Ga naar de inhoud

Een open brief aan Extinction Rebellion

“De strijd voor klimaatrechtvaardigheid is de strijd om ons leven, en die moeten we goed voeren.” Door basis collectief Wretched of The Earth (De Verworpenen der Aarde, de titel van een befaamd boek van Fanon, vert.). (English version to be found here Red Pepper).

9 min leestijd

(Bron: Red Pepper, vertaling globalinfo.nl (die best donateurs blieft))

Deze brief is gezamenlijk geschreven met tientallen gelieerde groepen. Toen de wekenlange actie van Extinction Rebellion ten einde liep, kwamen onze groepen samen om na te denken over het verhaal, de strategieën, de tactieken en de eisen van een versterkte klimaatbeweging in het VK. In deze tekst formuleren we een fundamenteel geheel van beginselen en eisen die zijn geworteld in gerechtigheid en waarvan we denken dat ze cruciaal zijn voor de hele beweging om te overwegen terwijl we doorgaan met het opstellen van een antwoord op de ‘klimaatnoodtoestand’ .

Beste Extinction Rebellion,

De opkomst van een massabeweging als Extinction Rebellion (XR) is een bemoedigend teken dat we een moment van kansen hebben bereikt waarin er zowel een collectief bewustzijn is van het immense gevaar dat voor ons ligt als een collectieve wil om dat te bestrijden. Een kritieke massa is het eens met de open brief waarmee XR wordt geïntroduceerd, waarin staat: “Als we ons huidige pad blijven volgen, ziet onze toekomst er somber uit.”

Tegelijkertijd moeten we, om een andere toekomst te construeren, of ons deze zelfs alleen maar voor te kunnen stellen, begrijpen wat dit “pad” is en hoe we terecht zijn gekomen bij de wereld zoals we die nu kennen. “De waarheid” van de ecologische crisis is dat we hier niet zijn gekomen door een opeenvolging van kleine misstappen, maar hier heen werden geslingerd door machtige krachten die de verdeling van de hulpbronnen van de hele planeet en de structuur van onze samenlevingen bepaalden. De economische structuren die ons domineren werden teweeggebracht door koloniale projecten waarvan het enige doel het streven naar overheersing en winst is. Eeuwenlang zijn racisme, seksisme en klassisme noodzakelijk geweest om dit systeem te handhaven en de omstandigheden te vormen waarin we ons nu bevinden.

Een andere waarheid is dat voor velen de hopeloosheid niet iets van “de toekomst” is. Voor degenen onder ons die inheems, arbeidersklasse, zwart, bruin, vreemd, trans of gehandicapped zijn, werd de ervaring van structureel geweld een deel van ons geboorterecht. Greta Thunberg roept wereldleiders op door hen eraan te herinneren dat “Ons huis in vuur en vlam staat”. Voor velen van ons staat het huis al heel lang in brand: telkens wanneer het tij van ecologisch geweld stijgt, worden onze gemeenschappen, vooral in het mondiale Zuiden, altijd als eerste getroffen. Wij zijn de eersten die te maken hebben met slechte luchtkwaliteit, honger, crises in de volksgezondheid, droogte, overstromingen en verdrijving.

XR zegt: “De wetenschap is er duidelijk over: het is duidelijk dat we te maken hebben met een ongekende wereldwijde noodsituatie. We bevinden ons in een situatie van leven of dood die we zelf veroorzaakt hebben. We moeten nu handelen.” Je zult misschien niet beseffen dat wanneer je je op de wetenschap concentreert, je vaak voorbij het vuur en ons kijkt – je kijkt voorbij onze geschiedenissen van strijd, waardigheid, overwinning en veerkracht. En je kijkt voorbij de enorme intergenerationele kennis van eenheid met de natuur die onze volkeren hebben. Inheemse gemeenschappen herinneren ons eraan dat we niet afgescheiden zijn van de natuur en dat bescherming van het milieu onszelf ook beschermt. Om te overleven, blijven gemeenschappen in het mondiale Zuiden de leiding nemen in het visualiseren en bouwen van nieuwe werelden die vrij zijn van het geweld van het kapitalisme. We moeten beide ervaringen centraal stellen en deze kennis erkennen.

Onze gemeenschappen staan al heel lang in brand en deze vlammen worden aangewakkerd door onze uitsluiting en opgelegd zwijgen. Als onze ervaringen niet mee worden genomen, zal elke reactie op deze ramp de complexe manieren waarop sociale, economische en politieke systemen ons leven vormgeven, niet veranderen – waardoor sommigen er makkelijke van af zullen komen en anderen de kosten zullen laten betalen. Om een toekomst te kunnen schetsen waarin we allemaal bevrijd worden van de diepere oorzaken van de klimaatcrisis – kapitalisme, extractivisme, racisme, seksisme, klassisme, ‘ ableism’ en andere systemen van onderdrukking – moet de klimaatbeweging de complexe realiteit van ieders leven weerspiegelen in hun verhaal.

En deze complexiteit moet ook worden weerspiegeld in de strategieën. Velen van ons moeten leven met het risico van arrestatie en criminalisering. We moeten een zorgvuldige afweging maken van de kosten die ons en onze gemeenschappen kunnen worden opgelegd door een staat die is gedreven om zich te richten op diegenen die gekleurd zijn, voor degenen die blank zijn. De strategie van XR, met de primaire tactiek om gearresteerd te worden, is een geldige strategie, maar moet vergezeldgaan van een voortdurende analyse van privileges en van de realiteit van geweld door politie en staat. XR-deelnemers zoudehn hun privilege moeten kunnen gebruiken om arrestatie te riskeren, terwijl ze tegelijkertijd de racialisering van het politieoptreden onderstrepen. Hoewel daar een begin gemaakt is met een deel van deze analyse, is het pas voldoende als dit ook centraal komt te staan in wat XR organiseert. Om klimaatverandering aan te pakken en de wortels daarvan in ongelijkheid en overheersing, zal een diversiteit en pluraliteit van tactieken en gemeenschappen nodig zijn om de noodzakelijke transformatieve verandering mede te creëren.

We prijzen de energie en het enthousiasme die XR heeft gebracht naar de milieubeweging en het geeft ons hoop dat zoveel mensen bereid zijn om actie te ondernemen. Maar zoals we hier hebben geschetst, vinden we dat er belangrijke aspecten van hun aanpak zijn die moeten evolueren. Deze brief roept XR op om meer te doen in de geest van hun principes die zeggen dat ze “werken aan de opbouw van een beweging die participatief, gedecentraliseerd en inclusief is”. We weten dat XR al verschillende luisteroefeningen heeft georganiseerd en een aantal van de tekortkomingen in hun aanpak heeft erkend, dus we vertrouwen erop dat XR en zijn leden onze bijdrage zullen verwelkomen.

Terwijl XR deze periode van acties afrondt, hopen we dat onze brief een aantal nuttige reflecties bevat voor wat er kan komen. De lijst met eisen die we hieronder presenteren, is niet bedoeld om als volledige opsomming te worden beschouwd, maar als een startpunt dat de dringend noodzakelijke gesprekken ondersteunt.

Wretched of the Earth beschouwt,samen met vele andere groepen, de volgende eisen als cruciaal voor een rebellie voor klimaatrechtvaardigheid:

* Implementeer een transitie, met rechtvaardigheid als kern, om de koolstofuitstoot in het VK tegen 2030 tot nul te reduceren, als onderdeel van zijn eerlijke aandeel om de opwarming onder de 1,5 ° C te houden; dit omvat het stopzetten van alle frackingprojecten, gratis vervoersoplossingen en behoorlijke huisvesting, het reguleren en democratiseren van bedrijven en het herstellen van ecosystemen.

* Voer een Global Green New Deal door om via internationale samenwerking te zorgen voor financiering en technologie voor het mondiale Zuiden. Klimaatrechtvaardigheid moet herstelbetalingen en herverdeling omvatten; een groenere economie in Groot-Brittannië zal heel weinig bereiken als de regering kwetsbare landen blijft belemmeren hetzelfde te doen door verlammende schulden, oneerlijke handelsovereenkomsten en de export van haar eigen dodelijke extractieve industrieën. Deze Green New Deal zou ook een einde maken aan de wapenhandel. Oorlogen zijn gecreëerd om de belangen van bedrijven te dienen – de grootste wapenhandel heeft olie opgeleverd; terwijl ’s werelds grootste militaire machten de grootste gebruikers van benzine zijn.

* Houd transnationale bedrijven verantwoordelijk door een systeem te creëren dat hen reguleert en hen ervan weerhoudt om mondiale destructie uit te voeren. Dit zou onder meer inhouden dat veel bestaande handels- en investeringsovereenkomsten geschrapt worden, die de wil van deze transnationale bedrijven verankeren.

* Haal de planeet van de aandelenmarkt door de financiële sector te herstructureren om deze transparant, gedemocratiseerd en duurzaam te maken, terwijl investeringen in winningsindustrieën worden ingeperkt en programma’s voor hernieuwbare energie, ecologische gerechtigheid en herstelprogramma’s worden gesubsidieerd. *

* Beëindig de vijandige omgeving van muren en hekken, detentiecentra en gevangenissen die worden gebruikt tegen geracialiseerde, migranten- en vluchtelingengemeenschappen. In plaats daarvan moet het VK zijn historische en huidige verantwoordelijkheden erkennen in het verjagen van volkeren en gemeenschappen en hun verplichting jegens hen nakomen.

* Garandeer bloeiende gemeenschappen in zowel het mondiale noorden van de wereld als het zuiden, waarin iedereen recht heeft op gratis onderwijs, een toereikend inkomen, ongeacht of men wel of geen werk heeft, universele gezondheidszorg inclusief ondersteuning voor geestelijk welzijn, betaalbaar vervoer, betaalbaar gezond voedsel, waardig werk en huisvesting, zinvolle politieke participatie, een transformatief rechtssysteem, vrijheidn van keuze voor gender en seksualiteit en, voor gehandicapten en ouderen, om zelfstandig in de gemeenschap te wonen.

De strijd voor klimaatrechtvaardigheid is de strijd om ons leven, en die moeten we goed voeren. We delen deze reflectie vanuit een plaats van liefde en solidariteit, door groepen en netwerken die werken met frontliniegemeenschappen, verenigd in de geest van het opbouwen van een beweging voor klimaatrechtvaardigheid die de armsten in de rijke landen niet de prijs betaalt voor het aanpakken van de klimaatcrisis, en weigert de mensen van het mondiale Zuiden op te offeren om de burgers van het wereldwijde Noorden te beschermen. Het is van cruciaal belang dat we rekenschap afleggen aan onze gemeenschappen en aan iedereen die geen toegang heeft tot de machtscentra. Zonder deze rekenschap is de roep om klimaatrechtvaardigheid leeg.

The Wretched of the Earth (Wretched of The Earth (facebook) is een basiscollectief voor inheemse, zwarte, bruine en diasporagroepen en individuen die klimaatrechtvaardigheid eisen en handelen in solidariteit met onze gemeenschappen, zowel hier in het Verenigd Koninkrijk als in het mondiale Zuiden. Word lid van onze mailinglijst door dit registratieformulier in te vullen.

Ondertekend door:

Argentina Solidarity Campaign

Black Lives Matter UK

BP or not BP

Bolivian Platform on Climate Change

Bristol Rising Tide

Campaign Against the Arms Trade CAAT

Coal Action Network

Concrete Action

Decolonising Environmentalism

Decolonising our minds

Disabled People Against the Cuts

Earth in Brackets

Edge Fund

End Deportations

Ende Gelände

GAIA – Global Alliance for Incinerator Alternatives

Global Forest Coalition

Green Anticapitalist Front

Gentle Radical

Grow Heathrow/transition Heathrow

Hambach Forest occupation

Healing Justice London

Labour Against Racism and Fascism

Lesbians and Gays Support the Migrants

London campaign against police and state violence

London Feminist Antifa

London Latinxs

Marikana Solidarity Campaign

Mental Health Resistance Network

Migrants Connections festival

Migrants Rights Network

Movimiento Jaguar Despierto

Ni Una Menos UK

Ota Benga Alliance for Peace

Our Future Now

People’s Climate Network

Peoples’ Advocacy Foundation for Justice and

Race on the Agenda (ROTA)

Redress, South Africa

Reclaim the Power

Science for the People

Platform

The Democracy Centre

The Leap

Third World Network

Tripod: Training for Creative Social Action

War on Want