Ga naar de inhoud

De witwascarrousel: Ook de bovenwereld is crimineel

De ontdekking van het bestaan van een witwascarrousel met crimineel geld uit Rusland die jarenlang door Europa en de Verenigde Staten draaide en zonder twijfel nog steeds draait, heeft nogal wat verwondering gewekt. Ook in Nederland was dat het geval door de deelname van de ING, ABN AMRO en een paar kleinere banken. De carrousel is opgezet door de Russische Troika Bank die Troika Laundromat is gaan heten.

4 min leestijd

(Door Maurice Ferares, oorspronkelijk verschenen op solidariteit.nl foto ontleend aan occrp.org)

De uitbuiting van miljoenen werkenden is de belangrijkste bron van inkomsten voor de ondernemers. Daarop is het kapitalisme als systeem gebaseerd. (Marx heeft nog steeds gelijk!) Andere manieren om kapitaal te verkrijgen, worden echter door de ondernemers niet geschuwd. Eén daarvan is het witwassen van crimineel geld. Ook de internationale handel in illegale medicijnen, waar miljarden in omgaan, is een kansrijke mogelijkheid om kapitaal te verwerven (*1).Hetzelfde geldt voor handel in mensen en drugs die zowel in de onderwereld als in de bovenwereld plaatsvindt, net als de exploitatie van prostitutie.

DNB treedt niet op

Dat het witwassen van geld door Nederlandse banken al jarenlang gebeurt, blijkt uit het Financieele Dagblad van 7 maart 2019: Al in 2010 beschreef de Belgische zakenkrant De Tijd hoe Ukiobank [Litouwen] gebruik maakte van ING om 1,7 miljard euro aan misdaadgeld wit te wassen. Toen leek het er volgens de krant op dat De Nederlandsche Bank [DNB] – die de transacties kort daarvoor had gemeld – te goeder trouw had gehandeld. Maar op basis van de OCCRP documenten [Oost-Europees onderzoekscollectief] blijkt nu dat de constructie ook na de melding door ING in 2009 in de lucht bleef (*2). Deze [documenten] schetsen een beeld van jarenlange en grootschalige witwaspraktijken vanuit Rusland waarvoor veel Europese banken zijn gebruikt. Onder meer ING en een voormalige dochter van ABN AMRO (nu RBS) komen in de documenten voor.

Niets is waar van alle verhalen over de poortwachtersrol van banken in het financiële systeem. De banken waren doof en blind, en wilden dat zijn toen ze geld wit wasten, want ze werden ervoor betaald. Uit het citaat blijkt dat de voornaamste van het stel ’toezichthouders’ in Nederland, De Nederlandsche Bank, in 2010 willens en wetens niet is opgetreden tegen de ING en andere banken die in strijd met de wet handelden.

De ene na de andere bank

Waarom trad DNB niet op? Omdat het dagelijkse praktijk was die nooit bestraft werd. Pas in september 2018 werd opgetreden tegen de ING die toen 775 miljoen euro moest betalen om de voor het witwassen verantwoordelijke bankdirectie buiten de gevangenis te houden. Directeur Hamers van de ING die op het droge kon blijven met zijn 1,75 miljoen euro jaarsalaris, had iets beters moeten verzinnen dan het verhaaltje dat het witwassen bij de bank alleen kon gebeuren, doordat het bankpersoneel ongeschoold was. Op 12 december 2018 legde Hamers in de Tweede Kamer verantwoording af voor het gebeurde. Hij zei volgens het Financieele Dagblad van 13 december 2018: Er is binnen ING niet met opzet ongewenst gedrag vertoond; het was onbedoeld ongewenst gedrag (…) Het is heel erg wat er is gebeurd bij ING. En dat tientallen jaren lang. Zou iemand in het parlement hem geloofd hebben? Maatregelen werden niet genomen en Hamers kreeg begin 2019 gewoon een loonsverhoging.

De ING was niet de enige die crimineel geld wit waste in Europa. Opnieuw het Financieele Dagblad van 7 maart jongstleden: Behalve ING komt ook Danske Bank weer voor in de nieuwe documenten. Andere prominente banken die worden genoemd zijn Swedbank, Creéit Agricole en RBS. Laatst genoemde zou 190 miljoen euro hebben doorgesluisd via het onderdeel dat de bank in 2008 overnam van ABN AMRO. Dat wat gewoonlijk de onderwereld genoemd wordt, is niets anders dan een deel van het kapitalisme. Het systeem bestaat uit twee werelden: een criminele onderwereld en een niet minder criminele bovenwereld. Dat is ook de reden waarom niet tegen het witwassen werd opgetreden.

————————

Noot * 1: NOS Teletekst berichtte op 8 maart 2019: Bij een actie van politie, douane en gezondheidsinspecties uit 16 landen in Europa zijn meer dan 13 miljoen illegale medicijnen in beslag genomen. De totale waarde wordt geschat op 168 miljoen euro. Er zijn 435 verdachten opgepakt. Nederland deed niet aan de actie mee.

Noot * 2: OCCRP: Organized Crime and Corruption Reporting Project – https://www.occrp.org/en