Ga naar de inhoud

Bono buit armen uit voor goed doel

Bono's
kledinglabel RED helpt arbeiders niet uit armoede

 

3 min leestijd
Placeholder image

Amsterdam,
17 oktober 2007 – De arbeidsvoorwaarden bij de productie van RED-kleding laten
te wensen over. Dit blijkt uit het rapport Footloose Investors, Investing in
the Garment Industry in Africa
van de Stichting Onderzoek Multinationale
Ondernemingen (SOMO). Het rapport beschrijft de wijze waarop internationale
kledingproducenten in Afrika hun productie steeds verplaatsen naar landen met
de laagste lonen en belastingen. Hierdoor blijven de voordelen voor de regio
waar geproduceerd wordt beperkt.

Onder
label Red dat door popster Bono gelanceerd is worden kleding, elektronica en
diensten verkocht. Het Engelse merk GAP produceert de kleding. RED gebruikt een
gedeelte van de winst om AIDS in Afrika te bestrijden. Het geld dat RED schenkt
aan het Global Fund to fight AIDS, Tubercolosis and Malaria wordt nu deels
verdiend door de lonen van arbeiders laag te houden.

Lage
lonen behoren tot de grootste problemen in de kledingindustrie. De fabriek in
Lesotho die RED-kleding produceert vormt hier geen uitzondering op. De
uitbetaalde lonen liggen op het wettelijk minimum of net erboven, zodat de
arbeiders moeite hebben om rond te komen. Ze zien zich genoodzaakt om een
voorschot te vragen op hun vertrekpremie die als pensioen moet dienen bij het
verlaten van de fabriek. Een arbeider verklaart in het rapport: "Ik moest
geld lenen om de school van mijn kind te kunnen betalen. Onze salarissen zijn
zo laag, we kunnen onze problemen niet oplossen."

Problemen
als langdurig gedwongen overwerk, onderbetaling en het met geweld verhinderen
van vakbondsvorming komen in de kledingindustrie over de gehele wereld
veelvuldig voor. De omstandigheden waaronder de kleding voor RED wordt gemaakt
verschillen niet wezenlijk van de overige producten die GAP op de markt brengt.
Het beleid van GAP ten aanzien van de arbeidsomstandigheden is overigens
relatief vooruitstrevend. GAP is bijvoorbeeld aangesloten bij het Ethical
Trading Initiative (ETI) en er is een programma voor fabrieksinspecties
opgezet. Dit heeft echter nog niet tot een daadwerkelijke verbetering van de
arbeidsomstandigheden geleid. De GAP-producten kunnen daarom nog niet ethisch
verantwoord genoemd worden.

Onderzoekster
Esther de Haan van SOMO: "Je zou mogen verwachten dat het label van Bono
een voorbeeld geeft van hoe het beter kan. Maar door de arbeiders van RED zo
slecht te betalen schept het bestrijden van
AIDS ook armoede. Dat kan geen model voor een duurzame oplossing zijn. Zo krijgt Afrika toch weer zelf de
rekening gepresenteerd."

RED
pretendeert overigens niet dat het ethisch verantwoorde producten op de markt
brengt, maar noemt zichzelf een 'business model'. Volgens RED werd tot nu toe
45,5 miljoen dollar in het Global Fund to fight AIDS, Tubercolosis and Malaria
gestort.

Het
rapport Footloose Investors is via deze link (pdf) te downloaden van de SOMO-website: