Ga naar de inhoud

cd over belastingen ontketent razzia’s in Merkel’s Bondsrepubliek

Grootschalige actie tegen fiscaal bedrog: een nieuwe cd over belastingen ontketent razzia’s in Merkel’s Bondsrepubliek. Zo’n 10.000 klanten van de bank zijn hierdoor getroffen en dat bij meerdere instellingen in Zwitserland: speurders hebben volgens informatie van Spiegel Online een nieuwe cd met data over belastingfraudeurs gekocht en zijn over het ganse grondgebied van Duitsland begonnen met een razzia te houden. Het gaat om ontdoken belastinggelden ter waarde van meer dan een half miljard euro.

5 min leestijd
Placeholder image

(Bron: Attac Vlaanderen)

Een groot aantal speurders naar belastingontduikers en hun tussenpersonen (fiscale adviseurs) zijn direct met een onderzoek begonnen. Dat onderzoek strekte zich uit over gans Duitsland en onderzocht belastingzondaars met rekeningen in Zwitserland. Volgens gegevens van een ambtenaar van het openbaar ministerie moeten er zo’n 201 razzia’s hebben plaatsgevonden. Volgens informatie van Spiegel Online evalueerden de speurders een reeds lang gekende cd met data. Deze cd was al in de loop van het voorbije jaar aan de financiële directies van Reinland-Pfalz aangeboden.

Na een vooronderzoek van het materiaal door de speurders van de belastingdienst besloot de minister van Financiën van die deelstaat, Carsten Kühl (SPD) begin dit jaar deze cd aan te kopen. Het materiaal, zo wordt het in Mainz, de hoofdstad van de deelstaat genoemd, zou, zo mocht blijken, nog omvangrijker zijn dan de data van de tot nu toe gekende cd’s die in het verleden, vooral in deelstaat Noord-Rijn-Westfalen waren gekocht. De huidige cd zou volgens gegevens uit die kringen die het onderzoek leidden, informatie over meer dan 10.000 klanten van Zwitserse banken en kredietinstellingen bevatten. Alles te samen zou het om zo’n 40.000 namen gaan. Daarin zitten wel veel rekeningen met eerder kleine bedragen maar het ministerie van Financiën van deelstaat Rijnland-Pfalz gaat ervan uit dat er zo’n half miljard € belastinggelden door deze gegevens kunnen worden opgespoord.

Eric Goeman, woorvoerder Attac Vlaanderen: “De belastingparadijzen zijn inderdaad het hart van het gefinancialiseerde kapitalisme in zijn neoliberale fase waarlangs de winstaccumulatie gedraineerd wordt en uit het bereik van de overheid wordt gehouden waardoor de via sociale “klassen”strijd opgebouwde verzorgingsstaat ondermijnd wordt.

Geheimhouding/ondoorzichtigheid is dè kerneigenschap van het globale financiële systeem. Rechtsgebieden beconcurreren mekaar op het vlak van geheimhouding om zo financiële stromen aan te trekken. Maar dit alles heeft een prijs. Financiële ondoorzichtigheid vormt een gegeerde dekmantel voor allerlei misdaden en misbruiken: het witwassen van geld, handel met voorkennis, financiering van terrorisme, verduistering, Ponzi-spelletjes (remember Madoff?), illegale geldstromen, fiscale fraude, enz…Maar het belangrijkste doel van deze “geheimhouding” is de financieel-economische plundering van de eigen overheid: het verlangen om weinig of liefst geen belastingen te betalen (belastingontwijking en belastingontduiking) daar waar de winsten geproduceerd worden door de arbeid en productiviteit van de werknemers”.

’Het materiaal is buitengewoon lucratief’ zei een medewerker van de minister. Ongeveer 4.000 gevallen werden toen bij een eerste doorlichting geëvalueerd. Een hoog aantal van de reeds lang onderzochte rekeningen zou niet in de belastingaangifte van de Duitse eigenaars zijn vermeld. Dat blijkt uit een vooronderzoek in Koblenz uitgevoerd door de directies van de belastingdiensten bij de verantwoordelijke van het openbaar ministerie aldaar.

Een golf van persoonlijke aangiftes verwacht
Insiders hebben bij gevolg voor een reeks van de tot op heden onderzochte klanten van de bank het zogenaamde ’tweerekeningen model’ gebruikt. Daarbij wordt slechts één van de twee bestaande Zwitserse rekeningen aan het Duitse ministerie van Financiën gemeld. De inkomsten uit de tweede rekening blijven volgens de regel onbelast. Bij de aankoop van de verzameling gegevens hebben meerdere Duitse deelstaten zich aangesloten, o.m. Noord-Rijn-Westfalen, Hessen en Baden-Würtemberg. Aan de anonieme verkoper van de data zou rond de 4 miljoen € voor dit materiaal betaald zijn, zo wordt in Mainz gezegd. Na een eerste onderzoek van het materiaal in Koblenz zou een groot deel van het materiaal aan gegevens zo’n zes weken geleden aan de directies der belastingen in het ganse land zijn meegedeeld. De huidige razzia’s zouden slechts een eerste begin van een omvangrijke evaluatie zijn. Deze evaluatie zou misschien nog tot het einde van dit jaar duren.

Speurders van de belastingen rekenen opnieuw op een hoog aantal persoonlijke aangiftes en dit als gevolg van de officiële mededelingen over de actie. Dit zou mogelijk zijn, zegde een bemiddelaar, zo lang als de naam van de bank vanwaar de data komen, niet wordt bekend gemaakt. Volgens informatie van het openbaar ministerie zijn vooral klanten van Crédit Suisse, van de voormalige Clariden Leu AG en van de Neue Aargauer Bank in het vizier gekomen.

Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen: “De vermogens die in eigen land de belastingen ontwijken en dus ontduiken hebben een helder eisenpakket: gedereguleerde financiële industrie en zo weinig mogelijk belastingen over hun rente-inkomsten. Daardoor ontstaat een wedren naar belastingsvoordelen voor vermogens en kapitaal, eindigend in een meedogenloze fiscale dumping (bij ons met de “notionele intrestaftrek”), waardoor er een mondiale (sociale en fiscale) herverdeling ontstaat van beneden naar boven, want de gedorven financiële middelen – noodzakelijk om een sociale welvaartsstaat boven water te houden – moeten vooral worden opgehoest door diegenen die de welvaart produceren: de werknemers, de echte belastingbetalers dus. De hoofdrol is intussen weggelegd voor de fiscale paradijzen, naarstig geholpen door een fiscale adviesindustrie en de banken. Zij zijn de poortwachters van de sociale ongelijkheid.”

Omdat een andere wereld mogelijk is,
Voor Attac Vlaanderen

Eric Goeman, woordvoerder Eric.goeman@attac.be www.vl.attac.be www.hetgrotegeld.be Met dank aan Matthias Bartsch (Der Spiegel online) Vertaling voor Attac Vlaanderen uit het Duits: Maria Voordeckers.