Ga naar de inhoud

De strijd van studenten is een strijd van ons allen

Op vrijdag 21 januari zullen wij samen met studenten, docenten en medewerkers van universiteiten en hogescholen demonstreren in Den Haag. Wij demonstreren tegen de plannen van de regering om de studiefinanciering af te schaffen in de Master-fase; de 3000 euro boete die opgelegd wordt aan studenten met meer dan één jaar studievertraging; en de boete aan de instelling van desbetreffende langstudeerder en tegen de afschaffing van het recht van gratis openbaar vervoer. Wij demonstreren ook om plannen voor toekomstige bezuinigingen te stoppen en tegen de budget-verlagingen die de universiteiten en hogescholen zelf beginnen door te voeren, welke de druk op studenten zal vergroten, het aantal medewerkers terug zal dringen en de hoeveelheid werk van de docenten zal vergroten.

3 min leestijd
Placeholder image

 

Origineel op website Griekenland is Overal (ook in Engelse versie)

Onze strijd gaat echter verder dan de specifieke maatregelen die deze regering en bestuurders van hoger onderwijs willen opleggen. Wij staan niet achter hun doelen en visie voor onderwijs. Wij zijn van mening dat onderwijs geen privilege is maar een universeel recht is toegankelijk voor iedereen. Wij strijden voor gelijke rechten voor elke jongere, ongeacht sociale klasse, nationaliteit, gender of geloofsovertuiging, om de studie te kunnen doen die hij of zij wil, vrij en gratis toegankelijk en zonder boetes. Wij strijden tegen het creëren van een “schuld-generatie” van jonge mensen, die na hun studie de schuld proberen terug te betalen in plaats van dat zij hun carrieres kunnen opbouwen en bijdragen aan de samenleving. Wij strijden voor openbaar (hoger) onderwijs zodat er onderwijs van hoge kwaliteit geleverd kan worden aan alle studenten en onderzoek van hoge kwaliteit voor de samenleving. Wij strijden voor een redelijke werkdruk en salaris voor al het personeel van hoger onderwijs instellingen volgens het principe van “gelijk werk, gelijk salaris”. Wij strijden voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dat de behoeften dient van de samenleving en niet de belangen van de markt.

De strijd in het hoger onderwijs staat in direct verband met de strijd tegen het gehele bezuinigingspakket van de regering. De bezuinigingen komen telkens neer bij mensen uit de lagere sociale klassen. Postbodes en -werkers worden ontslagen of zien hun arbeidsomstandigheden en rechten verminderen. Ambtenaren zien ontslagen tegemoet en hun salaris bevroren. Dreiging van massa-ontslagen voor medewerkers van de publieke media. Vele arbeiders in de private sector staan tegenover de dreiging van verhoogde werkloosheid die de bezuinigingen zullen veroorzaken. Mensen werkzaam in de culturele sector zien hun banen verdwijnen en de afbraak van de sector. Mensen die afhankelijk zijn van uitkeringen zullen hun inkomen zwaar zien dalen. Immigranten ondergaan officieel racisme door de participatie van de PVV in de regering, directe of indirecte discriminatie vanuit hun omgeving, hoge werkloosheid en een glazen plafond in hun carrieres die met de tijd sterker wordt. Hierdoor zal voor de kinderen van al deze mensen de toegang tot hoger onderwijs steeds moeilijker worden.

WIJ VERWERPEN HUN HERVORMINGEN OMDAT WIJ HUN WAARDEN VERWERPEN
DE STRIJD VAN STUDENTEN IS EEN STRIJD VAN ONS ALLEN

Op 21/1 om 11:30 lopen wij mee met de demonstratie van de Hogeschool Den Haag (Bij HS, red) naar het Malieveld waar wij vanaf 13:00 de manifestatie zullen (onder)steunen en alle acties die hier op volgen.