Ga naar de inhoud

Boze boeren naar de Stopera

# Hooivork. Op woensdag 7 maart zullen boze boeren op tractoren naar de Stopera gaan om daar met vele andere sympathisanten solidariteit met Biologische zorgboerderij de Boterbloem te betuigen.
Onder de noemer actie #hooivork willen ze aandacht vragen voor de dreigende ontruiming van de Boterbloem.

3 min leestijd

(Bron: website red de Boterbloem)

Conflict met projectontwikkelaar

Al jarenlang is De Boterbloem in conflict met projectontwikkelaar Schiphol Area Development Company (SADC) over de akkers. SADC wil in dit laatste deel van de Lutkemeerpolder het bedrijventerrein uitbreiden met ongeveer 35 ha. Daar middenin liggen de akkers van De Boterbloem, al meer dan honderd jaar behorende bij de Boerderij en de laatste 22 jaar biologisch gecertificeerd. De akkers zijn nog ingedeeld in het historisch kavelpatroon en vormen samen met de monumentale boomgaard een historisch en uniek ensemble voor Amsterdam. Als enige kleipolder binnen de gemeentegrenzen is hier na de drooglegging eind 19e eeuw landbouw bedreven, dit in tegenstelling tot de verdere veengronden rondom Amsterdam, waar alleen veeteelt mogelijk is.

Expansiedrift

Gelegen tussen Amsterdam en Schiphol is de polder in de ogen van ontwikkelaars goud waard. Bouwkavels worden hier met gemak voor 2 tot 3 miljoen euro per ha. verkocht. Dat kan landbouwgrond nooit opleveren. En dat dit een lucratieve bezigheid is, heeft de zaak Hooimaijers wel bewezen, die ook in deze polder actief was. De ontruimingsdreiging van De Boterbloem staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de expansiedrift van Schiphol en de stad Amsterdam die financieel belang als leidraad nemen in stadsontwikkeling.

Alternatief voorstel

Hoewel De Boterbloem de voorkeur geeft aan het behoud van de hele polder, heeft zij een alternatief voorstel gedaan, waarbij de akkers en de Boerderij een geheel kunnen vormen met het bedrijventerrein: Akkerpark. Dit plan is door SADC resoluut terzijde geschoven: het past niet in het bestemmingsplan. Datzelfde bestemmingsplan voorziet wel in diverse ha. stadslandbouw 500 meter verderop. Daar moet in de toekomst een ondernemer voor gevonden worden. Een typisch gevolg van stadsontwikkeling vanaf de tekentafel: zonder rekening te houden met het huidige gebruik en het feit dat biologische landbouwgrond niet zomaar inwisselbaar is.
SADC heeft De Boterbloem ook een aantal alternatieven geboden: koffieschenken voor werknemers van het bedrijventerrein en het maaien van de bermen. Dat het nog minstens vijf jaar duurt voordat er uberhaupt een bedrijf staat en hoe de boerderij de komende jaren haar inkomsten moet genereren kwam geen antwoord. Daarbij doet het voorstel geen recht aan dat wat de Boterbloem ook is: een groene rustgevende plek die letterlijk perspectief biedt aan vele kwetsbare Amsterdammers.

Geen gewone projectontwikkelaar

Echter, SADC is geen gewone projectontwikkelaar. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, provincie NH en Schiphol zijn in gelijke delen de aandeelhouders. Waar een overheid haar unieke plekken hoort te beschermen is zij hier aanstichter en uitvoerder tegelijk.
Met de Boterbloem roepen wij de wethouder en gemeenteraad dan ook op om hun publieke taak op te pakken en in het algemeen belang te zorgen voor behoud van de historische akkers en zorgboerderij de Boterbloem. Geen ontruiming en zand uitrijden op korte termijn en serieus onderzoek naar de mogelijkheden voor inpassing.
Woensdag 7 maart om 12.30 Stopera – Amstelzijde. Hooivork protest van solidaire boeren en burgers.
#hooivork #reddeboterbloem