Ga naar de inhoud

discussie 5 jaar na Seattle in Eurodusnie (do 16/12)

5 jaar na Seattle organiseert het Leidse anarchistische centrum Eurodusnie een discussie over de stand van zaken…

3 min leestijd
Placeholder image

Discussie Globalisering, donderdagavond 16 december, 20:00, Leiden, Koppenhinksteeg 2c.

Het debat zal gevoerd worden in het Nederlands, als er sprake is van een aantal mensen die geen Nederlands verstaan, zal er voor deze mensen vertaling worden geregeld.

deelnemers:
– Judith de Jong (Jonge Socialisten)
– Jan-Willem Stutje (Onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis)
– Kees Stad (Solidariteitsfonds XminY)
– John Verhoeven (hoofdredacteur magazine “Onze Wereld”)
– Marco van Duijn (Eurodusnie en redactielid magazine “Geen Paniek”)

en natuurlijk het publiek.

discussieleider David Vervoort (Dusnieworld/Eurodusnie)

19:30 zaal open

20:00 koffie/thee, en korte powerpoint presentatie van het boek “We Are Everywhere”

20:30 start discussie.

we zullen proberen de volgende onderdelen aan bod te laten komen.

1. Globalisering: ongetwijfeld een van de meest gebruikte termen van de afgelopen jaren, maar vaak blijft onduidelijk wat mensen er precies mee bedoelen. Er lijken ook meerdere interpretaties van het begrip te bestaan.
Wat wordt precies bedoeld met het proces van globalisering? Betreft het een nieuw verschijnsel? En wat is er precies problematisch aan de globalisering? Wat is het verschil tussen de traditionele anti-kapitalistische positie van radicaal links en ‘anti-globalisering’?

2. Wat is de oorsprong van de anti/andersglobaliseringsbeweging (AGB) en wat zijn de drijvende krachten erachter? Wat zijn de ‘prestaties’ van deze beweging, als daar al van gesproken kan worden? Hoe staat de AGB er tegenwoordig voor, en welke veranderingen heeft zij de laatste jaren ondergaan?

3. De stand van zaken van de AGB in Nederland. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk en Italië, heeft zich in Nederland nooit een krachtige andersglobaliseringsbeweging ontwikkeld. Wat is de verklaring hiervoor?

4. Verschillen binnen de andersglobaliseringsbeweging. Er wordt vaak gezegd dat groepen binnen de AGB allemaal een eigen agenda hebben. Naast anarchistisch georiënteerde anti-kapitalistische groepen zijn er grote NGO’s die voornamelijk streven naar ‘eerlijke handel’; en zijn er trotskistische of orthodox marxistische groeperingen in actief die de AGB vooral zien als bron van recrutering van nieuwe leden. Heeft het zin om een dergelijk grote coalitie in stand te houden, als deze sowiso nog bestaat? Kan wel gesproken worden van een beweging, als de interne verschillen groot zijn?

5. De toekomst van de andersglobaliseringsbeweging. De richting waarin de AGB zich kan of moet ontwikkelen, lijkt erg onduidelijk. Massaprotesten bij grote topconferenties lijken hun aantrekkingskracht te hebben verloren. Welke kant moet het nu op? Moet de strategie drastisch gewijzigd worden; is het tijd om de beweging te begraven en geheel opnieuw te beginnen, of is de AGB op de goede weg?

6. De rol van de Sociale Fora binnen de andersglobaliseringsbeweging. In Nederland heeft onlangs een landelijk Sociaal Forum plaatsgevonden. Ook op Europees en mondiaal niveau vinden dergelijke fora plaats. Wat is de functie van deze Sociale Fora; vormen zij een goede manier om vooruitgang te boeken binnen de AGB, of valt er van deze evenementen niets te verwachten en leveren zij vooral een hoop gepraat en publiciteit voor grote NGO’s op?

afsluiting maximaal 22:45

Zie ook programma op website Eurodusnie

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Eurodusnie.)