Ga naar de inhoud

Demonstraties voor Griekenland

Ook in Nederland/Amsterdam werd er gedemonstreerd om steun te betuigen aan de Griekse poging om iets beters te verzinnen dan de neoliberale ellende van Dijsselbloem en co. De opkomst was mager. Maar er waren wel twee spetterende optredens/speeches en een tamelijk opgewekte en korte demonstratie door de binnenstad. Een van de speeches staat hieronder gekopieerd. En daaronder een vertaling van het persbericht van de organisatoren van de demonstratie in Berlijn, waar wel 10.000 mensen de straat op kwamen.

10 min leestijd

(Foto Roberto Bacchilega)

De demonstratie in Amsterdam (en, soms een dag eerder, in Londen, Berlijn, Brussel etc.) was mede onderdeel van een internationale actieweek voor Griekenland.

In Brussel kwamen tussen de 4000 en 5000 mensen op de been!

migrantslondonIn Londen zelfs 250.000 mensen, maar dat was vooral om te protesteren tegen binnenlandse bezuinigingen, en was los van de Griekenland-week gepland.

Op de Dam in Amsterdam, bij het monument voor de slachtoffers van de nazi-bezetting in de Tweede Wereldoorlog, kwamen zo’n 200 mensen bijeen. Op de demonstratie groeide dat aantal nog wat aan, maar echt massaal was het niet. Er was eerst een programma van lange toespraken met een krakkemikkige geluidsinstallatie. Gelukkig waren er enkele sprekers die wel wat moois te vertellen hadden en het hoogtepunt werd gevormd door een ontroerende speech van Manolis Glezos, die Europarlementariër voor Syriza is en deel uitmaakt van de linkerflank binnen Syriza. Maar Glezos is ook een legendarische verzetsstrijder, en 93 jaar oud. Zijn broer is tijdens de bezetting van Griekenland vermoord door de nazi’s en daar verwees Manolis naar en naar de betekenis van het monument waar we bij stonden. Hij ging uitgebreid in op de onderhandelingen en de alternatieven, maar vooral ook op het nut van verzet en demonstreren. En verklaarde meerdere keren dat hij veel liever niet vanaf het podium zou willen staan oreren, maar met iedereen samen over de oplossingen zou willen discussiëren. Wat een baas!

Later kwam er nog een mooie, felle bijdrage vanaf het podium, van hoogleraar geografie Ewald Engelen. Puntig werd afgewerkt welke ravage Nederlandse politici en media van de EUcrisis hebben gemaakt. De tekst (van het blog van Engelen gekopieerd) was als volgt:

Vijf jaar voorgelogen over Griekenland

(Speech van Ewald Engelen bij Griekenland-demonstratie op 21 juni)

Burgers van Nederland, vijf jaar lang bent u voorgelogen over de Griekse crisis. Vijf jaar lang hebben pers en politiek u steeds maar weer dezelfde halfwaarheden en leugens op de mouw gespeld (uitzonderingen daargelaten). De leugens:

1. Wij, Nederlandse belastingbetalers, hebben de Grieken ‘gered’ door hen 240 miljard euro te lenen toen de internationale kapitaalmarkten voor de Griekse staat op slot ging.

2. Grieken zijn luie, verwende hedonisten, die met 55 met pensioen gaan, een onderontwikkeld arbeidsethos hebben en liever aan het strand liggen dan werken.

3. Grieken hebben, ondanks onze generositeit en ondanks de gemaakte afspraken, nagelaten hun begroting op orde te krijgen en hun economie te hervormen.

4. Grieken moeten niet zeuren, want ze hebben hun huidige ellende toch echt aan zichzelf te danken; door corruptie, clientelisme en een belabberde belastingmoraal is de schuldenlast enorm, het begrotingstekort gapend en het verdienvermogen beroerd.

De feiten:

1.  Niet de Grieken, Griekenland of de Griekse staat hebben wij ‘gered’, maar onze eigen banken hebben wij gered. Ruim 90 procent van de 240 miljard aan reddingskredieten is uiteindelijk terecht gekomen bij banken, grotendeels Nederlandse, Franse en vooral Duitse banken. Oftewel, de kredieten zijn gebruikt om private crediteuren in staat te stellen zich terug te trekken uit Griekse staatsobligaties en het eventuele faillissementsrisico in de schoot te werpen van Europese belastingbetalers. Klinkt bekend, niet?

2. Cijfers van de OESO en de ILO leren dat Grieken de langste werkweken van alle lidstaten maken, dat ze de meeste weken per jaar werken en dat de gemiddelde pensioenleeftijd tot 2010 62 bedroeg. Inderdaad, konden ambtenaren eerder met werken stoppen, maar dat is in veel Eurozone lidstaten het geval (Italië, Frankrijk). Maar dat geldt niet voor werknemers in de private sector en al helemaal niet voor de kleine middenstand, die in een land als Griekenland een omvangrijk deel van de beroepsbevolking omvat. Hoezo lui?

3. In vijf jaar tijd is de Griekse overheid er in geslaagd een tweecijferig begrotingstekort om te buigen in een klein (primair, dwz voor rentelasten) overschot. Vooral door historisch ongekende bezuinigingen en lastenverzwaringen. De gevolgen lieten zich raden (en werden door de IMF ook voorspeld): een totaal in elkaar gestorte economie, die in vijf jaar tijd met 25 procent is gekrompen, met scherp opgelopen werkloosheid (pakweg 25 procent en 60 procent jeugdwerkloosheid), massale verpaupering en massieve hersenvlucht tot gevolg. En o ja, er is volgens de OESO geen land dat zijn pensioengerechtigde leeftijd zo drastisch heeft verhoogd als Griekenland: van 62 naar 67. Hoezo niet hervormd?

4. Griekenland is net als Nederland, Duitsland of welk land ook een homogene enititeit. Wat klinkt als ‘wij’ is voor veel burgers eigenlijk ‘jullie’. Dat geldt voor Nederland, maar dus ook voor Griekenland. Niet dé Grieken hebben er een puinhoop van gemaakt, maar de Griekse elite heeft dat gedaan. Bankiers, bouwbedrijven, politici en sommige ambtenaren zijn degenen geweest die rijk geworden zijn van de immense Duitse en Franse kapitaalstromen die in de europeriode Griekenland binnenstroomde ter financiering van infrastructurele projecten, vastgoed en uitbreiding van het defensieapparaat. De gemiddelde Griek heeft er weinig tot niets van gezien. Hoezo hebben dé Grieken er zelf een puinhoop van gemaakt? Bedoelt u dat u ook medeschuldig bent aan Amarantis, Vestia, Fyra en het Nederlandse belastingparadijsschandaal? Nou dan!

Waarom vertellen pers en politiek ons deze leugens?

1. Om te verhullen dat wij onze banken niet een keer (u weet wel: de 129 miljard euro die we in oktober 2008 op tafel hebben moeten leggen) hebben moeten redden, maar twee keer. De laatste keer via de band van de Griekse schatkist. Niet alleen het Sytagma plein in Athene zou vol woedende burgers hebben gestaan als dit open en bloot zou zijn toegegeven, maar ook de Champs Elysees in Parijs, het Malieveld in Den Haag en het Tiergarten in Berlijn.

2. Om ons onze eigen historische bezuinigings- en lastenverzwaringspaketten te kunnen verkopen, die in Nederland, zij het op wat geringere schaal, grofweg dezelfde effecten hebben gehad als in Griekenland: wegvallende binnenlandse vraag, stijgende werkloosheid, oplopende faillissementen, dalende belastingopbrengsten. Ik heb het over de drie bezuinigings- en lastenverzwaringspaketten ter waarde van pakweg 52 miljard euro die ons sinds 2010 onder leiding van Mark Rutte door de strot zijn gedouwd. Mede mogelijk gemaakt door een sociaal-democratische partij die van voren niet weet of ze van achteren nog leeft. Eindeloos hebben pers en politiek er bij ons gehamerd dat er geen andere mogelijk was. Wij moesten ons aan de Europese begrotingsregels houden, anders wachtte ons hetzelfde afschuwelijke lot als Griekenland.

3. Sinds Syriza in de regering is de leugenfrequentie radicaal toegenomen. Het doel is duidelijk: burgers in de Eurozone duidelijk maken dat er geen alternatief is voor de voorgenomen transformatie van de Eurozone in een neoliberale lagelonenutopie. Het is Thatcher in het kwadraat: There is No Alternative (TINA) for neoliberalism. Daarom moet Syriza kostte wat het kost een kop kleiner worden gemaakt. Het progressief populistische experiment waarvoor de Griekse kiezer democratisch heeft gekozen, moet falen.

Daarom is deze demonstratie, deze blijk van solidariteit met Griekenland, de Griekse burger, Syriza zo belangrijk. Wat op het spel staat is de toekomst van Europa, onze toekomst. Wordt Europa een neoliberaal lagelonenparadijs onder de monetaire dictatuur van een ongekozen, maar o zo politieke centrale bank? Of wordt Europa een mondiaal baken van democratie, gelijkheid, vrijheid voor allen, waarin het kapitalisme zodanig wordt getemd dat het werkt voor iedereen in plaats van voor alleen de happy few? Wordt het een economische technocratie waarin alles ten dienste staat van het optuigen van een parasitair neo-mercantilisme? Of wordt het een ruimte voor nationale beleidsexperimenten waarin er echt wat te kiezen valt en burgers de uiteindelijke zeggenschap hebben?

De keuze is aan u.

————————-

Persbericht van demonstratieverbond “Europa.Anders.Machen”, 20 Juni 2015

10.000 demonstranten in Berlijn voor een Ander Europa

Nee tegen de uitsluiting van vluchtelingen en tegen het bezuinigingsprogramma voor Griekenland / Ook demonstraties in Rome, Parijs, Londen en Brussel

Onder het motto “Europa.Anders.Machen” demonstreren vandaag 10.000 mensen in Berlijn tegen het bezuinigingsprogramma voor Griekenland en de afsluiting van de EU voor vluchtelingen. De demonstranten richten zich daarmee ook tegen de pogingen van media en politici om de mensen in Europa tegen elkaar op te zetten.

Tot de demonstratie is opgeroepen door een breed bondgenootschap, gedragen door Attac, delen van de vakbeweging, sociale bewegingen, organisaties van jongeren en studenten, de partij Die Linke, het Blockupy-verbond, organisaties van en voor vluchtelingen, en antiracistische en andere linkse groepen. Vandaag, 20 juni, is het internationale dag van de Vluchteling en tegelijkertijd is het de begindag van de door het Wereld Sociaal Forum uitgeroepen week voor Solidariteit met Griekenland. Ook in Rome, Parijs, Londen en Brussel gaan vandaag tienduizenden mensen de straat op voor een solidair Europa

Hannah Eberle, woordvoerster van het demonstratieblok “We Are The Crisis”: “Wij zijn vandaag de straat op gegaan samen met ge-illegaliseerden, precaire werkers, stakers, crisismigranten, ontruimde huurders en ‘indignados’. En dat zullen wij steeds weer doen. Er zijn in Europa alternatieven voor bezuinigingen, afsluiting, armoede, concurrentie en burn-out. Deze alternatieven worden in heel Europa op straat geëist. Of het nu in Frankfurt is met Blockupy, of bij het verzet tegen huurdersontruimingen, tegen uitzettingen en tegen Hartz-IV-sancties (uitkeringsstrijd, vert.) – er is verzet en beweging.”

“Wij kunnen niet verdragen dat er aan de buitengrenzen van Europa elk jaar duizenden vluchtende mensen omkomen. Wij staan voor een Europa waar iedereen welkom is, waar bescherming geboden wordt en waarin het mogelijk is zich vrij te bewegen. Recht op verblijf voor allen – en meteen!” verklaarde Jennifer Werthwein van de jongeren van de Grünen. “De EU moet de dodelijke afsluiting van haar grenzen onmiddellijk beëindigen en de oorzaken van de vlucht aanpakken. Daarom richten wij ons vandaag ook aan de Duitse regering, want die draagt ook bij aan de economische en ecologische verwoesting, die het neoliberale economische beleid in de landen in het Zuiden aanricht”.

De groeiende armoede in Griekenland moet eindelijk een halt toegeroepen worden. De zogenaamde bezuinigingsprogramma’s hebben in de crisis geleid tot verscherpte recessie en miljoenen mensen in de armoede gedreven. Ook in Duitsland is er een toenemende en grote solidariteit met de mensen in Griekenland” verklaarde Roland Süß van Attac-Duitsland.

Op de manifestatie bij de demonstratie spraken onder andere de theaterregisseur Nicolas Stemann, de uitgever van weekblad Freitag Jakob Augstein en de Griekse minister van sociale zaken Theano Fotiou. Voorafgaande aan de demonstratie had een lange reeks mensen uit de culturele wereld, parlementsleden, organisaties van jongeren en studerenden en een breed verbond van linkse organisaties opgeroepen om aan de demonstratie deel te nemen.

“Om de winstbelangen van grote bedrijven en het handjevol rijken te beschermen, klampen de elites van Europa zich met alle kracht vast aan de mislukte neoliberale logica van de bezuinigingen”, stelde Malte Fiedler van (de jongerenafdeling van Links) Solid vast. “Er wordt naar zondebokken gezocht, om de aandacht af te leiden van de echte problemen. Ook daarom roepen wij op om te stoppen met die denigrerende zondenbokkenretoriek. De hetze van vooral Bild Zeitung tegen Grieken stimuleert racisme en haat, schept beelden die niet kloppen en vergroot de kloven tussen mensen.”

De demonstratie begon met 6000 deelnemers op het Oranienplatz in Berlijn-Kreuzberg en ging langs het hoofdkantoor van de Bildzeitung en de Brandenburger Tor, waar 10.000 mensen bijeenkwamen voor een manifestatie met concert onder het motto: “Vluchtelingen Welkom!”. Dit laatste werd door antiracistische organisaties, het verbond voor recht op verblijf (Bleiberechtsbündnis) en de partij Die Linke georganiseerd.

Voor meer informatie: www.europa-anders-machen.net