Ga naar de inhoud

CADTM Herfstmeeting over strijd tegen schulden en gevolgen coronacrisis

De Belgische organisatie tegen illegitieme schulden CADTM gaat door met het organiseren van haar jaarlijkse zomermeeting, maar nu in de herfst. Deze keer zijn er in het weekend van 17/18 oktober spetterende bijeenkomsten over de strijd tegen schulden in de coronacrisis, koloniale schuld en herstelbetalingen, en hoe vooral vrouwen de prijs betalen tijdens een lockdown. Alles is ook online te volgen.

8 min leestijd

(Van de aankondiging op de website van CADTM (vertaling globalinfo.nl))

CADTM Herfstbijeenkomst: de aanmelding is nu geopend!

In deze onzekere tijden is één ding zeker: we zullen niet toegeven! We houden vast aan alles waar we in geloven, en vooral aan de wens om (ondanks de gezondheidsrisico’s en met alle nodige voorzorgsmaatregelen) een nieuwe aflevering van onze Herfstbijeenkomst met u te delen!

Terwijl de overheidsschulden stijgen naar nieuwe hoogten en terwijl ons nu al wordt verteld dat 2021 opnieuw een jaar van bezuinigingen zal zijn,
Terwijl de financiële wereld de kans grijpt om zijn redding door de staten te organiseren en hen opzadelt met de miljarden euro’s aan schulden waarmee ze de laatste jaren hebben gespeculeerd,
Terwijl 100% van de ziekenhuizen in België en in andere landen op het einde van het jaar in het rood staan,
Terwijl huurders en debiteuren onder druk staan om te betalen, worden grondeigenaren en banken beschermd door de overheid,
Terwijl miljoenen mensen een beroep moeten doen op wat er nog over is van de sociale staat en de sociale zekerheid om te overleven,
Terwijl vrouwen (en a fortiori geracialiseerde vrouwen) opnieuw het meest worden blootgesteld aan de gevolgen van deze crises,
Terwijl de weinigen die al de meeste mondiale middelen bezitten, binnen enkele maanden na begin van de pandemieën winsten hebben gemaakt die meerdere malen de overheidsschuld van Griekenland overstijgen,
Ondanks allerlei aankondigingen en een verslechterende gezondheidssituatie in de landen van het Zuiden, zullen publieke en private schuldeisers in het Noorden en internationale financiële instellingen nog steeds geen vraagtekens zetten bij de terugbetaling van gruwelijke schulden,

Meer dan ooit hebben we een tijd en plaats nodig om elkaar te ontmoeten, te spreken, te organiseren, en – door middel van onze strijd – wenselijke alternatieven te construeren en om dit onmenselijke, absurde systeem ten val te brengen (en ook om een goede tijd met elkaar door te brengen)!

In deze context heeft de CADTM besloten dat de traditionele zomervergadering in 2020 plaatsvindt op 17 en 18 oktober.

We stellen daarom voor dat u het opgaveformulier hier invult en opstuurt.

Voorlopig programma:

Zaterdag 17 oktober:

10-11:30: Openingsplenaire 30 jaar strijd tegen schulden
Met Éric Toussaint (spokesperson for CADTM International), Maria Lucia Fatorelli (Auditoria Cidadã da Divida, Brésil), Yvonne Ngoyi (Union des Femmes pour la Dignité humaine, DRC), Luis José Torres Asencio (Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Porto Rico), Amali Wedagedara (Sri Lanka) – Facilitator: Najla Mulhondi (CADTM Belgium)
(vertaling van Spaans, Engels en Portugees van het Frans)
link https://zoom.us/j/97834647901?pwd=U2szSTk0YUUxZ0ZRZ0x2Q01sZHg5dz09
———————
11:30 – 13:50: Lezing: Koloniale Schuld en herstelbetalingen
Met Véronique Clette-Gakuba (sociologist at the Free University of Brussels) en Jehosheba Bennett (lawyer with the Jus Cogens firm)

60 jaar na de officiële onafhankelijkheid van Congo hebben de misdaden van de Belgische staat tot nu toe geen passend politiek antwoord gekregen, noch in termen van erkenning, noch in termen van schadeloosstelling. Terwijl racisme nog steeds een structureel gegeven is dat vooral zwarte mensen in België treft, wat zijn dan de recente activistische en juridische initiatieven om de Belgische staat te dwingen zijn verantwoordelijkheid te erkennen?
——————–
11:30 – 13:50 Workshop: Lockdown en bezuinigingsregime: vrouwen betalen de prijs en vereffenen hun rekening
Met Camille Bruneau (CADTM Belgium), Natalia Hirtz (GRESEA), La Santé en Lutte, le collectif 8 mars, en andere nog te bevestigen deelnemers
Waarom en hoe zijn vrouwen specifiek geraakt door lockdowns en door de nieuwe reeks bezuinigingen die wordt aangekondigd als enig mogelijk politiek antwoord? Deze workshop ontplooit een feministische lezing van de huidige crises om een beter begrip te krijgen van de dynamiek en de ongelijke sociale verhoudingen die een groot deel van de mensheid beïnvloeden, maar biedt ook een ontmoetingsplaats voor activisten in verschillende noodzakelijke strijdterreinen en collectieven… Op naar een algemene staking in 2021!

———————–

15:30-17:30 Lezing: Crisis van het kapitalisme: verergerd door de pandemieën
Interpretation from Spanish, English and Portuguese into French link https://zoom.us/j/91632476797?pwd=R3UrRnJPdDdjcTFicUxxT1YzM1BzQT09
——————-
15:30-17:30 Workshop: migratie, strijd van ongedocumenteerden en schulden
Met Mamadou Bah (CADTM Belgium), vertegenwoordigers van de École des Solidarités in Liège en het ATEMOS collectief (solidarity masks)

Migranten verlaten over het algemeen hun land van herkomst om te ontsnappen aan de armoede die het gevolg is van het beleid met betrekking tot de terugbetaling van de schuld die door de internationale financiële instellingen en de geïndustrialiseerde landen van het Noorden wordt afgedwongen. Soms proberen ze te vluchten voor hun schuldeisers (woekeraars, afpersende microkredieten) of proberen ze manieren te vinden om vanuit het buitenland terug te betalen. Migranten vragen ook asiel aan wegens repressie.

Op hun migratiereizen moeten ze soms schulden aangaan in hun land van herkomst of met smokkelaars. Als ze eenmaal op hun bestemming zijn aangekomen, worden ze geconfronteerd met administratieve en financiële hindernissen als gevolg van een steeds restrictiever immigratiebeleid.

Om ons te helpen een activistische en politieke aanpak te ontwikkelen, zullen de sprekers hun strijd en hun eisen toelichten, met name in de huidige context van een pandemie. We stellen voor dat we vervolgens een tijd van bezinning en collectief denken openen om concrete manieren van handelen te vinden.

——————
15:30-17:30 Lezing: Crisis van het kapitalisme: verergerd door de pandemieën
Interpretation from Spanish, English and Portuguese into French link https://zoom.us/j/91632476797?pwd=R3UrRnJPdDdjcTFicUxxT1YzM1BzQT09
——————–

18:00-19:00: Verschillende thematische bijeenkomsten
——————-

Zondag 18 oktober

09:45-11.45 Lezing: Wat staat er op het spel bij de particuliere en publieke schulden en de alternatieven en de strijd in het Zuiden?
met Maria-Elena Saludas (CADTM Ayna), Omar Aziki (Attac/CADTM Marokko), Broulaye Bagayoko (CADTM Afrika) en Sushovan Dhar (CADTM India).
videoconferentie – Vertaling van Spaans, Engels en Portugees naar Frans https://zoom.us/j/91348236568?pwd=V3g4OHVUTDRkbStreEpORzFsU2U4dz09

In tien jaar tijd is de buitenlandse overheidsschuld in de landen van het Zuiden verdubbeld. Door de daling van de wisselkoers en de internationale spanningen die inherent zijn aan de crisis van het kapitalisme, die door Covid-19 is verergerd, zijn ongeveer twintig landen in gebreke gebleven bij de terugbetaling. Ook de particuliere schuld neemt toe, waardoor de financiële positie van de landen met een reeds precaire kredietrating wordt verzwakt. Wat de microkredieten betreft, deze lijken eerder deel uit te maken van het probleem dan van de oplossing. Een brede uitleg van schulden en de strijd rond de terugbetaling ervan, door de leden van CADTM.
——————
9:45-11:45 Workshops: Schuld, ecologische crisis en het kapitalisme van de pandemieën
Fiction Lab
————————–
12.00-13:00 Diversen:
Presentatie van het boek Griekenland 2015: Er was een alternatief
Met Éric Toussaint (woordvoerder voor CADTM International) en Eva Betavatzi (CADTM Belgium)

Inleiding boek Imbrication – Femmes, race et classe dans les mouvements sociaux (vervlechting, Vrouwen, ras en klasse in de sociale bewegingen) Met Jules Falquet
—————-

13:00-15:00 Lunch, verschillende activiteiten ter plekke
————————

15:00-17:00 Plenaire slotbijeenkomst Focus op strijden en concrete alternatieven

videoconference – Interpretation from Spanish, English and Portuguese into French https://zoom.us/j/98774106785?pwd=dnFhTVN1RjQrVm1Tb09QQ2w3Q2xzdz09

De afsluitende plenaire vergadering zal de gelegenheid bieden om de resultaten en perspectieven van de lopende sociale strijd te evalueren. Het jaar 2019 was het toneel van opstandige strijd die overal ter wereld plaatsvond en van zeer grote feministische mobilisaties. In 2020 werden de kwesties van het recht op gezondheid en het recht op huisvesting, evenals de antiracistische strijd, op hun beurt benadrukt door de coronaviruscrisis en de reacties van de staat daarop. In al die strijdterreinen zijn nieuwe manieren ontstaan om de solidariteit te organiseren en te betuigen via nieuw gevormde collectieven. Deze veranderingen en de steeds moeilijkere politieke context dwingen activistische organisaties en vakbonden om zich permanent een zeer concrete vraag te stellen met meervoudige antwoorden op hun rol binnen de sociale bewegingen: Hoe kunnen we ons als echte bondgenoten positioneren om deze strijd te versterken?

—————–

Praktische informatie

Data: Zaterdag 17 en zondag 18 oktober
Locatie: in het centrum van Luik, bij Cité miroir (place Xavier Neujean)
Maaltijden en accommodatie: Wat de maaltijden betreft, zullen we een aantal voorstellen hebben met betrekking tot lokale verenigingen. Dit jaar is er geen residentiële accommodatie, maar we kunnen ervoor zorgen dat degenen die een solidaire accommodatie nodig hebben deze vinden dankzij een online aanvraag.

Programma: (zie hierboven). Als je workshops wilt voorstellen en/of wilt helpen bij de organisatie ervan, ben je meer dan welkom!

Inschrijvingskosten: geen vast bedrag, optioneel / aanbevolen bedrag 10€ / Steunbedrag 20€ of meer.

Vragen of opmerkingen? Contacteer ons via e-mail op info[at]cadtm.org