Ga naar de inhoud

Doe mee aan de Revolutionaire 1e Mei (discussie) 2020!

Voor de Duitse linkseradicale beweging is de jaarlijkse 1e Mei een belangrijke datum voor demonstraties, acties en bijbehorden discussies. Maar hoe moet dat in corona-tijden? Er wordt opgeroepen om daar in ieder geval over te discussieren. En onderaan de oproep voor dit jaar: decentrale acties op 30 april en 1 mei.

11 min leestijd

(Bron:  R1MB-Bündnis op indymedia Duitsland (was geschreven op 14 april 2020) Vertaling globalinfo.nl)

Meer nieuws en aankondigingen (in het Duits) hier en hier

Een bijdrage aan het debat van de voorbereidingsgroep van de Berlijnse revolutionaire 1 mei Demo over de huidige plannen

Wij, de voorbereidende groepen voor de 1 Mei demonstratie van dit jaar in Friedrichshain, roepen hierbij op tot een revolutionaire 1e Mei 2020 in Berlijn. Vooral in de huidige tijd zijn er volgens ons meer dan genoeg redenen om de straat op te gaan. De fascistische moorden van de afgelopen maanden, het steeds verder toenemende racisme, de steeds slechter wordende situatie op de woningmarkt, de dreigende ontruiming van een aantal alternatieve projecten, de klimaatcrisis en niet in de laatste plaats de onmenselijke situatie van de vele duizenden mensen aan de buitengrenzen van de EU moeten hier worden genoemd. Er zijn al verschillende bijeenkomsten in het platform geweest en we willen nu met iedereen discussiëren over de betekenis, het karakter en de verantwoordelijkheid van de oproepen voor deze datum.

Aan de ene kant nemen we het risico op besmetting en de gevolgen daarvan en de beschermende maatregelen tegen besmetting zeer serieus. Niet omdat een autoritaire staat het beveelt, maar als een noodzaak. Omdat we weten dat dergelijke pandemieën en crises ons hier beneden treffen, de onderklasse en de gemarginaliseerden vooral. We zijn ons ervan bewust dat als een demonstratie van deze omvang plaatsvindt, er een risico is op besmetting met het coronavirus.

Aan de andere kant is er in principe geen garantie dat je niet besmet raakt in je dagelijks leven, tijdens het winkelen of op het werk. Integendeel, het verloop van de pandemie tot nu toe heeft aangetoond dat het afzien van demonstraties hierop geen invloed heeft. Als we op 1 mei samen de straat op gaan, zullen we ons zo goed mogelijk beschermen, wat betekent dat we beschermende maskers en handschoenen zullen dragen.
Maar ook onder ons in de voorbereidendingsgroep zijn er verschillende inschattingen over de vraag of en onder welke voorwaarden een gezamenlijke demonstratie op 1 mei moet plaatsvinden.

We willen daarom een brede discussie, zodat we samen kunnen oproepen tot een revolutionaire 1e Mei, ongeacht hoe de wereld er voor of na 20 april uitziet en welke vormen van protest dan adequaat zullen zijn. Omdat niemand van ons de verdere ontwikkelingen kan voorzien.

Voor 1 mei 2020 kunnen we ons vele niveaus voorstellen: demo’s, gedecentraliseerd, actie en balkonades – idealiter allemaal in een gemeenschappelijke referentie. Dit was al het geval “voor Corona”: 1 mei leeft van actieve deelname en was altijd ingebed in solidaire balkon- of dakacties. Maar ook online mobiliseren, bemiddelen en begeleiden. En ook al hebben de heersende klassen altijd nieuwe methoden uitgeprobeerd om de antagonistische meidag in Berlijn ten val te brengen, toch heeft het zich vaak kunnen herpositioneren door zich aan te passen aan nieuwe vereisten.

In deze crisis – waar miljoenen loontrekkers tot 40% van hun salaris verliezen door arbeidstijdverkorting, honderdduizenden mensen in een precaire situatie hun baan dreigen te verliezen, gemarginaliseerde mensen nog verder naar de marges van de armoedewetten (Hartz IV) worden geduwd – heeft de DGB (grootste vakbond in Duitsland, vert.) alle 1 mei-demonstraties bij voorbaat afgeblazen. Dit maakt weer eens duidelijk hoe belangrijk het behoud van een antagonistische mei-demonstratie kan zijn. Ook om een platform te bieden aan de ontevredenen van de crisis van het kapitalisme om hun gerechtvaardigde protest en verzet te uiten.

De op dit moment uitgeroepen noodtoestand is een uitdaging voor alle antagonistische structuren en zich verzettende individuen om een manier te vinden om er mee om te gaan die verder gaat dan het maar uit te zitten. Aangezien het einde van de huidige beperkingen niet in zicht is en deze worden geperfectioneerd door regimes over de hele wereld, moet een positionering hierover verder gaan dan de verspreiding van teksten op het internet. In de toekomst zal niet alleen een elektronische prothese zoals de smartphone tussen jou en mij staan, maar ook het medisch advies om af te zien van sociale contacten. Vanaf een bepaald punt van acceptatie door de bevolking zal geen enkele staat de mechanismen die nu zijn ingevoerd terugdraaien. Het invoeren van foto’s van de mensen in quarantaine in de gezichtsherkenningscamera’s van de steden, het aanpakken van afwijkend gedrag door drones, uitgaansverboden, selectie van de bevolking in mensen met systeemrelevante functies en minder belangrijke mensen.

Des te verder we over de grenzen van Duitsland heen kijken, hoe zichtbaarder verdere humanitaire rampen worden. In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos moeten 19.000 mensen zonder elektriciteit en voldoende water leven, waarvan 40% kinderen, terwijl de hotels in heel Europa leeg staan.

“Crises zijn in zekere zin zones die gevrijwaard zijn van democratie…”, “Voorstanders van de schokstrategie zijn ervan overtuigd dat alleen een grote omwenteling – een overstroming, een oorlog, een terroristische aanslag – hen kan voorzien van het enorme schone doek waar ze naar verlangen. Op deze kneedbare momenten, wanneer we allemaal mentaal hulpeloos en fysiek ontworteld zijn, stropen deze kunstenaars van het echte werk de mouwen op en beginnen ze de wereld opnieuw op te bouwen. (Naomi Klein, “De Schokstrategie. The Rise of Disaster Capitalism.”, 2007)

De wereld na Covid-19 kan de wereld van Covid-20 zijn of de verdere fascistisering van Europa. Eisen zoals die om migranten niet uit te zetten, kunnen in de toekomst worden afgewezen met verwijzing naar vermeende gezondheidsbescherming. Als we het drama zien dat zich momenteel afspeelt aan de buitengrenzen van de EU, kunnen we ons een beeld vormen van wat de vluchtelingen in de toekomst bedreigt. Intussen heeft een economisch adviseur de federale regering aanbevolen dat winkels vanaf mei opnieuw geopend moeten worden en dat alleen besmette personen en personen die gevaar lopen, dus niet besmette maar onbelangrijke personen, in quarantaine moeten worden gehouden. Het kapitalisme is nooit bezorgd over de gezondheid van al zijn burgers, maar altijd alleen over het behoud van zijn eigen vermogen om te functioneren. En het overeindhouden van een gezondheidssysteem dat de farmaceutische en ziekenhuisbedrijven zoveel mogelijk winst belooft.

Tegelijkertijd biedt een crisis altijd een kans. Als we zien hoeveel solidariteit er de afgelopen weken is getoond, of het nu gaat om hulp bij het winkelen, zorgdiensten, financiële steun voor bedreigde projecten, etc., dan kan dit ook moed geven. In veel huizen is voor het eerst zoiets als een gemeenschap gecreëerd, mensen helpen elkaar en proberen samen door de crisis heen te komen. Hierop kan worden voortgebouwd, netwerken kunnen van onderaf worden opgebouwd en daarmee een vorm van sociale tegenkracht.

In de huidige situatie is het voor iedereen duidelijk dat een gezondheidsstelsel niet op basis van winstcriteria moet worden georganiseerd en dat dit een van de belangrijkste redenen is waarom deze crisis nu zo’n grote omvang heeft bereikt en waarom er bijvoorbeeld in Italië en Spanje zulke hoge sterftecijfers zijn. Het is ook aan ons wat we leren van deze crisis en hoe we gebruik kunnen maken van onze collectieve ervaring.

We laten de staat de eisen voor de 1e mei van dit jaar niet dicteren door middel van een autoritair decreet, en we laten ook niet alle beschermende maatregelen vallen, alleen omdat gewetenloze economische bazen dat eisen, zodat de winst ten koste van de bevolking blijft gaan. Want de vrijheid van het neoliberalisme is niet de vrijheid waar we om vragen.

Wat zouden de alternatieven zijn als we dit jaar niet op 1 mei in Berlijn een grote demonstratie hielden? Aangezien het dan ook moeilijk voorstelbaar zou zijn om bij andere conflicten demonstraties te organiseren, zou de staat zich in de comfortabele positie bevinden om niet alleen zonder parlementaire oppositie te kunnen regeren, maar ook niet bloot te staan aan enige kritiek op straat, om nog maar te zwijgen van verzet. Nadat in de tussentijd ook het verblijf buitenshuis is beperkt, is voor velen van ons het alledaagse leven, dat voordien al niet als “vrij” werd ervaren, bij decreet “illegaal” geworden. Het is niet de politie, niet de Berlijnse senaat en niet de federale regering die beslist of 1 mei in Berlijn zal plaatsvinden, maar wij zelf.

Tegelijkertijd is een gezamenlijke grote demonstratie op 1 mei voor ons alleen denkbaar als er een bijbehorend draagvlak is voor de demonstratie. Een demonstratie om de demonstratie zelf is voor ons geen optie.
Daarom willen wij als voorbereidingsgroep in discussie met jullie die een relatie hebben met heeft met de antagonistische 1e Mei. Over strategie, vorm en inhoud. Hoe stel je je de 1e mei van dit jaar voor? Niet in de vorm van commentaar op Indymedia of Twitter, maar door middel van onafhankelijke reacties en teksten. Schrijf, verspreid en e-mail ons jullie eigen bijdragen, verklaringen, communiqués etc. En niet alleen via Twitter, Instagram of Facebook. Praat en bespreek met je collega’s, via het thuiskantoor of direct op het werk, met je huisgenoten, met je familie, met je vrienden. En ook op straat!

Let op verdere aankondigingen! Meng je in de discussie! De 1e Mei zijn wij allemaal!

Meer informatie en discussie hier:
https://1mai.blackblogs.org
https://erstermai.nostate.net

Voor grenzeloze solidariteit – Tegen kapitalisme, racisme en patriarchaat!

(Bron)

Op maandag 27 april presenteren we als platform ons plan voor de avond van 1 mei in Berlijn. (zogauw de verklaring online komt, komt die onder deze vertaling te staan, globalinfo)

De pandemie zal ook een sterke impact hebben op onze activiteiten op 1 mei. We laten de staat echter niet dicteren hoe ons protest eruit zal zien. We nemen echter het gevaar van besmetting door Corona serieus en willen onze acties zo veilig mogelijk maken om onszelf en anderen te beschermen. We bespreken momenteel de precieze uitvoering van een gezamenlijke, collectieve actie op 1 mei, zowel binnen het platform als met vele andere structuren. Wij willen deze gelegenheid aangrijpen om de vele constructieve feedback en suggesties van verschillende structuren en personen te bedanken. Dit zal ons helpen om een betere besluit te nemen. Op maandag 27 april presenteren wij, het platform, ons plan voor de avond van 1 mei in Berlijn.

Ongeacht welke vorm van protest er op de avond van 1 mei zal zijn, roepen we op tot decentrale actie op 30 april en 1 mei. Daar zijn meer dan genoeg redenen voor. De oorlog van Turkije tegen Rojava gaat door en Duitse wapenbedrijven als Rheinmetall en Krauss-Maffei Wegmann blijven oorlogsmaterieel produceren. In de Corona-crisis nemen racisme, isolement en uitbuiting toe. De situatie in kamp Moria op Lesbos is catastrofaal, er is nauwelijks drinkwater en voedsel en er is geen toegang tot medische zorg. Terwijl landbouwoogst-arbeiders worden ingevlogen voor de aspergepluk en tienduizenden Duitse toeristen zijn teruggehaald, laat de Duitse staat de vluchtelingen in de Griekse kampen aan hun lot over.

De Corona-crisis treft momenteel vooral vluchtelingen, daklozen en gevangenen. In gevangenissen kunnen mensen zich niet beschermen tegen corona, bezoekverboden en verkorte  lucht-tijd verergeren het toch al stressvolle leven van alledag in de gevangenis. Terwijl hotels en vakantieappartementen leeg staan, moeten mensen in vluchtelingen- en daklozenopvangcentra samenwonen in de kleinste ruimtes. Voor vrouwen neemt het gevaar van patriarchaal geweld toe door de beperkingen op uitgaan en contact, maar er zijn niet genoeg plaatsen in de vrouwenopvang. Maar er is genoeg woonruimte voor iedereen beschikbaar, we moeten die gewoon innemen!

In Berlijn worden nog steeds tal van linkse projecten bedreigd. De gerechtelijke datum voor de ontruiming van het anarchistisch-feministische project Liebig34 op 30 april 2020 is nog niet geannuleerd. Daarom moeten we ons ook blijven verzetten tegen de ontruiming van Liebig34: Kom op 30 april om 9.30 uur protesteren bij het Regionaal Hof in Moabit! Op 30 april en tijdens de Walpurgisnacht moeten acties in solidariteit met Liebig34 en alle andere bedreigde linkse projecten zoals Syndikat, Meuterei of  Potse plaatsvinden. We vechten tegen de waanzin van de huurprijzen, tegen gedwongen uitzettingen en tegen megaprojecten zoals de Amazon-tower in Friedrichshain, die de  wijken in de binnenstad verder gentrifiëren. Laten we actief worden tegen de stad van de rijken!

Jarenlang bezuinigingsbeleid, privatisering en de focus op winstgerichtheid in de gezondheidszorg hebben geleid tot een tekort van 100.000 verpleegkundigen in ziekenhuizen en de werkomstandigheden waren voor Corona al ondraaglijk door overwerk, gebrek aan pauzes, stress en overwerk. Zorgarbeid zoals verpleging, kinderopvang of schoonmaak wordt in patriarchale samenlevingen nog steeds grotendeels slecht of onbezoldigd door vrouwen uitgevoerd.

Laten we op 30 april en 1 mei onze strijd voor een solidaire samenleving zonder kapitalisme, racisme en patriarchaat verenigen! Breng het protest naar de verantwoordelijken voor de afscherming van vluchtelingen, en naar de uitvoerders van de repressie en de uitzetting en naar de profiteurs van de kapitalistische uitbuiting. Wees creatief en denk na over waar en hoe je actief wilt worden.

Naast acties bij instellingen en bedrijven, verheugen we ons op leuzen, posters, muurschilderingen en spandoeken in het stadsbeeld. Zorg voor een minimale afstand, draag handschoenen en scherm je gezicht af. Documenteer je acties en stuur ons foto’s zodat we ze collectief kunnen verspreiden. Als je eigen bijdragen publiceert, gebruik dan de hashtag #R1MB en, afhankelijk van het onderwerp, specifieke hashtags zoals #LeaveNoOneBehind, #shutdowncapitalism, #CareRevolution, #WirBleibenAlle, #AllenEinZuhause, #GegenStadtDerReichen en #liebigstays.

Platform Revolutionärer-1.-Mai Berlin

——–

En hier is’tie dan:

Evakuiert Moria! Heraus zum revolutionären 1. Mai! Aufruf zu einer gemeinschaftlichen Aktivität am 1. Mai ab 18 Uhr in Berlin-Kreuzberg

Aan de vertaling wordt gewerkt…