Ga naar de inhoud

Coronavirus en huisvesting

Alle geplande straat-activiteiten om beter huisvestingsbeleid, zijn door alle corona-drama’s opgeschort. Een grote internationale actieweek, die zou culmineren in een gemeenschappelijke dag van demonstraties op 28 maart, is afgelast. Maar de groepen die daar aan verbonden zijn, verklaren dat juist daarom huisvestingsproblematiek in het middelpunt van de belangstelling zou moeten staan.

3 min leestijd

De groep die in Nederland op 28 maart een demonstratie aan het organiseren was,  heeft de volgende verklaring uitgebracht.

Landelijke en internationale demonstratie 28 maart uitgesteld.

De #woonopstand demo “Huizen voor mensen niet voor winst’ van 28 maart in Amsterdam is afgelast vanwege de coronapandemie. We prikken binnenkort een nieuwe (inter)nationale actiedatum en houden u op de hoogte. De strijd voor waardig wonen gaat wel door. Daarom komen we elke dag in woonopstand.

Wij roepen per direct op tot een moratorium/stop op huisuitzettingen. Het is nooit gepast om mensen op straat te zetten, zeker niet bij een grote pandemie als het coronavirus. Speciale zorg moet daarom uitgaan naar daklozen en ongedocumenteerden wiens basale recht op huisvesting al geschonden wordt. Woonzekerheid voor iedereen. Nu en in de toekomst.

Solidaire groet,

Team Woonopstand

Website: www.woonopstand.nl

Franse groepen komen met iets vergelijkbaars (vertaling globalinfo):

Coronavirus en huisvesting: buitengewone en redelijke maatregelen zijn nodig om de strijd te winnen! Naarmate de epidemie toeneemt, zullen de regeringen stelling moeten nemen. Er moeten onmiddellijk maatregelen worden genomen voor huisvesting, omdat de afwezigheid of zeer slechte huisvestingsomstandigheden van de kwetsbare, vaak door gezondheidsproblemen getroffen mensen hen blootstellen aan de epidemie en de verspreiding ervan vergroten. Daarom moeten er zonder aarzeling en zonder behartiging van bijzondere belangen uitzonderlijke en redelijke maatregelen worden genomen om de strijd tegen het coronavirus te winnen.

– een onmiddellijk moratorium op gedwongen uitzettingen: Waarom zouden we de bevolking vragen thuis te blijven als we mensen op straat in de problemen blijven brengen?

– confiscatie van lege flats en panden die door Airbnb & Co. zijn gehuurd, voor daklozen en mensen die in kampen of in overvolle omstandigheden leven, een situatie die de verspreiding van het virus in de hand werkt.

– Financiële steun voor onbetaalde huren en rekeningen (op basis van de uitgaven en het inkomen van elk huishouden): Het doel is om te voorkomen dat het aantal uitzettingen zal verhogen, aangezien veel huishoudens een plotselinge daling van het inkomen zullen ervaren. Huurders en huiseigenaren van algemeen belang* moeten niet de enige zijn die de last van de bestrijding van het coronavirus dragen!

– Moratorium op energie- en waterafsluitingen om voor de hand liggende redenen om kwetsbare personen te beschermen en de verspreiding van het virus te voorkomen.

– Bevoegdheden van de burgemeesters: Indien de regering weigert deze essentiële maatregelen te nemen, kunnen de burgemeesters dat wel, in het kader van hun specifieke bevoegdheden, inbeslagnemingsbevelen, uitwijzingsverboden en bevelen tegen water en stroomafsluiting of voor het herstel ervan uitvaardigen.

Indien nodig zijn wij bereid om in de komende dagen actie te ondernemen in deze gebieden (inbeslagname, uitzettingen, sluiting van universitaire ziekenhuizen, dure huurprijzen… ).

28 maart 2020, dag van de actie in 21 Europese landen en bijna honderd steden: Tegen uitzettingen, dure woningen, speculatie en voor het recht op fatsoenlijke en stabiele huisvesting voor iedereen

Tot zover de Franse verklaring.

Andere voorbeelden van spoedmaatregelen:

In Californië eisen huizenactivisten een moratorium op ontruimingen:

In San Jose is dat al gebeurd

De vluchtelingen van We Are Here die een slooprijpe parkeergarage in Amsterdam Zuidoost hadden opgekalefaterd om daar te ‘wonen’ zouden maandag ontruimd worden (om het ding te zien slopen) maar hebben twee weken uitstel bevochten.