Ga naar de inhoud

Brandbrief: CETA is door de tijd ingehaald

22 organisaties hebben een brief gestuurd met hun zorgen over het CETA verdrag naar de Tweede Kamer.

4 min leestijd

(Bron: website FNV)

De brief roept de Tweede Kamerleden op om niet in te stemmen met CETA in de huidige vorm. Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV: ‘ Hoe kan je spreken van een modern akkoord als multinationals via ondoorzichtige arbitrage-mechanismen de rechter kunnen omzeilen, terwijl de oude, ongelijke en onduurzame economie wordt versterkt en er geen oplossingen geboden worden voor een aantal van de grootste problemen van deze tijd.’

Van: Milieudefensie, FNV, CNV, VCP, Oxfam Novib, Hivos, Both ENDS, Stichting Urgenda, Greenpeace Nederland, Fossielvrij NL, Jongeren Milieu Actief, NMV, NAV, Platform ABC, Ondernemers van Nu, Meer Democratie, Vrijschrift, Foodwatch, De Groenen, Stichting Dier&Recht, TNI, SOMO.

Datum: 11 februari 2020, Amsterdam

Onderwerp: CETA is door de tijd ingehaald

Geachte Tweede Kamerleden,In 2009 begonnen de onderhandelingen tussen de EU en Canada, over een ‘diep en veelomvattend’ handelsverdrag met als doel om wederzijdse handelsbelemmeringen te beslechten. 11 jaar later wordt het resultaat aan de Tweede Kamer voorgelegd. Woensdag 12 februari debatteert u er over.

De wereld is in die 11 jaar sterk veranderd. Het werd onmiskenbaar dat rijkdom zich steeds verder concentreert bij steeds minder mensen en bedrijven. Het besef groeide dat de toenemende invloed van grote bedrijven en financiële instellingen veel nadelen en risico’s met zich meebrengt. Het voorkomen van klimaatverandering werd nog urgenter.

De tijd heeft CETA ingehaald. Wat begon als onderhandelingen over een ‘modern’ handelsverdrag, is geëindigd in een verdrag dat een oude, ongelijke en onduurzame economie versterkt en geen oplossingen biedt voor een aantal van de grootste problemen van deze tijd.

CETA versterkt de positie van grote bedrijven met onder andere investeringsbescherming, regelgevende samenwerking en de liberalisering van landbouw en diensten. CETA biedt anderzijds onvoldoende bescherming van het milieu, arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid, dierenwelzijn en publieke diensten tegen de druk tot liberalisering en privatisering. Dat kan ten koste gaan van:

– werknemers die echte banen en goede arbeidsomstandigheden nodig hebben,

– consumenten die duurzaam en veilig voedsel willen,

– boeren die een eerlijke prijs voor een duurzaam product verdienen,

– patiënten die betaalbare medicijnen verdienen,

– internetgebruikers en de waarborgen voor hun persoonsgegevens,

– huurders en kopers die betaalbare woningen willen,

– ouders die kinderopvang zonder winstoogmerk willen,

– MKB-ondernemers die een eerlijk speelveld verdienen, in plaats van nog meer voordelen voor de multinationals met wie ze concurreren,

– dieren in de veehouderij,

– milieu en natuur die door intensivering van veeteelt meer vervuild raken,

– het klimaat dat sneller ontwricht raakt, door meer transport en productie en de bescherming van fossiele industrie,

– mensen in arme landen die te maken krijgen met oneerlijke en onduurzame handelsverdragen gebaseerd op CETA en

– burgers en politici die vrijheid willen houden om zelf regels te stellen, zonder dreiging van ICS-claims van multinationals.

Daarom roepen wij de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met CETA in de huidige vorm. Als u wilt, dan moet CETA terug naar de tekentafel.

Bij andere verdragen zag Canada af van investerings–bescherming en kwamen er stevige en afdwingbare duurzaamheidsafspraken. Dat kan ook in CETA. Maar dan moeten vooral de EU-lidstaten bewegen. Eis een duurzaam, eerlijk en democratisch handelsbeleid.

Eis een duurzaam, eerlijk en democratisch verdrag.

Met vriendelijke groet, Donald Pols, Milieudefensie Tuur Elzinga, FNV Piet Fortuin, CNVB. H. van der Wal EPP, VCPDaniëlle Hirsch, Both ENDS Eveline Rooijmans, Oxfam Novib Edwin Huizing, Hivos Marjan Minnesma, Stichting Urgenda Faiza Oulahsen, Greenpeace Nederland Liset Meddens, Fossielvrij NL Rico Disco, Jongeren Milieu Actief Hans Geurts, Nederlandse Melkveehouders Vakbond Teun de Jong, Nederlandse Akkerbouwers Vakbond Guus Geurts, Platform Aarde Boer Consument Tom van de Beek, Ondernemers van Nu Niesco Dubbelboer, Meer Democratie Ante Wessels, Vrijschrift Nicole van Gemert, Foodwatch Mirjam van Rijn, De GroenenFrederieke Schouten, Stichting Dier&Recht Fiona Dove, TNI Bart-Jaap Verbeek, SOMO