Ga naar de inhoud

Demo zat 23: Geen tijdelijke oplossingen maar permanente verblijfsvergunningen

(english version at bottom)

Wij zijn een groep ongedocumenteerde mensen die al tussen de 5 en 35 jaar in Amsterdam zijn. We noemen onszelf ‘We Are Still Here’, omdat een groot aantal van ons deel uitmaakte van de ‘Wij zijn hier’ groep. We vechten nog steeds voor echte oplossingen.

3 min leestijd

We wonen allemaal in een van de opvangplekken van de gemeente Amsterdam, onder het LVV project. Dit is maar tijdelijk (maximaal 1,5 jaar) en onze tijd begint nu op te raken. We hebben veel stress en weten niet waar we heen moeten als dit programma en de opvang stopt.

Bij aanvang werd ons beloofd dat dit programma daadwerkelijk aan nieuwe en echte oplossingen voor onze toekomst zou werken. Maar nu zien we dat er niets is veranderd en dat we geen enkele vooruitgang boeken. We zijn terug waar we anderhalf jaar geleden waren, gedwongen om een geillegaliseerd leven op straat te leiden. Daarom komen wij in actie.

Zaterdag 23 oktober 2021 gaan we demonstreren in Amsterdam om ons recht op een echte oplossing op te eisen. Wij zijn Amsterdammers en wij hebben het recht om hier te zijn, om een volwaardig leven te leiden en een toekomst op te bouwen. We gaan de straat op, dit keer om te protesteren en niet om op straat te leven, om aandacht te vragen voor onze situatie. Doe mee en steun ons.

We hebben genoeg geleden, we zitten al te lang vast in een vicieuze cirkel. Het is tijd voor echte verbetering: permanente verblijfsvergunningen.

Kom ook en wees solidair met ons op zaterdag 23 oktober 2021.
Aanvang: 13.00 uur: Javaplantsoen Amsterdam
(op het plein voor het Javaplantsoen 17-19)

We lopen langs een aantal LVV-locaties en eindigen de demonstratie in het centrum van de stad.

———————-

No temporary solutions but permanent residency

We are a group of undocumented people who have been in Amsterdam for between 5 and 35 years. We call ourselves ‘We Are Still Here’, we were part of the ‘We are here’ group. And we are still fighting for real solutions.

We all live in one of the shelters of the gemeente Amsterdam, under the project LVV. This is only temporary (maximum 1,5 years) and our time is running out now. We are very stressed and don’t know where to go when this program and the shelter stops.

Before we were promised that this program would actually work on new and real solutions for our future. But now we see that nothing has changed and we are not moving forward what so ever. We are back to where we were 1,5 years ago, forced to live an illegal life on the streets. And that is why we come into action.

Saturday 23 October 2021 we will demonstrate in Amsterdam to demand our right to a real solution. We are Amsterdammers and we have the right to be here, to lead full lives and build a future. We take to the streets, this time to protest not to live on them, to call for attention for our situation. So please come and support us.

We have suffered enough, we have been stuck in a loop for too long. It’s time for real improvement: permanent residency.

Come and join us in solidarity on Saturday 23 October 2021.
Start: 13.00 h. Javaplantsoen Amsterdam
(at the square in front of Javaplantsoen 17-19)

We will walk past a few LVV locations and end the demonstration in the city centre.