Ga naar de inhoud

COP17 gaat ten onder in klimaatapartheid

Het tegengif is het Akkoord van de Volkeren van Cochabamba.

3 min leestijd
Placeholder image

(Oorspronkelijke vertaling door Attac Vlaanderen)

Durban, Zuid-Afrika – Volgens Climate Justice Now! (samenwerkingsverband van sociale bewegingen en de civiele maatschappij) betekenen de besluiten van de Klimaattop van de Verenigde Naties van Durban – COP17 – een misdaad tegen de mensheid. In Zuid-Afrika, dat de wereld inspireerde met de vrijheidsstrijd van de zwarte meerderheid, hebben de rijkste naties met cynisme een klimatologisch apartheidsregime ingevoerd.

Volgens Nnimmo Bassey, voorzitter van Vrienden van de Wereld International « is iedere actie verdagen tot na 2020 een mondiale misdaad ». « Een temperatuurstijging in de wereld met 4°, toegelaten door het plan, luidt het doodvonnis van Afrika, de kleine eilandstaten en alle armen en kwetsbaren van de planeet. De Top verergert de klimatologische apartheid. Het één percent rijksten van de planeet vond het aanvaardbaar 99% van de inwoners van onze planeet op te offeren ».

Volgens Pablo Solon, voormalig hoofdonderhandelaar van de plurinationale Staat Bolivië, « is het verkeerd te beweren dat in Durban een tweede periode van verbintenissen van het Kyotoprotocol werd goedgekeurd. De huidige beslissing werd alleen verdaagd tot de eerstvolgende Top, zonder enige verbintenis vanwege de rijke landen om hun uitstoot te verminderen. Dit betekent dat het Kyotoprotocol zal blijven gelden tot het vervangen wordt door een nieuw, nog zwakker akkoord ».

De verontreinigers van de planeet hebben iedere daadwerkelijke actie geblokkeerd en hebben er eens te meer voor gekozen de banken en investeerders ter hulp te komen door te beslissen de koolstofmarkten uit te breiden, hoewel die markten aan het ineenstorten waren. En zoals alle activiteiten van de financiële markten komt dit vandaag alleen ten goede van enkele geprivilegieerden.

Volgens Janet Redman van het in Washinghton gevestigde Institute for Policy Studies is ” wat sommigen beschouwen als gebrek aan actie, in feite het tastbare mislukken van ons economisch systeem wanneer het een antwoord moet bieden aan de huidige economische, sociale en ecologische crises”. « De banken die de crisis veroorzaakt hebben realiseren vandaag belangrijke winsten door te speculeren op de toekomst van onze planeet. In het nauw gedreven, zoekt de financiële sector andermaal een middel om uit de moeilijkheden te geraken door nieuwe producten te ontwikkelen die een wankel systeem moeten ondersteunen ».

De « roadmap » voorgesteld door de Europese Unie blijkt een doodlopende steeg te zijn, een weg die nergens naar toe leidt. De woordvoerders van Climate Justice Now ! vragen de internationale gemeenschap zich te herinneren dat een echt klimaatplan, gestoeld op de door de wetenschappers geïdentificeerde noden en op het mandaat van de volksbewegingen, ontsproten is uit de Top van Volkeren omtrent de klimaatverandering en de rechten van Moeder Aarde die in 2010 plaatsvond in Bolivië. De overeenkomst van de volkeren van Cochabamba, die ter kennis werd gebracht van de Verenigde Naties, werd uit de teksten van de onderhandelingen verwijderd, terwijl die nochtans een rechtvaardige en efficiënte manier voorzag om vooruitgang te boeken, wat meer dan ooit noodzakelijk is.

Op 11 december 2011 gepubliceerd door Climate Justice Now en Attac France met dank voor de vertaling aan Jan Blancke.