Ga naar de inhoud

Commissie misbruikt hulpgelden voor EU-India handelsdeal (+ animatie)

Europese Commissie gebruikt ondernemersconferentie en ontwikkelingsgeld voor het pushen van EU-India vrijhandelsakkoord
Persverklaring Corporate Europe Observatory
6 december 2010
(vrije vertaling door Rob Bleijerveld)

3 min leestijd
Placeholder image

Brussel, 6 december 2010 – Vandaag, een paar dagen voor aanvang van de EU-India ondernemersconferentie die deze week plaats vindt in Brussel, maakte Corporate Europe Observatory (CEO) bekend dat de Europese Commissie de gebeurtenis aangrijpt om op actieve wijze de steun van grote ondernemingen te verwerven voor het EU-India vrijhandelsakkoord, ondanks kritiek van kleine ondernemingen en volksbewegingen [1]. De Commissie verwacht met de officiële EU-India top van deze week en de gelijktijdig plaatsvindende ondernemersbijeenkomst de handelsbesprekingen een zet te kunnen geven richting een akkoord.

Interne Commission-informatie die bekend is gemaakt door CEO, toont aan dat de Commissie actief is betrokken bij het organiseren van de EU-India ondernemersbijeenkomst die een platform biedt aan grote ondernemingen om te lobbyen voor een aantal zeer controversiële elementen op handelsgebied. De Commissie heeft ettelijke miljoenen euros uit het budget voor ontwikkelingshulp besteed aan het faciliteren van dit proces.

Campagnevoerders waarschuwden er herhaaldelijk voor dat de geplande EU-India handelsdeal zal leiden tot de vernietiging van kwaliteit van levens en bestaanszekerheid, vooral bij de armste mensen in India [2]. Deze week zullen er buiten het Nationale Parlementsgebouw in Delhi demonstraties worden gehouden. Meerdere Kamers van Koophandel die het midden en kleinbedrijf vertegenwoordigen in India steunen een oproep om de vrijhandelsbesprekingen stop te zetten [3]. En afgelopen week uitten leden van het Europese Parlement hun bezorgdheid in een brief aan de eurocommissaris voor handel, Karel de Gucht [4].

Pia Eberhardt van Corporate Europe Observatory zei: “De Commissie valt over zich zelf heen om de steun van grote ondernemingen te verwerevn voor haar eigen ‘big business agenda’. En ze weigert te luisteren naar de zeer reële zorgen die zijn geuit door klein ondernemers, werknemers en parlementariërs zowel hier als in India. Ze houdt absoluut geen rekening met bestaanszekerheid, arbeidersrechten en milieubescherming in haar enthusiasme om een dela te sluiten.”

Corporate Europe Observatory (CEO) en India FDI Watch hebben vandaag ook een online animatie filmpje uitgebracht over de rol van de lobby door grote ondernemingen bij de EU-India handelsbesprekingen en over de gevolgen van de voorgestelde deal [5].

Dharmendra Kumar, directeur van India FDI Watch, zei: “De Europese Unie en India zijn bezig met afronden van de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord waarbij alleen de belangen van (grote) ondernemingen een rol hebben gespeeld. De onderhandelaars hebben daarbij de economische chaos die was ontstaan door de dereguleringsgekte in het verleden, volledig genegeerd. Het beoogde akkoord zal rampzalig zijn voor de leven van de mensen, voor hun bestaanszekerheid en voor het milieu. Het moet worden gestopt, en ons handelsbeleid moet worden gedemokratiseerd.”

Noten:
[1] “Caught in the act of reverse lobbying. EU Commission uses EU-India business summit and development funds to back its own big business agenda,” door Corporate Europe Observatory, 6 december 2010. Het uitgebreide artikel is hier te vinden.
[2] Zie bijvoorbeeld: “Trade Invaders. How big business is driving the EU-India free trade negotiations,” door Corporate Europe Observatory en India FDI Watch, 1 september 2010. Het gelijknamige rapport is hier te vinden.
[3] “Last chance to prevent onslaught on people’s rights and livelihoods! Indian and European civil society groups call for an immediate halt to the India-EU trade negotiations,” 5 oktober 2010.
[4] Brief aan Karel De Gucht, EU-India Summit and EU-India FTA negotiations, 1st December 2010.
[5] Video “Trade Invaders – how big business is driving the EU-India free trade talks”: hier en daar. Duur: minder dan 3 minuten.