Ga naar de inhoud

Brussel eind september: No Border camp en crisisdemo’s

 

Vanaf 25 september (tot 3 oktober) wordt in Brussel een no border camp gehouden, met vele acties en demonstraties. Op woensdag 29 september hebben Europese vakbonden een demonstratie (ook in Brussel) uitgeroepen tegen het crisisbeleid. Hierbij een overzicht van activiteiten, en een oproep om erheen te gaan en deel te nemen.Komt allen!

7 min leestijd
noborder

 

 

No Border Camp

Het no border camp heeft nu definitief onderdak gevonden in het omvangrijke cultuurgebouw Tour & Taxis (Picardstrat 11). Daar is ook plek voor tenminste duizend kampeerders. In Tour & Taxis vinden ook workshops en presentaties plaats en wordt gekookt. Maar er vinden ook activiteiten op andere plekken plaats, check het programma dat nog volop in de maak is:
Website no border camp Brussel.

Een van de keukens in Tour en Taxis zal Le Sabot zijn. Om deelnemers uit Nederland te ondersteunen is daar ook een mobiele nummer (0031)(0)6-13810712 en ook via emailadres  info@aagu.nl kun je meer informatie krijgen.

Het no border camp is geheel het resultaat van zelfwerkzaamheid. Daarom wordt ook opgeroepen om allemaal te komen en dan ook een bijdrage te leveren aan het welslagen van het kamp en de workshops, maar zeker ook acties te plannen.

Economische crisis demonstraties

ecofinToevallig of niet vindt in dezelfde week de vergadering van de EU over economische en financiële zaken plaats. Op het Europees Sociaal Forum in Istanbul werd besloten die woensdag 29 tot Europese protestdag uit te roepen tegen de bezuinigingen en het crisisbeleid. Een van de grootste demonstraties die dag zal in Brussel zijn en begint om 13.00 uur vanaf Brussel Centraal/Midi. Ook de FNV mobiliseert er volop voor en regelt bussen naar Brussel, die gratis zijn voor leden (hint) (website)

Vanuit Euromayday-kringen is opgeroepen tot een antikapitalistisch blok  op de demonstratie van de 29e en ‘nonviolent direct action’ tegen de ecofin-top op de 30e. Overigens zijn er ook op andere plekken in Europa demonstraties en Spaanse bonden hebben voor die dag opgeroepen tot een algemene staking in hun land.

Meer achtergrond

(Gedeeltelijk op basis van vertaling van overzichtsstuk op Duitse Indymedia)

Van 25 september tot 3 oktober is er  in Brussel een No Border camp. De Raad Economische en Financiële Zaken van de EU (ECOFIN) heeft van 30 september tot 1 oktober, ook in Brussel een informele top. In verband met het No Border camp zullen er allerhande acties en manifestaties plaatsvinden. Het overkoepelend orgaan van de Europese (‘gele’) vakbonden (ETUC) roept op tot een ‘Eurodemonstratie’ op 29 september, waarbij ook een ‘kritisch antikapitalistisch blok’ aanwezig zal zijn. In Spanje roepen de UGT en de CCOO op tot een algemene staking op de 29e september. Onder de URL http://www.noborderbxl.eu.org/?lang=fr is de homepage van de No Border camps te vinden, informatie over het ‘kritische antikapitalistische blok’ bij de ETUC demonstraties is te vinden onder http://www.precarious-united.eu/ Hieronder wat achtergrondinformatie over de komende gebeurtenissen in Brussel.

Het ‘No Borders Netwerk’ bestaat sinds 1999 en omvat een losse bundeling van autonome groepen uit verscheidene gebieden, die zich de strijd tegen het grensregime en racisme tot doel hebben gesteld. Vanaf het begin werden verschillende acties georganiseerd, bijvoorbeeld tegen uitzetcentra. Verder werden de zogenaamde No Border camps georganiseerd. Die werden meestal in de buurt van een grens gehouden, omdat die gebieden zo essentieel zijn voor migranten. Van 25 september tot 3 oktober zal in Brussel een No Border kamp worden gehouden.

De keuze voor Brussel heeft niets te maken met de grens tussen het Vlaamse en Waalse deel van België. Brussel is de hoofdstad van de Europese Unie. Hier bevinden zich talloze instituten en lobbyorganisaties van het EU grensregime. In Brussel alleen al zijn drie repatriëringscentra gevestigd. Tegelijkertijd is er ook een grote en strijdlustige migrantengemeenschap in Brussel. Zo waren er opstanden in een repatriëringscentrum en enkele bezettingen voor huisvesting van ‘Sans Papier’. De meeste bezette huizen zijn inmiddels ontruimd; in Brussel is er nog maar een bezetting door migranten over. Het No Border camp wordt gehouden om die strijden te ondersteunen, acties tegen de antimigratiepolitiek te houden en aan een langetermijnstrategie te werken. Er zullen verschillende manifestaties en acties zijn. Enkele acties worden al voorbereid, terwijl andere spontaan zullen ontstaan. Op 26 september zal er een demonstratie zijn als herinnering aan Sémira Adamu. Dat was een Nigeriaanse asielzoekster, die tijdens een repatriëring in 1998 door Belgische politieagenten met haar hoofd in een kussen werd gedrukt en zo door verstikking om het leven kwam. Een grote demonstratie onder het motto “No Border, no Nation” zal op 2 oktober plaatsvinden. Meer informatie is te vinden op de website.

Tijdens het No Border kamp (op 30 september en 1 oktober) hebben ook de ministers van financiën van de EU lidstaten (ECOFIN) een informele top in Brussel. Daarom roept het  Europese koepelverband van Europese vakbonden op tot een zogenaamde Eurodemonstratie. Het motto van de demonstratie is: “Geen bezuinigingspolitiek, maar banen en groei” (te vinden onder: http://www.etuc.org/). Ze trekt door de binnenstad van Brussel en eindigt midden in de EU wijk. Er worden door de organisatoren 100.000 demonstranten verwacht.

Tegelijkertijd wordt er in Spanje een algemene staking georganiseerd door de UGT en de CCOO. Een groep met de naam ‘Precarious United” roept ook op voor de vakbondsdemonstratie in Brussel; maar dan niet onder het systeemconforme motto, maar met een eigen oproep tot een “kritisch antikapitalistisch blok”. Tegelijkertijd roept “Precarious United” op tot een ‘sociaal-ecologisch Europa’ en directe actie tegen ECOFIN, de lobbyorganisaties, banken, en ratingbureaus, waarvan er in Brussel nogal wat zijn (meer info op website). “Precarious United” ondersteunt ook het No Border kamp.

Blik op politie

Nog een blik op de Belgische politiestrategie: grootscheepse controles vooraf en omsingeling zijn in België niet gebruikelijk. De toegepaste politiestrategie bij Belgische acties lijkt eerder op de Franse dan de Duitse strategie. Zo bevindt zich de politie als regel in zijstraten en niet direct bij de demonstaties. Dat geeft meer speelruimte en dus ook meer demonstratievrijheid dan in Duitsland. Het komt echter dikwijls voor dat de politie in burger tussen de demonstranten meeloopt en op strafbare feiten let om zo na afloop van de demonstratie personen in te kunnen rekenen. Bij arrestatie kan men 12 uur worden vastgehouden (bij anonimiteit zelfs 24 uur). Het is in België niet strafbaar zijn identiteit te verzwijgen; een valse opgeven wel. Een nationaal vermommingverbod zoals in Duitsland heeft België niet. Gemeentes kunnen wel eigen verordeningen uitvaardigen. Zo is het in Brussel officieel verboden om zijn gezicht in het openbaar te verbergen. Het is echter niet bekend of dat vermommingverbod ooit is gebruikt. Aan overtreding van die stedelijke verordeningen zijn in België ook geen grote straffen verbonden. Het geldt als een klein vergrijp, zoals bijvoorbeeld graffiti spuiten tijdens een demonstratie. Wat betreft bewapening, beschikt de Belgische politie over knuppels, waterspuiten, CS traangasgranaten en pepperspraygranaten, maar niet over schokgranaten en rubberkogels. Zo nu en dan worden ook honden tegen demonstranten ingezet. Politie te paard is dikwijls aanwezig. Verder moet men er zich van bewust zijn dat grote delen van Brussel intussen camerabewaking hebben. Die camera’s beschikken over goede inzoommogelijkheden, ze kunnen tot over 100 meter waarnemen en meer mensen kunnen door de camera’s worden geïdentificeerd.  In de laatste septemberweek worden nog enkele besluiten in Brussel genomen.

Mensen die belangstelling hebben om naar Brussel te gaan, wordt aangeraden om de no border kanalen te raadplegen (die worden hieronder nog een keer genoemd). Men kan ook aan de voorbereidingen meehelpen (info daarover op de No Border kamp homepage). De voorbereidingsgroep is ook open voor eigen ideeën over acties en manifestaties. Het No Border kamp is tenslotte wat we er zelf van maken. Autonomie en zelfbestuur zijn de onderliggende beginselen. Geen enkele actievorm wordt verketterd, veel is mogelijk.

Homepage van het No Border kamp: http://www.noborderbxl.eu.org/
Mobiclip over het No Border kamp           
Homepage van Precarious United
AAGU: http://www.aagu.nl/

(Vertaling Tijn van Beurden, globalinfo.nl)