Ga naar de inhoud

CODE ROOD blokkeert Amsterdamse haven voor het klimaat

Klimaatverandering gaat sneller dan politici en bedrijven maatregelen nemen. Daarom zal op 24 juni 2017 een grote groep bezorgde mensen uit alle delen van de samenleving alarm slaan: het is CODE ROOD voor het klimaat! In Amsterdam, de grootste benzinehaven van de wereld en de een-na-grootse kolenhaven van Europa, zullen zij onder de naam CODE ROOD het heft in eigen hand nemen met een massale bezettingsactie om een grens te trekken tegen de fossiele brandstoffen-industrie. 

2 min leestijd

Op 24 juni 2015 deed de rechter een unieke uitspraak in de Urgenda-zaak. De Nederlandse staat werd opgedragen om zijn burgers tegen gevaarlijke klimaatverandering te beschermen door het nemen van maatregelen die de uitstoot van CO2 sterk inperken. “De regering blijft deze verantwoordelijkheid voor zich uitschuiven,” zegt Maarten, woordvoerder van CODE ROOD. “Ondertussen blijft de uitstoot stijgen terwijl Groningers lijden onder de gaswinning, kolencentrales draaien, verkeersstromen toenemen en de industriële veeteelt hoogtij viert”. 

Exact twee jaar na de uitspraak in de klimaatzaak zal een grote en diverse groep mensen in de Amsterdamse haven gezamenlijk alarm slaan. Onder de naam CODE ROOD zullen zij op 24 juni de fossiele brandstoffenindustrie stilleggen door middel van een menselijke blokkade. Rondom de actie vindt er van 22 tot 26 juni een klimaatkamp plaats in het havengebied. Het klimaatkamp zal een plek zijn voor discussies, ontmoetingen en workshops. 

Het probleem van klimaatverandering is groot, en politiek leiders en bedrijven ondernemen te weinig actie. Daarom is burgerlijke ongehoorzaamheid niet alleen geoorloofd, maar ook noodzakelijk. We moeten het nu zelf doen.”

CODE ROOD zal actie blijven voeren totdat de doelen in haar manifest zijn bereikt en Nederland vooroploopt in de transitie naar een duurzame samenleving. De opwarming van de aarde moet beperkt blijven tot 1.5 °C.

De actiegroep CODE ROOD maakt onderdeel uit van een wereldwijde burgerbeweging tegen de klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Mensen stoppen kolencentrales in India, pijpleidingen in de VS, bruinkoolmijnen in Duitsland, fracken in Brazilië en olieboringen in Nigeria.

Website https://code-rood.org