Ga naar de inhoud

Chiapas op de rand van burgeroorlog

Communiqué van het Inheemse Revolutionaire Clandestiene Comité, Algemeen Commando van het Zapatistisch Leger voor Nationale Bevrijding

6 min leestijd

(Bron: Enlace Zapatista, vertaling globalinfo.nl, foto Pablo Spekuljak uit 2014, CC2.0 Flickr)

19 september 2021

Aan de bevolking van Mexico:

Aan de bevolking van de wereld:

Aan de Zesde in Mexico en daarbuiten:

Aan de Netwerken van Verzet en Opstand:

Ten eerste: Op 11 september 2021, in de vroege ochtend, terwijl de Zapatista luchtdelegatie in Mexico Stad was, ontvoerden leden van ORCAO – een paramilitaire organisatie in dienst van de deelstaatregering van Chiapas – de compañeros Sebastián Nuñez Pérez en José Antonio Sánchez Juárez, autonome autoriteiten van de Raad van Goed Bestuur van Patria Nueva [Nieuw Thuisland], Chiapas.

De ORCAO is een politiek-militaire organisatie met paramilitaire kenmerken: zij hebben uniformen, uitrusting, wapens en munitie die zij hebben gekocht met geld dat zij ontvangen uit [door de regering gesponsorde] “sociale programma’s”. Zij houden een deel van het geld voor zichzelf en een deel gebruiken zij om regeringsambtenaren af te kopen die rapporteren dat zij [de ORCAO] zich houden aan de voorwaarden van de sociale programma’s. Ze schieten elke nacht met deze wapens op de Zapatistagemeenschap van Moisés y Gandhi.

De EZLN heeft geduldig gewacht terwijl alle wegen naar een oplossing werden geprobeerd en uitgeput. Terwijl de deelstaatregering van Chiapas probeerde om de vrijheid van onze compañeros te saboteren en te belemmeren, waren het mensenrechtenorganisaties en de progressieve katholieke kerk die een objectieve inschatting maakten van wat er ondernomen zou kunnen worden.

Ten tweede: De compañeros werden acht dagen van hun vrijheid beroofd en vervolgens vandaag, 19 september 2021, vrijgelaten dankzij de pastoors van San Cristóbal de las Casas en Oxchuc, van het diocees San Cristóbal. De compañeros werden beroofd van een walkietalkie en zesduizend pesos in contanten die toebehoorden aan de Raad van Goed Bestuur.

Ten derde: Ontvoering is een misdrijf zowel volgens de wetten van de slechte regering als volgens de Zapatista-wetten. Terwijl de deelstaatregering van Chiapas deze misdaden heeft gesteund en toegedekt, heeft het Zapatistisch Leger van Nationale Bevrijding de nodige stappen ondernomen om de ontvoerden vrij te krijgen en de daders op te sluiten en te straffen.

Ten vierde: De enige reden waarom het conflict niet tot een tragedie is geëscaleerd, is te danken aan de tussenkomst van bovengenoemde parochies, mensenrechtenorganisaties en de mobilisaties en acties die in Mexico en vooral in Europa zijn uitgevoerd.

Ten vijfde: De wanregering van Rutilio Escandón stelt alles in het werk om de zuidoostelijke Mexicaanse deelstaat Chiapas te destabiliseren:

Ze onderdrukt met geweld de normalistas [1].

Zij saboteert de akkoorden tussen de georganiseerde leraren en de federale regering en dwingt de leraren tot meer radicale acties om de naleving van de akkoorden te eisen.

De alliantie met de drugshandelaren dwingt de inheemse gemeenschappen hun eigen zelfverdedigingsgroepen op te richten, omdat de regering niets doet om het leven, de vrijheid en de eigendommen van de bevolking te beschermen. Zij beschermt niet alleen de drugshandelbendes, maar stimuleert, bevordert en financiert ook paramilitaire groeperingen zoals die welke voortdurend aanvallen uitvoeren op gemeenschappen in Aldama en Santa Martha.

De inentingscampagne van de regering is opzettelijk traag en ongeorganiseerd, waardoor onrust ontstaat in de plattelandsgemeenschappen die zij ongetwijfeld zal uitbuiten. Ondertussen worden de stijgende sterfgevallen in deze gemeenschappen genegeerd.

De ambtenaren stelen alles wat ze kunnen uit de staatskas, misschien om de ineenstorting van de federale regering voor te bereiden of erop gokkend dat er een nieuwe partij aan de macht komt.

En nu willen ze het vertrek saboteren van de Zapatistische delegatie die deelneemt aan het Europese hoofdstuk van de “Reis voor het Leven”. Ze hebben hun ORCAO paramilitairen de opdracht gegeven om onze compañeros te ontvoeren, waarbij ze de misdaad ongestraft hebben gelaten, en ze proberen een reactie uit te lokken van het EZLN, en dit alles in een staat waar de bestuurbaarheid aan een zijden draadje hangt.

Ten zesde: als de Ecologische Groene Partij van Mexico (PVEM) een crisis met internationale gevolgen wil uitlokken om het huidige bewind te destabiliseren, moeten zij een referendum uitschrijven om het presidentiële mandaat in te trekken.

De PVEM is een van de namen die hier door dezelfde oude PRI worden gebruikt. Soms zeggen ze dat het de PAN is, soms de PRD, en nu is het de PVE, slecht vermomd als de Beweging voor Nationale Regeneratie [MORENA]. Maar het zijn dezelfde misdadigers als altijd, en nu maken ze deel uit van de beweging die de verkeerde naam “oppositie” draagt, een “vijfde colonne” binnen de 4T [2].

The PVEM is one of the names used around here by the same old PRI. Sometimes they say it’s the PAN, sometimes the PRD, and now it’s the PVEM badly disguised as the Movement for National Regeneration [MORENA]. But it’s the same criminals as ever, and now they’re part of the misnamed “opposition” movement, a “fifth column” within the 4T [2].

De verantwoordelijken zijn: Rutilio Escandón en Victoria Cecilia Flores Pérez.

Als zij de federale regering omver willen werpen, of problemen willen veroorzaken als vergelding voor de lopende federale strafrechtelijke onderzoeken tegen hen, of een van de facties willen steunen die strijden om de macht in 2024, dan moeten zij de beschikbare juridische kanalen gebruiken en ophouden te spelen met het leven, de vrijheid en de eigendommen van de mensen in Chiapas. Ze moeten oproepen tot een stemming om het presidentiële mandaat in te trekken en ophouden met vuur te spelen, want dan zullen ze zich branden.

Zevende: Wij roepen het Europa van onderop en van links en de Zesde in Mexico en daarbuiten op om te protesteren voor de Mexicaanse ambassades en consulaten en bij de regeringskantoren van de deelstaat Chiapas, en te eisen dat er een einde komt aan hun provocaties en dat zij afstand doen van hun doodscultus. De datum hiervoor is vrijdag 24 september 2021.

Gezien het handelen en nalaten van de staats- en federale regeringen met betrekking tot deze misdaden en eerdere, zullen wij de nodige maatregelen nemen om gerechtigheid te brengen aan de misdadigers van de ORCAO en de regeringsfunctionarissen die hen sponsoren.

Dat is alles. De volgende keer zal er geen communiqué zijn. Dat wil zeggen, er zullen geen woorden zijn, alleen daden.

Vanuit de bergen van zuidoost Mexico,

In naam van het Revolutionaire Inheemse Candestiene Comité, Generaal Commando van het EZLN.

Subcomandante Insurgente Galeano.

Mexico, 19 september, 2021.

[1] Studenten aan de Escuelas Normales, of lerarenopleidingen op het platteland.

[2] De campagne van López Obrador noemde zijn regeringsproject de “Vierde Transformatie” (4T), zogenaamd op gelijke voet met historische gebeurtenissen zoals de Mexicaanse Onafhankelijkheid (1810), een periode van hervormingen in het midden van de 19e eeuw, en de Mexicaanse Revolutie (1910).