Ga naar de inhoud

(Do 6 feb A’dam): TTIP: Vrijhandel of bedreiging democratie?

Investeringsbescherming in TTIP: Een bedreiging van de democratie en het publieke belang? (English at bottom)
De EU en de VS beogen om hun onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord – TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) dit jaar af te ronden. Daarmee zouden ze feitelijk de grootste vrijhandelszone in de wereld creëren.

3 min leestijd

Een van de meest controversiële elementen in het TTIP is de investeringsbescherming, met daarbij de zogenaamde geschillenbeslechting tussen investeerders en nationale staten. Dit zou Amerikaanse bedrijven die in Europa investeren, de gelegenheid bieden om Europese rechtbanken te omzeilen en  EU-regeringen rechtstreeks bij internationale tribunalen aan te klagen – wanneer ze vinden dat de wetten op het gebied van volksgezondheid, milieu, arbeid en sociale bescherming interfereren met hun winsten.

Welke gevolgen zal dit hebben voor Europese burgers? Waarom helpen de regeringen, waaronder Nederland, de grote bedrijven aan het recht om overheden aan te klagen van plan zijn om hun burgers en het milieu te beschermen?

Op dit Real World Economics debat, in samenwerking met TNI en SOMO, zullen we kijken naar wat er steekt achter de geheimzinnige TTIP onderhandelingen. Is het echt een aanval op de democratie en het algemeen belang?

Sprekers: Tuur Elzinga (Senator Socialistische Partij (SP) en beleidsadviseur FNV Mondiaal), Roos van Os (Onderzoeker op handel en investeringen bij SOMO), Bart Jaap Verbeek (PHD onderzoeker International Trade and Investment verordening aan de Radboud Universiteit).
Moderater: Fiona Dove (uitvoerend directeur Transnational Institute (TNI))

https://www.facebook.com/events/1396486067268632/
http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1553

Locatie: CREA muziekzaal Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam
Toegang: studenten gratis | overigen € 5

De voertaal zal Engels zijn

================
Free Trade?
Investment protection in TTIP: A threat to democracy and public interest?

The EU and the US aim to conclude their free trade agreement – TTIP (Transpacific Trade and Investment Partnership) this year, effectively creating the biggest trade block in the world.

One of the most controversial elements in the TTIP is investment protection, including so-called investor state dispute settlement. This would allow US companies investing in Europe to skirt European courts and directly challenge EU governments at international tribunals – whenever they find that laws in the area of public health, environmental, labour or social protection interfere with their profits.

How will this affect EU citizens? Why do governments, including the Netherlands, provide big business the right to sue governments that plan policies to protect their citizens and the environment?

At this Real World Economics debate, in cooperation with TNI and SOMO, we will look at what is behind the secretive TTIP negotiations. Is it truly an assault on democracy and public interest?

Speakers: Tuur Elzinga (Senator Socialist Pary (SP) & Policy Advisor FNV Mondiaal), Roos van Os (Researcher on trade and investment issues at SOMO), Bart Jaap Verbeek (PHD researcher International Trade and Investment Regulation at Radboud Universiteit).

Moderater: Fiona Dove (Executive Director Transnational Institute (TNI))
https://www.facebook.com/events/1396486067268632/
http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1553

Locatie: CREA muziekzaal Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam
Toegang: studenten gratis | overigen € 5