Ga naar de inhoud

Boek ‘Economische huurmoordenaar’ vertaald

Het boek van John Perkins over zijn ervaringen als “economische huurmoordenaar” is in Nederlandse vertaling verschenen. In het NRC verscheen een paginagroot artikel van de auteur.

2 min leestijd
Placeholder image

Het geruchtmakende boek van John Perkins Confessions of an Economic Hitman kan elk moment in het Nederlands verschijnen bij de Arbeiderspers. In het NRC van 25 maart stond een hele pagina van de hand van de auteur over de corporatocratie van grote bedrijven die de wereld tegenwoordig bestieren. Helaas niet openbaar te lezen op de website.

Op globalinfo verscheen al ruim een jaar geleden een artikel over de auteur naar aanleiding van zijn optreden op het World Social Forum in januari 2005

In het stuk in NRC-Handelsblad, met als titel Het nieuwe economische wereldrijk gebruikt slaven om de eigen leiders te verrijken schetst Perkins de corporatocratie die is ontstaan: een wereldrijk dat berust op economische macht.

Perkins schetst een wereld waarin de grote ondernemers het voor het zeggen hebben en die een moderne vorm van slavernij ingesteld hebben om steeds rijker te worden. Het gevolg is dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt. Het is geen complot, benadrukt de auteur, maar berust op het door publiek en rechters accepteren van praktijken die “in een ander tijdperk als misdadig zouden zijn beschouwd”.

“Wetten die ooit grote, monopolistische ondernemingen dwongen belangen af te stoten, zijn recent ongedaan gemaakt. Aaardoliemaatschappijen, mediagiganten, detailhandelaren en zelfs restaurantketens hebben in zo’n duizelingwekkend tempo hun krachten gebundeld dat het praktisch niet bij te houden is. Tegelijkertijd hebben de eigenaars – en een paar eigenaressen – van deze ondernemingen stevig voet aan de grond gekregen bij de overheid en de banken.”

De auteur kan het weten; hij werkte jarenlang als topeconoom voor de Amerikaanse overheid om andere landen te adviseren over hun economische beleid.

Wikipedia over Perkins

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Globalinfo.)