Ga naar de inhoud

De kredietcrisis belicht

Op 10 november wordt in CREA, Amsterdam, een avond georganiseerd over de huidge financiele crisis.
De avond maakt deel uit van de serie ‘real world economics’. Meer details staan hieronder.

3 min leestijd
Placeholder image

CREA, Amsterdam
November 10, 20.00

Explaining the credit crisis

The global financial system is in meltdown, banks are collapsing across the world, and stock markets are losing massive amounts of share value. There is widespread recognition that not since the great depression of the 1930s has the world faced such a dangerous economic challenge. Writing about the crisis, the Economist, one of the staunchest advocates of globalization and financial liberalisation, calls for the direct intervention of governments to bailout the crumbling world financial system.  After years of rhetoric on market freedom and the need for the state to withdraw from the economy it is surprising how, in the wake of this crisis, discredited interventionist economic policies have once again become popular.  The aim of the second seminar of the “Real World Economics” series is to investigate the causes of the present crisis, critique the current solutions, and discuss alternatives.

Speakers:
 Rodrigo Fernandez (research group Space and Economy, UvA) on the local effects of this crisis for Amsterdam. Rodrigo Fernandez is specialised in financial markets and the developments of the welfare state under neoliberalism.
Howard Nicholas (Senior Lecturer in Economics at ISS, Den Haag) on the effects of this crisis for the global South. Howard Nicholas has been advising the governement of Sri Lanka about economical strategies.

———————-
(Dutch version)

De kredietcrisis belicht.
CREA, Amsterdam
November 10, 20.00

Het mondiale financiële systeem staat te wankelen, banken dreigen overal op de wereld om te vallen en de aandelenbeurzen verliezen op grote schaal aan waarde. Er is algemene overeenstemming dat de economie zich niet in zo’n gevaarlijke situatie heeft bevonden sinds de grote depressie van de jaren 1930. Het weekblad The Economist, een van de felste voorstanders van globalisering en financiële liberalisering, roept nu op tot direct ingrijpen door regeringen om het afbrokkelende financiële systeem op de been te houden. Na jaren vol retoriek over vrije markten en de noodzaak van de staat om zich uit de economie terug te trekken, is nu verbazingwekkend hoe het verfoeide interventionistische economische beleid ineens weer populair is geworden, Het doel van het tweede seminar in de serie ‘Real World Economics’ is te onderzoeken wat de achtergronden van deze crisis zijn, te bekijken welke oplossingen de beleidsmakers aandragen en te bespreken welke alternatieven er zijn.

Sprekers zijn onder meer:
 Rodrigo Fernandez (onderzoeksgroep ruimte en economie UvA) over de lokale effecten van de crisis voor de Amsterdamse economie. Rodrigo Fernandez is gespecialiseerd in fianciele markten en de ontwikkeling van de welvaartsstaat onder het neoliberalisme.
Howard Nicholas (Senior Lecturer in Economics bij ISS, Den Haag) over de gevolgen van de crisis voor het mondiale Zuiden. Howard Nicholas heeft onder meer de regering van Sri Lanka geadviseerd over economische strategieën.

————–
Overige bijeenkomsten kredietcrisis:


Vrijdag 7 november, TNI Amsterdam
20.00
Financial Crisis: The End of Neo-Liberalism?

————–
Zondag 23 november, 2.Dh5 Den Bosch
15.00 (http://www.2dh5.nl)
(Anti-)Kapitalisme voor Beginners

—————-

Meer agenda en achtergrond op
https://www.globalinfo.nl

Openbare mailinglinglijst over kredietcrisis: