Ga naar de inhoud

Blokkade in Brugge

Deze morgen (zaterdag 20 oktober) om zes uur zijn een zestigtal mensen begonnen met een blokkade van de toegangspoort van het gesloten centrum ‘De Refuge’ in Brugge. Met de aktie willen ze deportaties voor één dag verhinderen, de huidige asiel- en migratiepolit iek bekritiseren en solidariteit tonen met de opgesloten mensen.

2 min leestijd
blok

Door zich vast te ketenen aan twee betonblokken voor de toegangspoort en door bovenop het hekken zich vast te ketenen willen de actievoerders verhinderen dat er vandaag mensen naar de luchthaven of andere centra worden gebracht, De actievoerders zijn vastbesloten om zo lang mogelijk de toegangspoort te blokkeren, maar laten een kleine deur in de poort open, zodat het visiteurs van het centrum de toegang niet verhinderd wordt.

Een van de deelnemers aan de aktie, legt uit waarom ze de toegangspoort blokkeren. ‘ De afgelopen maanden werden we overstelpt door de goed-nieuws show van Maggie De Block. Teruggedrongen asielaanvragen, gedecimeerde medische regularisaties en een uitwijjwingsbeleid dat zogezegd ‘streng maar humaan’ is. Al deze zogenaamde successen kunnen slechts gebouwd worden op de isolatie, opsluiting, criminalisering en mishandeling van mensen zonder papieren1.

Het gesloten centrum van Brugge is één van de plaatsen waar mensen worden opgesloten om hen, onder psychische en fysieke druk, uit te wijzen. Uit getuigenissen van mensen die opgesloten werden in Brugge, blijkt duidelijk wat deze regering verstaat onder een ‘humaan’ beleid: mensen met listen en onder bedrog overtuigen om vrijwillig terug te keren, verhinderen dat mishandelingen bekend geraken 2.

‘Wij zullen niet aanvaarden dat mensen, louter omwille van de plaats waar ze geboren werden, opgesloten worden. We blijven ijveren voor vrijheid van migratie, wat voor ons het enige mogelijke migratiebeleid is en voor de afschaffing van de detentiecentra.’

1 http://www.gettingthevoiceout.org/ze-doen-kalmeermiddelen-in-ons-eten/
http://www.gettingthevoiceout.org/het-zijn-echte-gevangenissen/
2 http://www.openaccessnow.eu/news/2012/access-to-detention-migrants-camps-a-lack-of-transparency