Ga naar de inhoud

EU geeft groen licht voor nog 5 jaar kankerrisico’s

Gisteren kreeg het Commissievoorstel om het mogelijks kankerverwekkende glyfosaat voor 5 verdere jaren toe te laten een nipte (gekwalificeerde) meerderheid vanwege de lidstaten, 65.71% waar 65% vereist is. Deze krappe meerderheid kwam er door de ommezwaai van Duitsland, dat zich voordien onthield. België was tegen, Nederland voor.

2 min leestijd

(Door Herman Michiel, oorspronkelijk verschenen op Ander Europa)

De EU toont hiermee aan dat haar fameus “voorzorgsprincipe” (het weren van producten waarvan de deugdelijkheid niet bewezen is) minder om het lijf heeft dan de propaganda voorwendt. Het principe is blijkbaar niet bestand tegen het gelobby van Monsanto, het Amerikaans bedrijf dat leeft van glyfosaat, het werkend bestanddeel van zijn onkruidverdelger Roundup. In 2015 vond het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IACR) dat glyfosaat het DNA verandert, en waarschijnlijk bij de mens kankerverwekkend is. Men komt nu tot de merkwaardige toestand dat glyfosaatproducten verboden zijn voor de tuin van particulieren, maar toegelaten zijn waar ze het meest gebruikt worden, namelijk voor de landbouw…

De gezondheid van de Europeaan blijkt uiteindelijk van een aantal toevalligheden af te hangen. De ommezwaai van Duitsland komt er waarschijnlijk niet toevallig nadat de coalitiegesprekken met de Grünen afgesprongen zijn, en ook de op handen zijnde overname van Monsanto door het Duitse Bayer zal geen geringe rol gespeeld hebben.

Friends of the Earth wijst erop dat het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) weliswaar groen licht gaf voor glyfosaat, maar zich daarbij liet leiden door de beweringen van de producenten zelf; Monsanto kon zelfs beroep doen op de dubieuze medewerking van sommige academici. Maar Monsanto is niet tevreden met de hernieuwing voor 5 jaar: het bedrijf had op 15 jaar gehoopt. (hm)