Ga naar de inhoud

Jumbo-distributiewerkers behouden cao-rechten én ontvangen loonsverhoging volgens FNV en CNV

De onduidelijkheid over de cao bij de Jumbo distributiecentra duurt voort. Gisteren meldden CNV en FNV dat de cao-rechten nog steeds gelden voor al het distributiepersoneel van de retailer, want Jumbo´s avr-operatie van 2018 zou onrechtmatig zijn geweest. Ook zouden alle werknemers recht hebben op de loonsverhoging die de avr-ondertekenaars eerder kregen. Jumbo liet echter weten ¨onaangenaam verrast¨ te zijn door deze verklaringen. De 2,5% werknemers die volgens de retailer expliciet kozen voor de cao krijgen geen loonsverhoging of andere voordelen uit het avr-pakket. Ook benadrukte het bedrijf dat er geen onderhandelingen over een nieuwe cao komen, zoals de bonden suggereren.

5 min leestijd

(Door Matt Hermers. oorspronkelijk verschenen op Supermacht, foto: Wij van Jumbo Distributiecentra)

Op 1 april maakten CNV Vakmensen en FNV bekend dat ze met Jumbo hebben afgesproken dat alle rechten uit de cao in de toekomst blijven gelden voor de Jumbo-distributiewerkers, inclusief het recht op loonsverhoging. Voor iedereen die vóór 1 april 2019 in dienst was bij Jumbo blijven de afspraken uit de Cao Jumbo Logistiek van toepassing. Bovendien gelden ook de positieve elementen uit de AVR, zoals de 2,5% loonsverhoging, ook voor degenen die niet Jumbo´s eigen arbeidsvoorwaardenregeling (avr) hebben getekend.

In februari ontvingen ongeveer 500 distributiewerkers een nabetaling, als uitvloeisel van een rechterlijke uitspraak van een maand eerder. Sinds de invoering van Jumbo´s avr op 26 februari 2018 hadden ze namelijk te weinig loon gekregen. Voor ongeveer honderd anderen – die in een vroeg stadium via een keuzeformulier van Jumbo voor de cao kozen – is er nog geen loonnabetaling geweest. Mocht Jumbo dat binnenkort niet gaan regelen, dan is dat voor de bonden reden om weer naar de rechter te stappen.

´De avr was onrechtmatig´

Volgens beide bonden vroeg Jumbo het afgelopen jaar onterecht aan zijn personeel om de cao in te ruilen voor de eigen avr. Onterecht, omdat Jumbo als cao-partij de cao moest toepassen op al het personeel. Distributiewerkers die vasthielden aan de cao werden benadeeld: zij kregen niet de 2,5 % loonsverhoging die andere collega’s onder de avr wèl kregen. Deze tweedeling verhoogde de onrust op de werkvloer.
Jumbo zou hebben ingebonden nadat de bonden dreigden met een 2e rechtszaak en omdat ongeveer 600 werknemers het vertrouwen opzegden in de eigen ondernemingsraad. Volgens CNV en FNV heeft de retailer inmiddels bevestigd om alle bestaande rechten van distributiewerkers te respecteren, ook ná 1 april 2019. De bonden maken zich nu op voor een nieuwe cao-campagne.

Klachtzaak bij de Bedrijfscommissie van de SER

Een aantal boze distributiewerkers hebben ondertussen via een advokaat een klacht ingediend bij de Bedrijfscommissie van de Sociaal Economische Raad (SER). Ze vinden dat de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Jumbo hun belangen niet goed heeft behartigt en verkeerd is omgegaan met de bedrijfsbelangen. Ze willen dat de SER-commissie het gedrag van de COR toetst aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de wet CAO, het Burgerlijk Wetboek en de Grondwet.

Kritiekpunten zijn dat de COR een arbeidsvoorwaardenregeling afsloot met de directie, terwijl een aantal werknemers een goede, normale cao wilden. Ook oefende de COR druk uit op het personeel om deze avr te tekenen, bijvooorbeeld door te dreigen dat weigeraars geen loonsverhoging zouden krijgen. En weigerde de COR zich op hun verzoek uit de avr terug te trekken ondanks dat een ondernemingsraad niet gaat over de primaire arbeidsvoorwaarden. In de WOR wordt overigens geen melding gemaakt van een avr.

´COR: gele vakbond´

Andere voorbeelden: COR en Jumbo-directie staan geen gewoon vakbondswerk meer toe; de COR stelde aan de directie voor om alle werknemers onder het bereik van de AVR te verklaren zodat er geen individuele handtekening van werknemers meer nodig zijn. De COR treedt feitelijk op als een ´gele´ vakbond [1].

Reactie Jumbo

In een reactie aan de Telegraaf zei Jumbo onaangenaam verrast te zijn door het persbericht van FNV (en CNV). De retailer ontkende uitdrukkelijk afspraken met de bonden te hebben gemaakt.
Jumbo beweerde verder dat de avr nu van toepassing is op 97,5% van het personeel. Slechts 2,5% van de werknemers zou expliciet hebben aangegeven de oude cao te willen behouden hetgeen volgens Jumbo betekent dat zij daarmee ¨vrijwillig afzien van de loonsverhogingen en andere voordelen in de avr¨.

Jumbo benadrukte dat er geen nieuwe cao komt. Het bedrijf ziet daartoe ¨geen enkele juridische of morele verplichting¨. De avr zou worden gekenmerkt door ¨goede, eigentijdse arbeidsvoorwaarden met een gezonde loonontwikkeling voor de langere termijn en het behoud van historisch opgebouwde rechten¨. Ook verklaarde Jumbo dat de retailer 10-20% hogere lonen uitbetaalt dan gemiddeld in de branche en dat de jaarlijkse loonsverhogingen expliciet gekoppeld zijn aan de cao voor de supermarktbranche.

Meer lezen:

– ¨Jumbo: ´Merendeel distributiewerkers kiest voor onze arbeidsvoorwaardenregeling´,¨ Supermacht, 5 mei 2018.

– ¨FNV en CNV winnen rechtszaak tegen Jumbo en Otto. Een echte overwinning? -update,¨ Supermacht, 27 januari 2019.

– ¨Spanning bij Jumbo´s distributiecentra loopt flink op met cao-voortgang als inzet,¨ Supermacht, 6 maart 2019.

– ¨Het echte verhaal over de AVR!,¨ CNV Vakmensen, 7 maart 2019

– ¨Jumbo krijgt brief over situatie DC,¨ CNV Vakmensen, 20 februari 2018

– ¨Roadshow cao bij Jumbo DC,¨ 11 februari 2019

– Zie ook de facebookpagina van de Jumbo Distributiewerkers

Noten:

[1] Zie Wikipedia over gele vakbond

Bronnen:

– ¨ Bonden: Jumbo-distributiewerkers behouden cao-rechten én ontvangen loonsverhoging,¨ CNV Vakmensen, 1 april 2019

– ¨ Jumbo-distributiewerkers behouden cao-rechten én ontvangen loonsverhoging,¨ FNV, 1 april 2019

– ¨ Jumbo-werknemers behouden cao-rechten,¨ Telegraaf, 1 april 2019

– ¨ Jouw cao-rechten blijven gerespecteerd bij Jumbo,¨ CNV Vakmensen, 1 april 2019

– ¨ Werknemers Jumbo naar Bedrijfscommissie tegen COR,¨ FNV, 1 april 2019