Ga naar de inhoud

Brochure: 12 truucs die palmoliebedrijven gebruiken om gemeenschappelijk land af te pakken

Het boekje “Promise, Divide, Intimidate and Coerce: 12 tactics palm oil companies use to grab community land” (12 tactieken die palmoliemaatschappijen gebruiken om gemeenschappelijk land te grijpen) is vandaag gelanceerd door GRAIN, de World Rainforest Movement (WRM) en een alliantie van gemeenschaps- en lokale organisaties verenigd tegen industriële oliepalmplantages in West- en Centraal-Afrika, waaronder RADD, SEFE, Synaparcam van Kameroen, Muyissi Environnement of Gabon en ERA / Community Forest Watch of Nigeria.

3 min leestijd

(Door WRM en Grain, bron: website WRM)

Dit boekje is bedoeld om gemeenschappen te ondersteunen die hun verzet willen versterken en zich beter willen voorbereiden om te voorkomen dat bedrijven industriële oliepalmplantages op hun land vestigen. Het boekje is beschikbaar in het Engels en het Frans en kan vanaf hier worden gedownload en gedeeld (English or French)

Oliepalmplantagebedrijven gebruiken zeer vergelijkbare tactieken overal waar ze actief zijn om te proberen het land van gemeenschappen over te nemen. Wetende dat ze kunnen rekenen op de steun van hooggeplaatste politici en overheidsinstanties, maken de bedrijven routinematig beloften die ze niet van plan zijn te houden, proberen ze de weerstend tegen hun plannen het zwijgen op te leggen en te marginaliseren en gemeenschappen te verdelen.

Waar nodig leggen ze dwang op, intimideren ze, mishandelen en worden zelfs tegenstanders van hun activiteiten vermoord. Dorpsbewoners, vooral op afgelegen plaatsen, denken vaak dat dergelijk geweld, intimidatie en landroof alleen bij hen gebeurt. Vertegenwoordigers van de gemeenschap kunnen in eerste instantie de beloftes van het plantagebedrijf geloven, omdat ze zich niet bewust zijn van gemeenschapservaringen elders.

De realiteit is echter dat geweld – en in het bijzonder geweld en seksueel geweld tegen vrouwen – een onlosmakelijk onderdeel is van het industriële plantagemodel en dat de tactieken die bedrijven gebruiken om gemeenschapsgrond te veroveren, is verfijnd door tientallen jaren ervaring over de hele wereld. .

Het belang dat een gemeenschap met één stem spreekt

Dit boekje beschrijft de belangrijkste tactieken die bedrijven gebruiken om land van gemeenschappen te bemachtigen. Het gaat in op vragen als:

– Hoe bedriegen bedrijven gemeenschappen zodat ze hen de controle over hun land te geven?

– Waarom worden er loze beloftes gedaan door het bedrijf over het genereren van lokale werkgelegenheid of gezondheids- en onderwijsfaciliteiten die zo effectief zijn in het overtuigen van gemeenschappen om hen op hun land toe te laten?

– Wat kunnen gemeenschappen doen om de diefstal van hun land te stoppen en de vernietiging van de plaatselijke waterbronnen, kreken, rivieren, bossen en andere plaatsen die door de plantages worden getroffen?

– Wat kunnen gemeenschappen doen in situaties waarin het bedrijf hun grond al heeft ingenomen?

– En waarom doen projecten die door sommige bedrijven en regeringen worden gepropageerd en waarin boeren hun palmolie op contractbasis voor het bedrijf verbouwen, de deelnemende boeren in schulden en armoede belanden?

Dit boekje is geen stapsgewijze handleiding die, als ze wordt opgevolgd, een bedrijf ervan weerhoudt om een plantage op gemeenschapsterrein op te zetten. Het doel van dit boekje is om gemeenschappen te ondersteunen die hun verzet willen versterken en zich beter willen voorbereiden om te voorkomen dat bedrijven industriële oliepalmplantages op hun land opzetten.

Als een gemeenschap elders op de hoogte is van gemeenschaps-ervaringen, kan deze bedrijfstactieken gemakkelijker herkennen. Een gemeenschap kan dan in een vroeg stadium verschillende reacties bespreken, zodat wanneer een manier om verzet te bieden aan de plannen van het bedrijf mislukt, de gemeenschap kan volharden en een andere manier kan proberen, terwijl ze voorbereid is op nieuwe tactieken die het bedrijf zou kunnen inzetten.

We hopen dat deze beschrijvingen van bedrijfstactieken anderen zullen inspireren om plannen te maken en zich voor te bereiden om hun gemeenschappen verenigd te houden en om allianties aan te gaan met naburige gemeenschappen en regionale of internationale netwerken.

Het boekje is een werk in uitvoering. We verwelkomen feedback en suggesties voor verandering.

GRAIN en WRM