Ga naar de inhoud

Europees Parlement neemt terugkeerrichtlijn aan

Afgelopen
woensdag is de drastische verscherping van het beleid ten aanzien van
migranten, met grote meerderheid door het Europees parlement aangenomen. Enkele
door linkse fracties ingediende amendementen die er wat scherpe kantjes van af
hadden moeten halen, haalden het niet.

2 min leestijd
Placeholder image

Ook
veel vertegenwoordigers van sociaal-democratische partijen stemden voor de
richtlijn (en tegen hun eigen amendementen).

In de
EU-retoriek is de richtlijn een ‘harmonisatie van het beleid’ van de
EU-lidstaten (= ze moeten nu allemaal hetzelfde beleid hanteren). De maatregel
bepaalt onder andere dat illegaal verklaarde mensen maximaal een half jaar
zouden mogen worden opgesloten (in veel landen is dat nu minder). Maar er is ook
bepaald dat landen dit mogen oprekken tot anderhalf jaar. In de praktijk
betekent het dat nu officieel toegestaan is om onschuldigen (inclusief
minderjarigen/kinderen) 18 maanden op te sluiten. Verder geeft de richtlijn
EU-landen het recht om uitgewezen personen gedurende een periode van vijf jaar
de toegang tot de EU te verbieden. " Een artikel ingevoegd door de Raad
stelt een grotere flexibiliteit voor de administratieve autoriteiten voor in
geval van een "noodsituatie", waarmee gewezen wordt op een ongewoon
grote toestroom van onderdanen uit derde landen die een zwaar en onverwacht
beroep doen op de bestuurlijke en gerechtelijke capaciteiten van een
lidstaat."  (bron)

Evenzeer
zorgwekkend is dat de definiëring van ’terugkeer’ aangepast is, en mensen nu
(makkelijker) teruggestuurd kunnen worden naar het land vanwaar ze de EU zijn
binnengekomen.

De
richtlijn is dan ook een oorlogsverklaring aan arme migranten, die
internationaal veel ophef veroorzaakt. Evo Morales, de linkse president van
Bolivia, schreef aan de vooravond van de stemming een aangrijpende open brief . Vandaag heeft de Venezolaanse
president Hugo Chavez aangekondigd een olieboycot van de EU te overwegen als de
richtlijn doorgaat. Ook internationale mensenrechtenorganisaties hebben
ernstige kritiek op de richtlijn.

De
Europese ministers moeten nu in juli in de vergadering van de Raad de boel
formeel goedkeuren.

Zie
ook: Vluchtelingen nergens meer welkom.