Ga naar de inhoud

EHBA: Eerste Hulp bij Acties

In het kader van het beter organiseren van Eerste Hulp Bij Akties (EHBA) volgt hier nadere tekst en uitleg over het idee van EHBA met daarbij een oproep/uitnodiging voor een bijeenkomst, om het EHBA gebeuren beter te kunnen organiseren

5 min leestijd
Placeholder image

(English version below the Dutch version)

Oproep voor mensen om als EHBO-er bij akties en demonstraties mee te helpen

Al lange tijd kent Nederland het principe van EHBA, eerste hulp bij akties. Dit houd in dat er mensen zijn die EHBO verlenen tijdens demonstraties enakties en duidelijk achter de ideologieën van de demonstranten staan. Hoewel ze zich medisch onafhankelijk opstellen, kiezen ze wel duidelijk partij voor de demonstranten. Qua politiek en ideologie kan het principe van de EHBA geplaatst worden in het brede spectrum van de linkse beweging.
Algemene EHBO regels worden aangepast aan situaties die tijdens demonstraties of akties kunnen ontstaan. Daar waar gewone EHBO verenigingen, Rode Kruis en ambulances zich snel achter de politielinies zullen verschuilen, zullen de EHBA zich juist meer ophouden aan de andere kant van de linie, daar waar de klappen vallen. Om gewonden zo snel mogelijk uit de gevarenzone te kunnen halen en te kunnen helpen, zonder dat ze gelijk in de handen van de autoriteiten hoeven te vallen.

Met de opkomst van de antiglobalisatie beweging is het EHBA gebeuren op internationaal vlak ook steeds beter georganiseerd. Internationaal wordt meestal gesproken van de zogenaamde Streetmedics. In navolging daarvan willen we ons als EHBA in Nederland ook beter organiseren, zodat we sneller en effectiever ingezet kunnen worden bij grote demonstraties. Maar ook om internationaal beter aan te kunnen sluiten bij buitenlandse EHBO groepen, bv bij grote toppen (WTO, G8, Eutop, etc.)

Om bovenstaande te kunnen bewerkstelligen willen we binnenkort een vergadering houden, waarin we zaken willen bespreken zoals: Hoe bereiken we elkaar zo snel mogelijk? Hoe gaan we trainen, of kunnen we cursussen verzorgen/regelen? Hoe kunnen we mensen informeren over wat we doen en wie we zijn?

Bij deze willen we iedereen uitnodigen voor de vergadering die graag een aktieve bijdrage wil leveren als EHBO-er tijdens demonstraties en akties. Het is prettig als je in het bezit bent van een officieel EHBO en/of reanimatie diploma, of op enige wijze kennis hebt opgedaan van deze materie. Het is niet persé noodzakelijk, maar wel een zeer grote pré. Mensen die te weinig kennis hebben zullen altijd gekoppeld moeten worden aan mensen die welvoldoende kennis en ervaring hebben. We willen dus vooral mensen oproepen die reeds in het bezit zijn van een EHBO diploma, maar willen andere mensen niet uitsluiten.
Hoe meer mensen aangeven te willen helpen, hoe makkelijker het wordt, voor met name de grote demonstraties, om voldoende mensen te mobiliseren als EHBA.

De vergadering zal op woensdag 19 november plaats vinden om 15.30u
(tot uiterlijk 18.30u, waarna liefhebbers ergens in de buurt gezellig een hapje kunnen gaan eten)
In de vergaderzaal op de Oudergracht 229 (vlak naast Tivoli) te Utrecht

Wil je meer informatie kun je bellen met Yvonne 06-23555247.
Op dit nummer kun je ook laten weten of je gaat komen. Dan weten we waar we rekening mee kunnen houden.

Hopelijk zien we je daar!

English translation:

Call for people to help as First Aiders (EHBO) at actions and demonstrations

The idea of EHBA (first help at actions) has been known already for quite a while in the Netherlands. EHBA involves people who give first aid during demonstrations and actions and who are ideologically on the same side as the protesters. Politically and ideologically EHBA supports and is part of the broad spectrum of leftwing movements and activists.
General EHBO (official first help) rules are adapted to situations that can evolve during demonstration or actions. In situations where normal EHBO personal, the Red Cross and the ambulance normally disappear behind police lines, EHBA people stay on the other side with the protesters. So they can help injured activists and get them out of the danger zone without them automatically falling into the hands of the authorities.

Since the spread of the antiglobalization movement, EHBA are getting organized better also internationally. Internationally they mostly call themselves “streetmedics”. Following this tendency, also EHBA in the Netherlands wants to get better organized in order to be available faster and more efficiently for big demonstrations but also to better cooperatewith other EHBA groups internationally, for example at big summits (WTO, G8, EUtop, etc.)

(In order to realize all this) we want to hold a meeting and discuss different topics, such as:
How can we realize this project as fast as possible?
How are we doing trainings, can we organize courses?
How can we inform other people about us and our projects?

To this meeting we invite everybody who would like to contribute as an EHBO during demonstrations and actions. It is useful if you have official EHBO and/or CPR papers, or had other trainings concerning first aid. That is not absolutely necessary, but still a big plus.
People with little experience have to work together with more experienced ones. That is why we primarily address people who already have an EHBO diploma, though we do not want to exclude those who have none.

The more we are, the better we can organize and mobilize EHBA groups forbig demonstrations.

The meeting will be Wednesday, nov.19th 2003, 15.30h in Utrecht (It takes maximum till 18.30h, and after woods we (if people like) can go eat somewhere)
Address of meeting place: Oudegracht 229 (vergaderzaal) in Utrecht (near Podium Tivoli)

For more information call Yvonne 06-23555247
By this number you can also let know if you will come to the meeting. So that we know who and how many people to expect.

Hope to see you there!

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Yvonne.)