeld van. Eerst heeft de Europese Unie met haar eenheidsmarkt alles in het werk gesteld voor een sociale en fiscale dumping en een verzwakking van de landen van Zuid-en Oost-Europa; nu is ze aan het onderhandelen om de macht van de multinationals over de volkeren en hun soevereine rechten te versterken, hier en elders..

Maar er is geen reden tot wanhoop, er bestaan alternatieven. De Madrilenen hebben zich verzet tegen de privatisering van de ziekenhuizen, en ze hebben gewonnen! Indertijd hebben activisten zich wereldwijd verzet tegen het multilateraal investeringsakkoord (MIA), enrecenter tegen ACTA (anti-namaakakkoord), en die teksten gingen naar de prullenmand.

Na maanden van mobilisatie hebben de Grieken een progressievere regering verkozen die uit de besparingslogica wil stappen, en die verklaard heeft niet bereid te zijn om het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten, TTIP, te ondertekenen. In Frankrijk waren er mobilisaties van studenten en arbeiders tegen nepstatuten zoals CPE (Contrat de première embauche, instapcontract), en de wet daarop werd ingetrokken. In IJsland weigerde de bevolking te betalen voor de schulden van private banken zoals Icesave. Enzovoort.

Aangezien die liberale politiek ondersteund wordt, om niet te zeggen: opgelegd wordt, door de Europese Unie, is het ook op Europees niveau dat we het verzet moeten organiseren.

Genoeg besparingsbeleid ! Stop de onderhandelingen over TTIP, TISA 1 en andere vrijhandelsakkoorden.

Dat met Canada, CETA 2 , mag niet geratificeerd worden. Dit Europa is het onze niet, we hebben dringend nood aan een ander, dat sociaal, ecologisch en democratisch is!

Op het programma: OP 15 oktober komen de EUROMARSEN aan in Brussel, op het ogenblijk dat Belgische samenwerkingskoepels mobiliseren om de Eurotop van staats- en regeringsleiders van de EU te omsingelen met diverse, geweldloze acties.

OP 16 oktober zijn er acties en debatten, o.a. een betoging tegen de armoede in Namen, een burgerconferentie tegen de schuld, en in Brussel een meeting over de politieke alternatieven voor Europa
OP 17 oktober ‘s namiddags, een EUROPESE BETOGING in Brussel met belangrijke internationale delegaties.

Een hoogst symbolisch tijdstip, want het is de internationale dag van de strijd tegen de armoede. Wij roepen alle collectieven en organisaties die strijden voor een ander Europa op om de marsen te ondersteunen, en zich te mobiliseren om aanwezig te zijn in Brussel bij de acties van 15,16 en 17 oktober.