Ga naar de inhoud

Brussel: Steun het proces van een actievoerder tegen politiegeweld

Steun het proces van Axel Farkas, actievoerder tegen politiegeweld. Het verbod door de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) van de actie tegen racistisch politiegeweld en klassenjustitie, waartoe was opgeroepen door vijfentwintig organisaties, en die zou plaatsvinden op 5 december 2020, werd gevolgd door gewelddadige, massale en zeer gemediatiseerde repressie tegen de samenkomst die uiteindelijk (met toelating!) kon plaatsvinden op 24 januari 2021.

3 min leestijd

(Bron: bericht op facebook)

Ze ging gepaard met een nieuwe praktijk van de politie, die eruit bestond al vanaf 5 december op verschillende plaatsen in het centrum van de stad een burgemeestersbesluit uit te hangen waarin de organisatoren en de persoon die verantwoordelijk was voor de aanvraag en het contact met de politie, werden zwartgemaakt.

Axel Farkas, lid van de leiding van SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste en actief in de mobilisaties tegen politiegeweld was het belangrijkste doelwit van deze praktijk. Hij besliste om klacht neer te leggen bij de rechtbank tegen de politiezone Brussel-Elsene en tegen Philippe Close.

Zonder het minste bewijs wordt in het burgemeestersbesluit gesteld dat Axel Farkas ‘een activist is die bekend staat om het opzoeken van de confrontatie met de politie’ (sic) en die ‘categoriek de dialoog met de politie weigert (re-sic), terwijl hij net de persoon was die de aanvraag had ingediend en het contact met de politie hierover had gehad, en we heel wat voorstellen hadden gedaan om tot een akkoord te komen over de vorm van de actie. Vijfentwintig verschillende organisaties en verenigingen ondersteunden de oproep voor de actie. Dit burgemeestersbesluit had duidelijk als bedoeling om ons te ontmoedigen rond deze kwesties te mobiliseren en toekomstige repressie vooraf te legitimeren.

SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste waarin Axel Farkas actief is, wordt in het besluit beschreven als ‘een extreemlinkse groep die dikwijls deelnam aan manifestaties die uitmondden in incidenten’ (sic), een suggestieve aanpak die er op gericht was al vooraf de verantwoordelijkheid voor eventuele incidenten bij zondebokken te leggen.

Dit burgemeestersbesluit werd op heel wat plaatsen in een groot aantal exemplaren uitgehangen op meerdere van de drukstbezochte plaatsen van Brussel. Het uithangen ervan is begonnen op 5 december 2020. De meeste exemplaren zijn minstens een maand blijven hangen, tot 4 januari 2021, datum waarop de Burgemeester zich engageerde dit besluit te laten weghalen. Nog op 12 maart 2021 hing het besluit uit op het Koningsplein. Gedurende meer dan vijf maand bleven deze valselijke aantijgingen dus zichtbaar voor het grote publiek.

Een open brief sprak zich uit tegen dit besluit. Deze werd getekend door meer dan 40 verenigingen, waaronder de coalitie Faire Front, de JOC, Vrede, Zorg in actie, en meer dan 110 personaliteiten uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel.(1) Deze open brief drukt een gemeenschappelijke wil uit om het recht om te manifesteren te verdedigen tegen autoritaire tendensen en politierepressie die de sociale bewegingen criminaliseren onder voorwendsel van de sanitaire crisis.

Deze intimidatiepraktijken riskeren veralgemeend te worden naar alle actievoerders als we niet reageren. Het betreft hier dan ook niet enkel een zaak van één militant, maar van de sociale bewegingen in hun geheel.

De klacht die door Axel Farkas, met steun van SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste, werd ingediend, brengt behoorlijk veel kosten mee (advocaats- en gerechtskosten). Wij doen dan ook een beroep op jullie steun en vragen om een gift te doen. Concreet willen we 3000€ verzamelen om de kosten voor de zaak bij de Rechtbank van eerste aanleg te dekken.

Jullie gift is welkom op rekening:

Solidariteit – Solidarité

BE13 7320 4465 7639

Met vermelding van ‘Solidariteit proces’

1) De volledige lijst van ondertekenaars kan je hier vinden: Stop de criminalisering van actievoerders tegen politiegeweld’ – DeWereldMorgen.be