Ga naar de inhoud

Corendon: Stop Deportaties! Demonstratie

Sluit je aan bij onze tweede picket line bij het Corendon Hotel in Amsterdam! Deportaties zijn een belangrijk onderdeel van het repressieve en inhumane grens- en migratiebeleid van de EU en de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Corendon is een steeds belangrijkere speler op de deportatiemarkt. Daarom organiseren we weer een demonstratie bij een van de Corendon hotels om te eisen dat Corendon stopt met deze smerige handel!

4 min leestijd

Roelof Hartstraat 1, Amsterdam, Netherlands 22 juli 23, 12:00

(English version at bottom)

De deportatiemachine van Fort Europa groeit. De EU zet lidstaten onder druk om het aantal deportaties te verhogen, waarbij EU-grensbewakingsagentschap Frontex een leidende rol speelt. Elke maand krijgen tienduizenden mensen die onderweg zijn een uitzettingsbevel en worden ze gedwongen om terug te keren naar gevaar, geweld, onderdrukking, armoede en/of honger. Vaak worden uitzettingen voorafgegaan door invallen en/of (langdurige) opsluiting. Er zijn veel gevallen bekend van gedeporteerden die na hun gedwongen terugkeer werden vastgehouden, gemarteld en vermoord.

Deportaties vinden plaats via zowel reguliere lijnvluchten als speciaal ingehuurde chartervluchten. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij Corendon verhuurt regelmatig haar vliegtuigen voor het tweede. Deportatie Alarm! in Berlijn meldt dat gemiddeld 1-3 keer per maand een vliegtuig van Corendon mensen die onderweg zijn uitzet vanaf verschillende vliegvelden in Duitsland naar landen als Tunesië, Ghana, Egypte, Armenië en Albanië. Corendon is ook ingehuurd door het Verenigd Koninkrijk om mensen uit te zetten naar Albanië en Roemenië. En in het verleden heeft Israël vliegtuigen van Corendon ingehuurd om mensen die onderweg waren naar Zuid-Soedan uit te zetten.

Europa is gebouwd op een geschiedenis van kolonialisme, slavernij, imperialisme, extractivisme en uitbuiting die tot op de dag van vandaag voortduurt. Moderne grenzen zijn koloniale en racistische constructies en het grensbeleid van de EU institutionaliseert dit geweld, onrecht en ongelijkheid. De EU heeft niet het recht om mensen tegen te houden aan haar grenzen of om mensen te deporteren. Stop alle deportaties!

Doe mee op zaterdag 22 juni om 12:00 uur voor een tweede demonstratie bij het Corendon Hotel in Amsterdam om te protesteren tegen de medeplichtigheid van het bedrijf aan het racistische en gewelddadige grensregime van de EU. We zullen spandoeken, lawaai en flyers hebben om hotelgasten en anderen te informeren over de schandalige praktijken van Corendon.

12:00 22 juli

Demonstratie @ Corendon Hotel

Roelof Hartstraat 1 Amsterdam

https://deportationalarm.com/

Corendon: Stop Deportations! Demonstration

Waar: Roelof Hartstraat 1, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 22/07/23 12:00 uur

Join us for our second picket line at the Corendon Hotel in Amsterdam! Deportations are an important part of EUrope’s repressive and inhumane border and migration policies and Dutch Airline Corendon is an increasingly important player in the deportation market. We therefore organise another demonstration at one of the Corendon hotels to demand that Corendon stops with this dirty business!

The deportation machine of Fortress Europe is growing. The EU pushes member states to increase the number of deportations, with EU border guard agency Frontex taking a leading role. Every month tens of thousands of people on the move receive a deportation order, being forced to return to danger, violence, repression, poverty and/or hunger. Often deportations are preceded by raids and/or (lengthy) detentions. There have been many cases of deported people being detained, tortured and murdered after their forced returns.

Deportations take place via both regular scheduled flights and specially hired charter flights. Dutch airline Corendon regularly hires out its airplanes for the second. Deportation Alarm! in Berlin reports that on average 1-3 times a month a Corendon plane deports people on the move from various airfields in Germany to countries as Tunisia, Ghana, Egypt, Armenia and Albania. Corendon has also been hired by the UK to deport people to Albania and Romania. And in the past Israel hired Corendon planes to deport people on the move to South Sudan.
Europe is built on a history of colonialism, slavery, imperialism, extractivism and exploitation that continues today. Modern borders are colonial and racist constructs, and the EU’s border policies institutionalise this violence, injustice and inequality. The EU has no right to stop people at its borders or to deport people. Stop all deportations!

Join us on Saturday the 22nd of June at 12:00 for a second demonstration at the Corendon Hotel in Amsterdam to protest the company’s complicity in EUrope’s racist and violent border regime. We will have banners, noise, and flyers to inform hotel guests and others of Corendon’s scandalous practices

12:00 22nd of July
Demonstration @ Corendon Hotel
Roelof Hartstraat 1 Amsterdam