Ga naar de inhoud

Europese Commissie keurt GM-voedsel goed ondanks ernstige bezwaren

Uitgelekte documenten tonen dat de Europese Commissie genetisch gemodificeerde voedselproducten en gewassen goedkeurde terwijl de instelling ernstige twijfels had over de risiko’s voor gezondheid en milieu. Friends of the Earth en Greenpeace roepen op tot opschorting van gebruik en verkoop van alle GM voedsel en planten.

5 min leestijd
Placeholder image

Friends of the Earth (FOE) beschikt over nieuwe documenten die onthullen dat de Europese Commissie genetisch gemodificeerde (GM) voedselproducten en gewassen heeft goedgekeurd ondanks de eigen ernstige twijfels over de gevolgen voor gezondheid en milieu. Zowel Friends of the Earth als Greenpeace riepen vandaag op tot opschorting van gebruik en verkoop van alle genetisch gemodificeerde voedselproducten en gewassen totdat duidelijk is hoe het staat met de veiligheid.

De documenten onthullen de wetenschappelijke argumenten die door de Commissie werden ingebracht tijdens de behandeling achter gesloten deuren van het recente WTO-handelsgeschil over GM [2][3]. Daarin voert de Commissie aan dat er “op veel terreinen onzekerheid” heerst en dat “sommige kwesties nog helemaal niet bestudeerd zijn.”

Andere zaken die onthuld werden:

* (over de gezondheid van mensen) “Er is eenvoudigweg geen manier om zekerheid te verkrijgen over de vraag welk effect de introductie van GM-producten heeft op de menselijke gezondheid… er is geen eenduidige, absolute, wetenschappelijke grenswaarde beschikbaar op basis waarvan kan worden bepaald of een GM-product veilig is of niet.”

* (over de teelt van GM-gewassen) “Het is een te billijken en een wettelijk houdbaar standpunt” dat insect-resistente gewassen [4] niet geplant zouden moeten worden totdat alle gevolgen voor de grond bekend zijn;

* (over het milieu) Een voorname wetenschappelijke studie die gebruikt is om aan te geven dat een bepaald GM-gewas geen milieuschade opleverde, blijkt “wetenschappelijk onhoudbaar” te zijn;

* (over de verhouding met de Europese Voedsel Veiligheids Authoriteit) De verschillen in opvatting tussen de Commissie en de European Food Safety Authority (EFSA [5]) zijn enorm groot. Een voorbeeld: de Commissie bekritiseerde de EFSA wegens het aan de kant vegen van wetenschappelijk bewijs dat aantoonde dat een bepaald GMO negatieve effecten had op aardwormen, en het niet verplicht stellen van het uitvoeren van verder onderzoek.

Alle onthullingen uit de Commissie-documenten komen uitvoerig aan bod in een rapport dat Friends of the Earth en Greenpeace over de zaak schreven [6]. In het rapport komt ook het volgende naar voren:

In de twee jaar sinds het moment waarop de Commissie haar documenten over de grote veiligheidsproblemen rond GMOs schreef en deze documenten overdroeg aan de WTO in verband met de behandeling van het handelsgeschil

– drukte dezelfde Commissie de goedkeuring van zeven GM-voedselproducten door, ondanks dat dat niet werd gesteund door de lidstaten;

– eiste de Commissie dat de lidstaten twee keer stemden over voorstellen om de nationale verboden op GM-producten in vijf lidstaten op te heffen (november 2004 en juni 2005). Beide voorstellen werden echter afgestemd [7] en het is ironisch dat juist de Commissie in de documentatie voor de WTO wetenschappelijke argumentatie opnam die een verbod rechtvaardigt;

– liet de Commissie 31 variëteiten van Monsanto’s GM-maïs toe op Europese markt ten behoeve van teelt [8].

Adrian Bebb, GM-campagnevoerder van Friends of the Earth Europe:

“De verkoop en teelt van alle genetisch gemodificeerde voedselproducten en gewassen in de Europese Unie moet onmiddellijk worden gestopt gezien de ernstige veiligheidsbezwaren die aan het licht zijn gekomen.
Dit is een politiek schandaal. Toen de Europese Commissie namelijk het moratorium opschortte en Europa nieuw genetisch gemodificeerd voedsel opdrong, werd het publiek verteld dat dat veilig waren. En nu vernemen we dat de Commissie achter geloten deuren precies het tegenovergestelde beweerde.”
“Dit meten met twee maten door de Commissie toont overduidelijk dat volksgezondheid en milieu opgeofferd worden door een instelling die vastbesloten is handel en zakelijke belangen tot elke prijs te promoten.”

Christoph Then, campagnevoerder ‘Genetic Engineering’ van Greenpeace:

“De waarheid is nu aan het licht gekomen en iedereen kan die nu aanschouwen. De gepubliceerde papieren van de EU geven de wetenschappelijke twijfels over de veiligheid van genetisch gemodificeerde voedselproducten en gewassen gedetailleerd weer.
Deze onthullingen zijn verbazingwekkend. Ze laten de verachting voor mens en milieu zien en bewijzen dat Europa’s veiligheidsnet niet werkt. De European Food Safety Authority, de instelling waar de Commissie voor advies van afhankelijk is, komt hier behoorlijk slecht uit tevoorschijn en moet snel en grondig worden hervormd.”

Noten:
[1] Bron: “EU approves genetically modified foods despite serious concerns – New documents reveal EU Commission’s double standards,” persbericht van Friends of the Earth, 18 april 2006. Vertaling/bewerking: Rob Bleijerveld.
[2] De argumentatie die de Commissie bij de Wereld Handels Organsatie inbracht is terug te vinden onderstaande documenten:
– “Comments by the European Communities on the Scientific and Technical Advice to the Panel,” Genève, 28 januari 2005; en
– “Further scientific or technical evidence in response to the other parties’ comments by the European Communities,” Genève, 10 februari 2005.
Beide zijn hier te vinden.
[3] Meer over dat geschil in: “Uitgelekt: VS misleidt de wereld met ‘biotech-voedsel overwinning’ WTO-uitspraak verbiedt beperking van of verbod op GM-voedsel niet,” door Rob Bleijerveld, WTO ZIP nieuwsbrief nr 66 van 21 maart 2006.
[4] NB. de enige GM-gewassen die in de EU geteeld worden]
[5] Het EFSA is onderdeel van de Europese Unie.
[6] Het rapport van Friends of the Earth en Greenpeace is hier te vinden.
[7] Zie hier.
[8] De Commissie plaatste in september 2004 zeventien variëteiten van Monsanto’s MON810-maïs op de EC Common Catalogue of Seeds. Veertien andere variëteiten werden toegevoegd in december 2005.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door WTO.Zip redactie.)