Ga naar de inhoud

Een Requiem voor de Democratie

Opnieuw, nadat ze dat zo vaak eerder hebben gedaan, lopen de rijken in Brazilië liever het risico om af te zinken in de dictatuur (als ze dat niet vanaf het begin al wilden) dan dat de lagere klassen de kans krijgen om hun streven uit te drukken om te worden opgenomen in de natie, die de rijken altijd hebben opgevat als hun persoonlijke eigendom. Het lezen van het transcript van de vergadering van de Braziliaanse ministerraad van 22 april is een pijnlijke, angstaanjagende en schokkende ervaring. Het feit dat deze video openbaar is gemaakt en getranscribeerd is een welsprekend teken dat de democratie nog steeds leeft.

6 min leestijd

(Door Boaventura de Sousa Santos, oorspronkelijk verschenen bij persbureau Alai, bwo midianinja, vertaling globalinfo.nl foto Esdras Beleza, CC2.0/Flickr )

Het gebeurde naar aanleiding van de beschuldiging van voormalig minister Sergio Moro dat de president probeerde zich te bemoeien met het onderzoek van de federale politie van Rio de Janeiro naar een van zijn zonen wegens ernstig crimineel gedrag. Celso de Mello, minister van het Federale Hooggerechtshof (STF), schreef zijn naam in het gouden boek van de korte en kronkelige geschiedenis van de Braziliaanse democratie door de vrijgave van de video te bevelen. Laten we hopen dat dit veelbelovende teken dat hij ons heeft gegeven de potentie heeft om democratische krachten aan de linker- en rechterkant te doen ontwaken, een wakker schudden uit een diepe en onrustige slaap die bestaat uit historische onwetendheid en mystieke ijdelheid, een slaap die hen laat dromen van electorale berekeningen zonder zich te realiseren hoe frivool dat is wanneer hun eigen democratie aan een zijden draadje hangt.

{youtube}4vYMsMhAbtI{/youtube}

De fascisten verbergen hun bedoelingen niet eens. De president doet een directe en ondubbelzinnige oproep voor een gewapend conflict. Meer dan een oproep, betekent het dat hij bereid is om burgers buiten de krijgsmacht te bewapenen. En hij doet het met de generaals aan zijn zijde! Hij bekent een grote misdaad en een misdaad tegen de nationale veiligheid, en er gebeurt niets. Naast de vice-president zit de onbevreesde en onbezonnen Sergio Moro, toenmalig minister van Justitie, de man die het meest verantwoordelijk is voor de vernietiging van de geïnstitutionaliseerde democratie, die altijd heeft vertrouwd op de medeplichtigheid van de rijken en hun media. De aankondiging van de president wordt niet alleen door de aanwezigen met een zelfgenoegzame glimlach ontvangen, maar verschillende ministers doen hun best om golven van haat en vooroordelen los te laten, naast andere zaken met voorbedachte rade..

Wat je op het punt staat te lezen is zo vreselijk dat je het moet zien om het te geloven:

President: “Ze proberen me verdomme altijd te pakken te krijgen, ze rommelen met mijn familie. Ik heb al geprobeerd om onze veiligheidsmensen officieel te veranderen en ik kon het niet. Dit eindigt nu. Ik ga niet wachten tot ze mijn familie of mijn vrienden te grazen nemen omdat ik niet iemand van de beveiliging kan vervangen aan het eind van de lijn – dat hoort bij onze regering. Ze gaan vervangen worden. En als ze niet vervangen kunnen worden, vervang dan hun chef. En als je hun chef niet kunt vervangen, vervang dan de minister. Einde verhaal… Minister van Justitie en minister van Defensie, ik wil dat de mensen zich bewapenen! Om er zeker van te zijn dat een of andere klootzak niet langskomt en een andere dictatuur oplegt! Het is zo makkelijk om een dictatuur op te leggen! Een of andere klote burgemeester maakt een of ander klote decreet, en iedereen wordt thuis opgesloten. Als ze gewapend waren, zouden ze op straat staan. En als ik een dictator was, hè? Ik zou de bevolking willen ontwapenen, zoals ze vroeger allemaal deden wanneer ze maar wilden, voordat ze hun respectievelijke dictatuur oplegden. Dus wat doen we, ik vraag Fernando en Moro om deze shit vandaag te tekenen, zodat ik een grote boodschap kan sturen! Waarom bewapen ik het volk? Omdat ik geen dictatuur wil! Het kan niet langer doorgaan. Toch? Het kan niet langer zo doorgaan.

Minister van Onderwijs (Extreem Rechts): “Nou ik stopte al deze klaplopers in de gevangenis. Te beginnen met de STF. (de Hoge Raad, het hoogste gerechtshof, vert.) En dit is wat me kapot maakt… We praten met de mensen waar we tegen moeten vechten. We zijn niet hard genoeg of tegen privileges genoeg, op het niveau van de staat en dat is … Ik sta hier echt gewoon helemaal bloot, zoals jullie allemaal weten, en ik word neergeschoten … haat … Ik haat die zielige communistische partij. Ze proberen het volk in een kolonie te veranderen. Dit land is niet … Ik haat de term ‘inheemse volkeren,’ ik haat die term. Ik haat het. Het ‘zigeunervolk’. Er is maar één volk in dit land. Graag of helemaal niet. Het is het Braziliaanse volk, er is maar één volk.”

Minister van Milieu (Macchiavelian Moment): “Omdat alles wat we doen gewoon voer is voor de rechterlijke macht een dag later. Dus dat is waarom we onze krachten moeten bundelen in deze tijd waarin het stil is in de media omdat ze alleen maar praten over Covid, en langs de kudde rennen en alle regels en wetten veranderen … Nu is het tijd om de krachten te bundelen en de regels te versoepelen”.

Minister van Vrouwen, Familie en Mensenrechten (Reactionaire Evangelist): “Nu zien we tijdens de pandemie dat de clowns van het STF abortus weer op de agenda zetten, en dan de vraag van … vrouwen die het zika virus hebben gekregen gaan abortus krijgen en nu het coronavirus? Dus ze willen dat iedereen die het coronavirus krijgt een abortus kan krijgen in Brazilië? Het voor iedereen legaliseren? (Richting minster van gezondheid:) Uw ministerie, minister, zit vol met feministen met één enkele agenda namelijk abortus legaliseren… Omdat we het bericht kregen dat er in Roraima en Amazônia opzettelijk een criminele infectie zou plaatsvinden bij Indianen, om dorpen en hele volkeren uit te roeien en de schuld te geven aan de president.”

Minister van Economische Zaken (Vanity Fair): “Ik begrijp dit volledig, in detail, niet alleen van horen zeggen. Uit het lezen van acht boeken over elk van die reconstructies (Duitsland, Chili). Dan lees ik Keynes, het is… drie keer in het origineel voordat ik bij Chicago uitkwam. Dus voor mij is het geen muziek, het is geen dogma, het is geen bla-bla-bla.”

Niets van dit alles is nieuw. Wat betreft wat de president heeft gezegd, hoeft men alleen maar terug te kijken naar na de verkiezingen van 1932, toen Hitler hetzelfde heeft gezegd over de noodzaak van een dictatuur om de democratie te beschermen tegen de dictatuur. De bijeenkomst vond plaats op de dag dat in Brazilië 3000 doden vielen als gevolg van het coronavirus. Dit werd echter niet genoemd. Of, nog perverser, het is de bedoeling om de bezorgdheid van de media over de pandemie te gebruiken om het verlies van rechten, de casino’s, de privatisering, de ontmanteling van het Amazonegebied en de opheffing van de milieurestricties te bevorderen. Het Braziliaanse democratische systeem is zo onevenwichtig geworden, dat het in tweeën is gespleten, waar elke handeling of politieke nalatigheid net zo goed kan redden of de ondergang kan brengen.