Ga naar de inhoud

Boek: ‘Illegal People: How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrantes’

De bekende fotojournalist,
vakbondsorganisator en activist voor immigrantenrechten David Bacon documenteerde
twintig jaar lang de verbanden tussen arbeid, migratie en de
wereldeconomie. In zijn boek ‘Illegal People’ onderzoekt hij de
menselijke kant van de globalisering en laat zien hoe mensen in
Latijns Amerika en Azië worden ontworteld en gedwongen om te migreren
op zoek naar werk. Hij legt uit waarom het nationale beleid van de VS
leidt tot meer ontheemding, meer migratie, meer aanvallen op
migranten en een nog meer verdeelde en gepolariseerde maatschappij.

2 min leestijd
Placeholder image

Door interviews en ooggetuigeverslagen
in de verarmde dorpen in het buitenland en in de Amerikaanse
migrantenwerkplaatsen en -buurten, laat Bacon zien hoe het
buitenlandse handels- en economiebeleid van de VS wordt gebruikt om
een gunstig investeringsklimaat te vestigen voor grote ondernemingen
en hoe het tegelijkertijd de voorwaarden schept voor het ontheemden
van dorpsgemeenschappen en het op gang brengen van de migratiestroom.
Handelspolitiek en immigratie zijn volgens Bacon uiteindelijk nauw
verbonden en zijn onderdelen van hetzelfde economische systeem.

Hij gaat dieper in op de manier waarop
de ondernemersagenda van NAFTA (het Noordamerikaanse
Vrijhandelsverdrag van de VS, Canada en Mexico, 1994) leidde tot
ontheemding en migratie vanuit Mexico en hoe werkgevers baat hebben
bij het criminaliseren van migrantenarbeid. Een voorbeeld: In de tijd
voor NAFTA kregen maïsboeren in de Mexicaanse provincie Oaxaca
staatsteun voor hun gewassen en kocht het staatsbedrijf CONASUPO hun
maïs op om daarvan tortillas te maken die voor gesubsidieerde
prijzen in de steden werden verkocht. Door NAFTA werd de subsidiering
van de boeren gestopt zodat het voor hen te duur werd om het gewas te
blijven verbouwen. Het CONASUPO-systeem werd ontmanteld en goedkope
(gesubsieerde!) maïs uit de VS overspoelde de Mexicaanse markt. Er
was geen ander werk voor deze verarmde boerengezinnen en geen ander
perspectief dan om te migreren naar de VS, waar ze verder gaan als
‘illegaal’ en waar hun werk wordt aangeduid als misdaad.

Op krachtige wijze herleidt Bacon de
ontwikkeling van deze illegale status tot de slavernijperiode en
toont hij de menselijke prijs van het aanduiden van de onvervangbare
arbeid van de miljoenen migranten en van de migranten zelf als
illegaal. ‘Illegal People’ beargumenteert dat onze manier van denken,
discussiëren en wetgeven met betrekking tot migratie en
globalisering drastisch moet veranderen. Het maakt onmiskenbaar
duidelijk waarom we immigratie en migranten moeten gaan bekijken
vanuit een mensenrechtenperspectief.

Het boek kwam uit in augustus en is
online verkrijgbaar via het Global Exchange’s Fair Trade Program van
de Fair Trade Online Store. Meer info
(Bron)