Ga naar de inhoud

Donkere wolken boven Millenniumdoelen

BRUSSEL, 11 september 2008 (IPS) – De VN slaan een sombere toon aan in
hun jaarlijkse rapport over de Millenniumdoelen. De hoge
grondstoffenprijzen en de economische terugval dreigen een stuk van de
vooruitgang inzake ontwikkeling en armoedebestrijding teniet te doen,
waarschuwt VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon in de aanloop naar een
topconferentie eind september.

3 min leestijd
Placeholder image

Dit stuk verscheen origineel op de website van Mo*

 De Millenniumdoelen zijn een reeks concrete engagementen voor onder meer armoedebestrijding, onderwijs, gezondheidszorg en internationale samenwerking. De internationale gemeenschap wil ze tegen 2015  realiseren. Op 25 september wordt een honderdtal staats- en regeringsleiders in New York verwacht voor een ‘high level meeting’ over de Millenniumdoelen. Ze moeten nagaan wat er kan gebeuren om tegenroer te geven nu de economische vooruitzichten wat minder rooskleurig zijn.
“Het gunstige ontwikkelingsklimaat dat in het begin van het decennium heeft bijgedragen tot een relatief succes, is bedreigd”, waarschuwt Ban. “De groeivertraging raakt het inkomen van de armen, de voedselcrisis drijft opnieuw miljoenen mensen in honger en armoede en ook de klimaatverandering treft in verhouding vooral de armen. We moeten die nieuwe uitdagingen aangaan, zonder de Millenniumdoelen uit het oog te verliezen.”
Het algemene plaatje voor de Millenniumdoelen oogt al een paar jaar hetzelfde. De wereld als geheel lijkt er tegen 2015 in te zullen slagen het aantal mensen in extreme armoede te halveren in vergelijking met 1990, dankzij de economische groei in Azië. Volgens de jongste schatting van de Wereldbank is het aantal extreem armen, dat moet rondkomen met minder dan 1,25 dollar per dag, gedaald van 1,8 in 1990 tot 1,4 miljard in 2005.
Een ander lichtpunt is dat negentig procent van de kinderen in de wereld tegenwoordig aan de lagere school begint. Het aantal kinderen dat sterft aan de mazelen is tussen 2000 en 2006 met twee derde gedaald, waardoor de doelstelling al is gehaald. Ook de doelstelling om het aantal mensen zonder toegang tot zuiver drinkwater te halveren wordt waarschijnlijk gehaald. Sinds 1990 kregen 1,6 miljard mensen toegang tot drinkbaar water, nog één miljard moet het zonder stellen.

Kinder- en moedersterfte
Twee bijzonder moeizaam vorderende Millenniumdoelen zijn de vermindering van de kindersterfte met twee derde en de moedersterfte met drie vierde. Een kwart van de kinderen in ontwikkelingslanden is ondervoed, en de kans dat ze hun vijfde levensjaar niet halen is er dertien keer groter dan in rijke landen. In de arme landen sterven meer dan een half miljoen moeders aan de gevolgen van een zwangerschap. In zwart Afrika is de kans op een fatale afloop 1 op 22, in de rijke landen één op 7.300.
Tenslotte is er nog het achtste Millenniumdoel, dat rijke landen oproept meer hulp te geven, de internationale handel eerlijker te maken en de schuldenlast van arme landen te verlichten. Met de extra hulp en het afbouwen van handelsbarrières voor arme landen wil het niet zo goed lukken, maar de schuldenlastverlaging lijkt te werken. Het aandeel exportinkomsten dat ontwikkelingslanden moeten uitgeven aan schuldaflossing daalde van 12,5 procent in 2000 tot 6,6 procent in 2006.