Ga naar de inhoud

EU wil alleen nog ‘migratie op bestelling’

In het
Zuid-Franse Cannes heeft afgelopen maandag de Franse EU-Raadsvoorzitter aan de
ministers van Binnenlandse Zaken een voorstel gedaan voor een gemeenschappelijk
migratiebeleid. De 27 lidstaten hebben de ‘overeenkomst over migratie en asiel’
ondersteund, waarover nu bij de EU-top in oktober definitief besloten moet
worden. Uiteindelijk voorziet de overeenkomst in een migratie die helemaal naar
de wens van de lidstaten is. Er wordt ook ingezet op een versterkte afscherming
en uitwijzing van degenen die niet door de arbeidsmarkt uitgebuit kunnen
worden.

3 min leestijd
Placeholder image

Door
Ralf Streck. Het origineel verscheen hier .

Het
Franse voorstel was vooraf al door Duitsland, Frankrijk en Spanje goedgekeurd.
De nog scherper geformuleerde versie die de Spaanse krant El Pais in handen had
gekregen

werd door Madrid wat bijgesteld. De massalegaliseringen (‘generaal pardon’) van
immigranten zonder verblijfsvergunning zouden verboden worden. Dat had Spanje
echter als kritiek op haar beleid beschouwd, en bovendien als een verkeerde
maatregel. In 2005 had de Socialistische regering immers – tot groot nut voor
het bedrijfsleven – bijna 700.000 illegaal binnengereisde mensen van een
verblijfsvergunning voorzien (zie Duitse bron )

In het
Franse voorstel stond het ook beschreven zoals de Spaanse conservatieven het
steeds aan de socialisten hebben verweten (bron, Duits):" Collectieve
reguleringen veroorzaken een aanzuigende werking". Legalisering zou alleen
‘van geval tot geval’ besloten kunnen worden, "bij buitengewone, vooral
humanitaire omstandigheden". Nadat de tekst werd veranderd zijn er wederom
"massale" reguleringen" mogelijk met "individuele
controle’s" om "humanitaire of economische redenen".

Geschrapt
is ook het plan van Nicolas Sarkozy om immigranten door middel van een
"integratieovereenkomst" tot strenge verplichtingen te dwingen. Nu
worden de verplichtingen eerder aan de staten voorgeschreven. Die moeten
bijvoorbeeld "eisen" dat de immigranten de landstaal leren, wat
daarvoor nog als "plicht" aan hen beschreven was. Verder werd de vaag
geformuleerde zin geschrapt dat ze zich in een "akkoord" zouden
moeten verplichten tot overname van de "nationale identiteit en de Europese
waarden".

Duidelijk
is dat er gemikt wordt op een ‘migratie op bestelling’. Die migratie zou
aangepast moeten zijn aan de behoeftes van de arbeidsmarkt en de
"opnamecapaciteit" van de sociale systemen, en niet aan de ellende of
de redenen om te vluchten in de landen van herkomst. Europa zou "niet de
middelen hebben om allen waardig op te nemen die daar een beter leven hopen te
vinden". Met name migratie van goed opgeleide arbeidskrachten moet worden
gestimuleerd. Als doel wordt gesproken van een "circulaire migratie".
De migranten zouden na enige tijd weer naar hun landen van herkomst moeten
terugkeren. Vluchtelinghulporganisaties zoals Pro Asyl
denken dat het betekent dat men teruggaat naar het principe van de
gastarbeiders.

Geheel
in de stijl van de omstreden terugkeerrichtlijn (Duitse link, zie in het Nederlands ), die tot aan 18 maanden
opsluiting van vluchtelingen toestaat, zou er opnieuw harder tegen illegale
binnenkomers opgetreden moeten worden. Uitzettingen zouden sneller uitgevoerd
moeten worden, tot 2012 worden visa alleen nog met opname van biometrische data
afgegeven en asieltoelatingsbeleid moet onder de lidstaten op elkaar afgestemd
worden. Dat is een stap op weg naar een geharmoniseerd asielbeleid van de EU.
Een Europees ondersteuningsbureau moet de uitwisseling van informatie
garanderen. Binnen deze logica moet ook de afscherming verder uitgebouwd worden
(link) . De middelen voor de
grensbewakingsdienst van de EU (Frontex) moeten vergroot worden (link) , zodat die zijn opdracht
"volledig kan vervullen". Wat dat ook betekent, want veel mensenrechtenorganisaties
bekritiseren de moorddadige uitwerking van Frontex (zie Duits, Nederlands)

Niemand
wil echter weten van een "Fort Europa". De Griekse minister van
Binnenlandse Zaken Prokopios Pavlopoulos verklaarde zelfs dat "het
belangrijkste aan de overeenkomst is de verdediging van de mensenrechten".
De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Schãuble (CDU) verklaarde:
"Wij vormen Europa niet om in een bunker, maar wij sturen de
migratiebewegingen in de wereld".

((c)
Ralf Streck, 08.07.2008)