Ga naar de inhoud

EU beticht van rol in aanval op Zapatista-dorp in Mexico

Volgens een bericht in La Jornada, een gezaghebbend dagblad in Mexico, betichten vijf maatschappelijke organisaties in Chiapas de EU van betrokkenheid bij een aanval op een Zapatistisch dorp. De EU zou een ontwikkelingsproject afgesloten hebben met gouverneur Pablo Salazar over exploitatie van grondstoffen, waarvoor de opstandige indianen moeten wijken.

4 min leestijd
Placeholder image

In Chiapas is sinds begin 1994 de gewapende opstandige inheemse beweging EZLN actief. In het gebied heerst momenteel een gespannen staakt-het-vuren. Twee weken geleden werd plotseling door regeringssoldaten het dorp Nuevo San Rafael binnengevallen, waarna 23 huizen in brand werden gestoken. Dit speelde zich af in een zeer afgelegen deel van het oerwoud, Montes Azules, dat gedeeltelijk natuurreservaat is. Berichten over het incident druppelen binnen via oa. indymedia Chiapas

Bekend is dat de neo-liberale regering Fox, in overleg met andere Midden-Amerikaanse landen, een omvangrijk ontwikkelingsplan heeft opgesteld, Plan Puebla Panama genaamd, met grote infrastructurele projecten, dat dwars door Chiapas moet lopen. (zie voor meer informatie hierover: vertaald artikel op noticias)

Het oorspronkelijk bericht over de beschuldiging aan het adres van de EU verscheen op 3 februari in La Jornada is hier te vinden

Vertaling in het Nederlands, voorafgegaan door een bericht over de aanval op Nuevo San Rafael is onder meer te vinden in een eerder bericht op globalinfo.

Nadere details over het EU-Ontwikkelingsplan worden gegeven in een spaanstalig bericht op Indymedia Chiapas.

Aanvulling:
|
De informatie over internationale ‘ontwikkelingsprojecten’ in Chiapas is schaars. Het eerdergenoemde bericht op indymedia-Chiapas somt een reeks recente incidenten op waarbij het leger of paramilitaire eenheden aanvallen of bedreigingen uitvoeren. Er wordt gesuggereerd dat een en ander verband houdt met Plan Puebla Panama en de ontginning van Montes Azules. Montes Azules is een van de meest afgelegen delen van het Lacandona-gebied, waarvan bekend is dat er waardevolle natuurlijke rijkdommen zitten (waaronder water dat geschikt is om energie mee op te wekken).

Volgens het bericht heeft de EU op 22 januari een verdrag gesloten met de regering van de deelstaat, met als titel: Geintegreerde en duurzame sociale ontwikkeling , Chiapas, Mexico. Maar op de website van de EU is daarover niets terug te vinden:

Volgens het bericht zijn de EU en de VS bezig met omstreden ‘ontwikkelingsprojecten’ in het gebied. De VS doet dit via haar departement van ontwikkelingssamenwerkin USAID, die daarbij nauw samenwerkt met de beruchte business-ngo ‘Conservation International (CI)’. Over Conservation International en hun rol in Chiapas is al een en ander bekend (zie bijvoorbeeld: Deconstructing Conservation International en Conservation International: privatizing nature, plundering biodiversity.

Ook hun rol binnen Plan Puebla Panama is hier en daar nader belicht. Zie bijvoorbeeld dit artikel van Hermann Bellinghausen in La Jornada. En de PPP Primer van Ciepac.

Het Europese project dat op 22 januari afgesloten zou zijn, is dus onbekend. Maar er wordt melding gemaakt van een eerder project, Corredor Biologico Mesoamericano, dat onderdeel van PPP uitmaakt. Een Nederlandstalig artikel over PPP is op de website van Noticias te vinden, dat ook kort uitlegt wat de achtergronden zijn van dit Mesoamerikaanse Biologische Corridor. Het is een in 1993 gestart project van de Wereldbank.

De voornaamste Europese partner is de Duitse ontwikkelingsorganisatie GTZ. De afkorting staat voor Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (website: http://www.gtz.de/). Een gigantische instelling die in 130 landen projecten heeft lopen en meer dan 10.000 mensen in dienst heeft. Uiteraard heeft ook zij ‘duurzame ontwikkeling’hoog in het vaandel staan. Tegelijkertijd leert de website dat men zoveel mogelijk met het bedrijfsleven wil samenwerken in Public Private Partnerships. Over Mexico meldt de instelling (of mogen we ‘het bedrijf’ zeggen?) dat de oplossing ook daar is dat overheid en bedrijfsleven hand in hand optrekken (“Es steht außer Zweifel, dass Staat und Wirtschaft Hand in Hand arbeiten müssen, um den derzeitigen wirtschaftlichen Erfolg zu sichern und weiter auszubauen. Mit Hilfe eines leistungsfähigen Privatsektors kann der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderung der Zukunft begegnet werden.” (bron). Met andere woorden: net als bij Conservation International wordt hier onder mom van duurzaamheid en ontwikkelingshulp het bedrijfsleven een kluif toegeworpen. In de brave new world van vandaag kan het voorkomen dat indianen geholpen worden door hun leefomgeving te verwoesten en hun huizen in brand te steken.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees, XminY.)