Ga naar de inhoud

EU-Latijnsamerika Handelstop in Wenen

Vrijdag 12 mei begint de top tussen de EU en Latijns Amerika in Wenen. De top gaat vooral over (vrij)handel. Er is ook een omvangrijk tegenprogramma.

4 min leestijd
Placeholder image

ImageDe website van het Latijns Amerika infocentrum Noticias biedt uitgebreide informatie over de top. Ook wordt door noticias een radioforum gecoördineerd, waarin radiogroepen uit verschillende landen samenwerken en berichtgeving via internet gestreamed wordt.

Een tegentop begint op 10 mei (totenmet de 13e)
Website tegentop

Een coalitie van ontwikkelingsorganisaties heeft een manifest opgesteld waarin gevraagd wordt om “eerlijke afspraken”.

Hoewel de top over allerlei politieke onderwerpen zou gaan, staan vooral afspraken over handel hoog op de agenda.
Zie hier een introducerend artikel over de top.

De EU-agenda bestaat zoals gebruikelijk uit het proberen de belangen van Europese multinationals te behartigen en hen markten in Latijns Amerika te laten overnemen. Om die reden is veel van de tegenactiviteiten gericht op – het aanklagen van – Europese multinationals en hun wanpraktijken in Latijns Amerika.
Zie bijvoorbeeld: Milieudefensie klaagt soja-industrie aan
En: Nederlandse Banken gedaagd.

Een ander artikel op Noticias beschrijft de houdbaarheidsdatum van bestaande handelsblokken in Latijns Amerika.

Meer nieuws zal op de website van Noticias verschijnen (waarvan af en toe zo’n samenvatting op andere media geplaatst wordt).

Indymedia Oostenrijk.

Aanvulling

Kim Van Haasteren van Noticias heeft een verslag geschreven van de opening van het alternatieve programma Enlazando Alternativas 2 dat op woensdag 10 mei begon

Een van de sprekers daar was Joaõ Pedro Stedile (van Via Campesina en de landlozenbeweging MST uit Brazilië. Hij hield een vurig pleidooi voor meer verzet vanuit Europa: ‘Hopelijk zal het verzet van de jeugd in Parijs een nieuwe wind doen waaien door Europa. (…)”
foto’s.

Verder is op de speciale Wenen-pagina van Noticias een eerste stuk te lezen over het volkstribunaal tegen multinationals. Een van de multinationals die terechtstaan is de Spaanse Unión Fenosa, die in veel landen de water- en elektriciteitsvoorziening heeft opgekocht. Christina Barajas interviewt daarover Juan Pablo Soler van de Colombiaanse organisatie Censat Agua Viva link.

Daglijks zijn er radio-uitzendingen uit en over Wenen:

Ook is er een bericht over de opening van de officiële top. De aandacht werd gekaapt door een ingelast optreden van Evo Morales, de kersverse radicale president van Bolivia die zijn verkiezingsbeloftes probeert na te komen door de grondstoffenvoorraad in het land te beschermen:

En dan is er nog een artikel over de Europese Investerings Bank (EIB), die veel te weinig aandacht krijgt maar wel mooi twee keer zoveel geld als de Wereldbank besteedt: link

Corporate Europe Observatory heeft zich ook op Wenen gestort. De onderzoeksgroep heeft de loep gelegd op een speciale conferentie die ondernemingen hebben belegd om parallel aan de EU-top in Wenen te lobbyen voor hun zaken link (pdf).

In een ander stuk wordt door CEO geanalyseerd hoe het tij in Latijns Amerika is gekeerd wat betreft privatisering van drinkwater, terwijl de EU dat als een smakelijke prooi voor haar bedrijven blijft beschouwen link
De bevindingen uit het stuk zijn in een korter artikel terug te vinden in The Porcupine, een nieuw Brits internettijdschrift.

Aanvulling 2

De EU-top met Latijns-amerikaanse landen is achter de rug. En de alternatieve top ook. Noticias geeft verslag van de resultaten van beide.

Op de speciale website van Noticias (http://www.noticias.nl/wenen2006.php) zijn uitgebreide verslagen te lezen van zowel de officiële als de alternatieve top tussen Europa en Latijns Amerika en het Caribisch gebied

In het stuk “de Verklaring van Wenen: EU schrijft LAC de wet voor” (link) beschrijven Evert-Jan Quack en Barend de Voogd wat de officiele top opgeleverd heeft.

Een ander stuk gemaakt door dezelfde schrijvers plus Kim van Haasteren, beschrijft de resultaten van de alternatieve top, die naar verwachting ongeveer tegengesteld is aan de officiële en zich tegen ongelimiteerde vrijhandel verzet. Met name het tribunaal tegen Europese multinationals was zeer succesvol. De slotbijeenkomst, waar ook een aantal regeringsleiders uit Latijns Amerika spraken zoals Chavez (Venezuela) en Evo Morales (Bolivia) werd door 1500 mensen bijgewoond.

Over Bolivia en diens kersverse radicale president Evo Morales gaat nog een apart stuk van Ryan Jessurun.

Ook op andere nieuwsmedia verschenen korte berichten over de top, zoals bij Radio Nederland Wereldomroep (link)
NRC: link
Volkskrant: link

Maar nergens zo uitvoerig als op de website van Noticias.

Op het globaliseringscafe van XminY in het broeinest-programma van maandag 29 mei (zie website) in Amsterdam, zullen (media)activisten van noticias verslag doen van de gebeurtenissen in Wenen.

(einde)

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door globalinfo.)