Ga naar de inhoud

Eldorado – Het gevecht om Skouries

Filmpremiere en gesprek over strijd tegen mijnbouw in Griekenland (en dicht bij huis), Pakhuis de Zwijger, woe 12 sept. 20:00 uur (English version below)

3 min leestijd

Een documentaire over milieuvernietiging en mensenrechtenschendingen bij het grootste mijnbouwproject van Europa.

‘ELDORADO – The Struggle For Skouries’ is een documentaire over de strijd van bewoners tegen destructieve ontginning van grondstoffen door Europa’s grootste mijnbouwproject in Halkidiki, Noord-Griekenland. De film legt het verzet vast tegen de riskante goudwinning en de gewelddadige criminalisering van de antimijnenbeweging door de Griekse regering. De film is een verbluffende documentatie van neoliberale inspanningen en schendingen van mensenrechten die zich afspelen in een van de meest door crisis getroffen landen van Europa.

Trailer: {vimeo}242324186{/vimeo}

Na de film bespreken we deze en andere voorbeelden van (lokaal) verzet tegen grote infrastructurele of energieprojecten waarbij staats- en bedrijfsbelangen met elkaar verweven zijn, de sociaaleconomische rechten schenden en een rechtvaardige energietransitie blokkeren.

We bespreken de groeiende trend naar collusie tussen staten en bedrijven, zoals de dreigende vernietiging van de landbouwgrond van de biologische boerderij De Boterbloem door de Schiphol Area Development Company (SADC) in de Lutkemeerpolder, gaswinning in Groningen en steenkoolwinning door het Duitse energiebedrijf RWE in het Hambacher bos.

Hoe kan lokaal verzet worden versterkt met solidariteit van het maatschappelijk middenveld, van klimaatactiegroepen tot gewone burgers? Hoe kunnen lokale gemeenschappen solidariteit opbouwen en cohesie creëren in hun verzet?

Met onder andere: Leopold Helbich en Wasil schauseil (makers van de film), Rhodante Ahlers (SOMO) en Alice Fernhout (Behoud de Boterbloem)

{vimeo}245020473{/vimeo}

Woensdag 12 Sept, 20.00

IJ Zaal Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam

Toegang gratis

Eldorado – The Struggle for Skouries

A feature documentary about environmental destruction and human rights abuses at Europe’s largest mining project.

‘ELDORADO — The Struggle For Skouries’ is a documentary film about the civic struggle against destructive resource extractionism at Europe’s largest mining project located in Halkidiki, Northern Greece. Chronicling the resistance against high-risk gold mining and the abusive criminalization of the anti-mining movement by the Greek government, it is a compelling document of neoliberal ideals and human rights abuses playing out in one of the most crisis-ridden countries of Europe.

Trailer: {vimeo}242324186{/vimeo}

After the movie we will discuss this and other examples of (local) resistance against big infrastructural or energy projects where state-corporate interests are intertwined, violating socio-economic rights and blocking a just energy transition. We’ll discuss the growing trend towards state-corporate collusion, such as the destruction of the organic Boterbloem farmland by the Schiphol Area Development Company (SADC) in the Lutkemeerpolder, gas extraction in Groningen, and coal extraction by German energy company RWE in the Hambacher forest. How can local resistance be strengthened with solidarity from civil society, from climate action groups to ordinary citizens? How can local communities create internal solidarity and cohesion in their resistance?

{vimeo}245020473{/vimeo}

With amongst others: Leopold Helbich

Wasil schauseil

Rhodante Ahlers

Alice Fernhout

Wednesday 12 Sept, 20.00

IJ Zaal Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam

Free entree