Ga naar de inhoud

Buitoni-schandaal: rapport uit 2020 bewijst leugens Nestlé over hygiëne in fabriek

De fabriek die de pizza’s van Buitoni maakt, werd in september 2020 beschuldigd van ernstige hygiëneproblemen, zo blijkt uit een inspectierapport dat Disclose in handen heeft gekregen. De directie van Nestlé beweerde in maart het tegendeel.

6 min leestijd

(Op 15 juni gepubliceerd door de Franse onderzoeksgroep Disclose, vertaling globalinfo.nl, die graag donateurs heeft)

Op 17 februari kreeg de 8-jarige Nathan hevige diarree en braakneigingen. In het ziekenhuis in Parijs stelden de artsen vast dat hij leed aan het hemolytisch-uremisch syndroom, een ernstige infectie die wordt veroorzaakt door de Escherichia coli-bacterie – E. coli, die voorkomt in de uitwerpselen van dieren en mensen. In de nacht van 17 op 18 februari verslechterde de toestand van de jongen: na twee hartaanvallen functioneerden zijn hersenen en nieren niet meer. Nathan stierf kort daarna. Een maand na zijn dood, op 10 maart, stierf een ander kind, van twee en een half jaar oud, aan dezelfde infectie. In een tijdsbestek van enkele weken werden 55 minderjarigen in de leeftijd tussen 1 en 17 jaar besmet met E. coli bacteriën.

Op 17 maart hebben het Directoraat-generaal Concurrentie, Consumentenzaken en Fraudebestrijding (DGCCRF) en het Directoraat-generaal Gezondheid uiteindelijk de bron van de vergiftiging geïdentificeerd. Het ging om Fraîch’Up diepvriespizza’s van het merk Buitoni, eigendom van de Nestlé-groep. De volgende dag riep de voedselgigant alle pizza’s uit het assortiment terug. Ondanks de omvang van het gezondheidsschandaal blijft de directie van Nestlé France vervolgens zwijgen.

Pas op 31 maart verbrak de groep haar stilzwijgen… onder dwang. Op die dag doken op RMC foto’s op die waren genomen door een voormalige werknemer van de fabriek van Caudry (Nord), waar bijna 200.000 pizza’s per dag worden geproduceerd – ze waren in mei 2021 uitgezonden op de website M. Mondialisation. De foto’s tonen vloeren bezaaid met voedselafval, vaten met uitpuilende pasta en meelwormen op de productielijn.

triptyique 1 768x278

Foto’s genomen in de Buitoni fabriek in Caudry door een voormalige werknemer.

In de uren die volgden, reageerde Pierre-Alexandre Teulié, hoofd communicatie van Nestlé, tegenover AFP: “Wat [deze foto’s] laten zien, vertegenwoordigt niet de normale, gebruikelijke of aanvaardbare toestand van de fabriek.” Volgens hem kan het slechts een eenmalige uitzonderlijk geval zijn. En de voorlichter ondersteunt zijn punt door te wijzen op het bestaan van twee inspecties door het departementale directoraat voor de bescherming van de bevolking (DDPP) in september 2020 en maart 2021. Hij zweert dat bij deze onaangekondigde inspecties geen afwijkingen van de geldende verordeningen in de levensmiddelenindustrie aan het licht zijn gekomen. Dit is niet waar, zoals blijkt uit het rapport van 30 september 2020 dat Disclose in handen kreeg.

“bruine vlekken”.

In dit elf bladzijden tellende document, dat nooit eerder is gepubliceerd, maken de DDPP-inspecteurs melding van talrijke “inbreuken” op de hygiënevoorschriften in de productielijn van de diepvriespizza’s. De inbreuken op de sanitaire voorschriften begonnen bij het begin van het bezoek, in de bakkerij, waar het met E. coli besmette pizzadeeg werd gemaakt. Het “plafond is niet schoon”, schrijven de agenten, die ook de aanwezigheid van “bruine vlekken op de balken en op de muren” opmerken, evenals een “zeer stoffig” persblad met “kruimels”. Maar het is op deze machine dat het deeg wordt uitgespreid en dan plat gemaakt.

Hetzelfde gebrek aan hygiëne in de ruimte waar de pizza’s worden opgemaakt: “het plafond is vuil en bevuild”; “de ventilatieschacht is vuil”; “een opening in het plafond is vuil en verroest”. Nog verontrustender is dat de deuren van twee diepvriezers “bedekt zijn met een laag ijs”, wat zou kunnen wijzen op een lek. Toen was het de beurt aan de keuken. Deze keer noteerden de DDPP-officieren “sporen van schimmel”, de aanwezigheid van “afbladderende verf”, vuil op de “roosters” en “roest op de palen”.

Signaleringen in 2012 en 2014

Tot slot herinneren de inspecteurs aan de Europese verordeningen inzake “levensmiddelenhygiëne”. Verplichting nr. 1: “De ruimten waarlangs de levensmiddelen passeren, moeten schoon en in goede staat van onderhoud zijn. Indien dit niet het geval is, loopt de overtreder een vrij bescheiden risico: een boete van 450 euro per overtreding. Gezien de geconstateerde problemen,” zegt een voormalig ingenieur uit de voedingsindustrie die het rapport door Disclose heeft laten analyseren, “hadden de inspecteurs verder onderzoek moeten doen door monsters te nemen om er zeker van te zijn dat er geen bacteriële besmetting was. Dit lijkt niet het geval te zijn geweest.

Dit is echter niet de eerste keer dat de DDPP de aandacht vestigt op hygiëneproblemen. Inspectierapporten uit 2012 en 2014, verkregen door Disclose, hadden al gewezen op de aanwezigheid van schimmel, afbladderende verf en roest in de fabriek. En zelfs, in 2014, voedselmijten op de productielijn voor Fraich’Up pizza’s.

Volgens onze informatie heeft de directie van Nestlé Grand Froid enkele dagen na de inspectie van de vestiging in Caudry, in oktober 2020, een “waarschuwing” ontvangen. Welke actie werd door de staatsdiensten ondernomen? Zes maanden later, in maart 2021, werd een vervolg-audit georganiseerd. Maar in tegenstelling tot wat de communicatiedirecteur van Nestlé zei, was dit bezoek, net als het vorige, niet onaangekondigd. “De directie van de fabriek was 48 uur voor het bezoek van de inspecteurs op de hoogte gebracht,” bevestigde de DGCCRF aan Disclose. In de daaropvolgende maanden werd de fabriek van Caudry niet aan onaangekondigde bezoeken onderworpen.

Pas op 22 maart, te midden van het schandaal, liepen de DDPP van het Noorden en de DGCCRF bij verrassing de fabriek binnen. “De hygiënische toestand in de fabriek was erbarmelijk,” zei een agent van de DGCCRF, die op voorwaarde van anonimiteit sprak. “Ernstige tekortkomingen” werden geconstateerd. Te beginnen met het “gebrek aan onderhoud en reiniging van de productieruimten” en “de aanwezigheid van knaagdieren”. De prefect van de regio Hauts-de-France heeft onmiddellijk de stopzetting van de productie bevolen wegens een “gevaar voor de volksgezondheid” dat verband houdt met een “zeer slecht productiemiddellen”, zoals in het prefectorale besluit van 1 april wordt onderstreept. Dezelfde dag werd door de eenheid Volksgezondheid van het parket van Parijs een vooronderzoek geopend wegens “het in gevaar brengen van anderen, het toebrengen van onopzettelijk letsel en onopzettelijke doodslag”.

De directie van Nestlé, die werd benaderd om te reageren op onze informatie, zei dat zij “haar volledige medewerking verleent aan de autoriteiten bij hun onderzoek naar de oorsprong van de bacterie”. Tot op heden heeft het bedrijf nog geen verontschuldigingen aangeboden aan de families van de slachtoffers.