Ga naar de inhoud

Boerenkoepel Via Campesina roept op tot strijd tegen G8

De internationale koepel
van boerenorganisaties Via Campesina heeft een heldere oproep aan
leden en achterban uitgebracht. Daarin wordt opgeroepen de strijd tegen de G8
te steunen en zo mogelijk naar Hokkaido te gaan, waar de top gehouden wordt. De
vertaling:

3 min leestijd
Placeholder image

Oproep voor mobilisatie
tegen G8 in Hokkaido Japan

De G8 moet de crisis
oplossen die ze gecreëerd heeft!

De vertegenwoordigers van
de 8 rijkste landen van de wereld zullen van 7-9 juli bijeenkomen in Hokkaido
in Japan. Deze regeringen hebben beleid opgedrongen dat aan de wortels ligt van
de crisis op het gebied van voedsel en landbouw. Deze wereldwijde crisis begon
de kop op te steken in de jaren ’70 en heeft 852 miljoen mensen in extreme
armoede gehouden, hoofdzakelijk mensen die in rurale gebieden leven. De recente
voedselprijzencrisis heeft de crisis naar de steden gebracht, waar mensen niet
genoeg voedsel kunnen kopen. De klimaatcrisis, veroorzaakt door het overdadige
gebruik van fossiele brandstoffen in de geïndustrialiseerde landen en de
grootschalige ontbossing door transnationale bedrijven, zal vooral de armen in
span style="text-decoration: none; color: black">

De reactie van de WTO,
Wereldbank en ook van de G8-regeringen is rampzalig geweest: ze dringen alleen
maar meer van hetzelfde beleid op dat al aan de wortels van de huidige crisis
ligt: meer liberalisering, meer steun aan kunstmest en industriële zaden, een
groene revolutie in Afrika, meer voedselhulp en een snelle uitbreiding van
biobrandstoffen. Hoofdzakelijk door de opstelling van de G8-landen is er geen
enkele vooruitgang geboekt op de High Level Conference die door de FAO werd
georganiseerd, en de transnationale bedrijven werden er niet van weerhouden om
hun rampzalige initiatief op het gebied van biobrandstoffen er door te drukken.

Genoeg is genoeg!. Het is
onverantwoordelijk om samen met multilaterale instellingen voort te gaan met
het vernielen van onze voedselproductie en ons over te leveren aan de genade
van een handvol multinationals en de internationale markten, die niet in staat
zijn om de wereld te voeden en daar ook helemaal geen belangstellig voor
hebben!

 
We moeten de
machtsovername door de bedrijven van landbouw en visserij stopzetten. Het
antwoord op de klimaatcrisis en de voedselprijscrisis is voedselproductie door
kleinschalige landbouw gebaseerd op lokale bronnen en voor binnenlandse
consumptie!

We eisen van de G8 dat
deze zijn verantwoordelijkheid neemt en de noodzakelijke stappen onderneemt om
een verergering van deze potentieel explosieve crisis te voorkomen:

– Stop de door het
bedrijfsleven aangedreven productie van biobrandstoffen.

– Stop de liberalisering
van landbouwmarkten en visserij en beëindig de onderhandelingen binnen de WTO
en over vrijhandelszones en EPA.

– Stop met de
mislukkingen en de snelle oplossingen. Wat hebben diepgaande analyses nodig van
de crisis en de ontwikkeling van internationaal en nationaal beleid dat de
boerenlandbouw en kleinschalige voedselproductie beschermt en versterkt.

De G8-regeringen en hun
transnationale bedrijven dragen de volle verantwoordelijkheid voor de klimaat-
en voedselcrisis. Via hun economische macht overheersen zij het VN-systeem
(FAO, World Food Program, IFAD, …), WTO, Wereldbank, IMF en de onderhandelingen
over vrijhandelszones.

De G8-regeringen moeten
besluiten nemen om de crisis op te lossen en ze zouden andere landen toe moeten
staan om de noodzakelijke maatregelen te nemen. De G8 zal op dit cruciale
moment bepalend zijn voor het lot van honderden miljoenen mensen over de hele
wereld. De G8 moet besluiten nemen om de ellende op te ruimen die ze zelf
gecreëerd hebben.

Kom op de benen, kom naar
Hokkaido!

Op kleinschalige agro-ecologische voedselproductie gebaseerde boerenlandbouw voor binnenlandse markten
is het beste antwoord op de klimaat- en voedselprijs crisis.

De tijd is aangebroken
voor voedselsoevereiniteit

4-9 juli: Internationale
actiedagen

meer informatie: viacampesina.org

————-

Ook in Nederland zijn
acties rond de G8-top, zie website

Achtergrond over G8 en
globalisering: https://www.globalinfo.nl

—————–