Ga naar de inhoud

Bijeenkomst over oprichting Nederlands Sociaal Forum

Een uitnodiging voor bijeenkomst over een NSF in 2004.

3 min leestijd
Placeholder image

Beste lezer,

In 2001 werd in Porto Alegre, Brazilië, het eerste Wereld Sociaal Forum (WSF) gehouden. Het was het begin van een succesvolle reeks inspirerende bijeenkomsten gericht op andere globalisering waarbij het uitgangspunt is dat een andere wereld mogelijk, en nodig is. Het zijn bijeenkomsten gericht op het uitwisseling van ideeën, actie en reflectie en het vinden van wegen naar rechtvaardige en duurzame globalisering. Ook in Nederland zijn veel mensen bij deze beweging betrokken – vanuit heel wat verschillende invalshoeken.

Het WSF-proces wil heel nadrukkelijk links leggen van lokaal tot internationaal, en tussen de vele verschillenden organisaties en bewegingen die zich voor deze ideeën inzetten. Vele nationale en continentale sociale fora geven inmiddels invulling aan dit WSF- proces. Ook in Nederland is op diverse plaatsen en momenten, door diverse mensen de laatste tijd gepraat over het mogelijk plaatsvinden van een Nederlands Sociaal Forum. Het lijkt erop dat veel groepen en organisaties geïnteresseerd zijn in het creëren van zon open ontmoetingsplaats in Nederland, waar het mogelijk is om de Nederlandse sociale bewegingen onderling te versterken.

Graag willen wij je daarom uitnodigen voor een open bijeenkomst over het organiseren van een Nederlands Sociaal Forum (NSF) dit najaar tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU. Deze uitnodiging is een open uitnodiging aan alle vertegenwoordigers vanorganisaties die binnen de principes van het WSF-charter hieraan mee willen werken. De bijeenkomst zal worden gehouden op:

– Datum: Vrijdag 2 april 2004.
– Tijd: 16.00 – 21.00 uur.
РLocatie: De zalen van Caf̩ The Florin (voorheen Zeezicht), Nobelstraat 2-4, Utrecht.
– Bereikbaarheid: Vanaf Centraal Station door Hoog Catharijne richting Vredenburg, daarna via het Neude richting Janskerkhof. Voorbij het Janskerkhof ligt Florin aan de linkerzijde in de Nobelstraat. Je bent ongeveer 15 minuten onderweg vanaf cs.

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

– 16.00 u: Ontvangst met koffie en thee en een woord van welkom.
– 16.15 u: Inleiding over ontstaansgeschiedenis en doelen van het WSF en ESF en de Nederlandse context van een NSF.
– 16.30 u: Organisatorische aspecten voor het NSF (datum, locatie, financiering,etc.)
– 17.00 u: Bespreking voorstel inhoudelijke Programmering NSF.
a.. doelen en principes.
b.. inhoud (opening en slot, thema’s,vormen).
c.. proces.
– 18.00 u: PAUZE (een gratis buffetmaaltijd wordt verzorgd).
– 19.00 u: Zes verschillende workshops over
mogelijke inhoudelijke themas van het NSF.
– 20.00 u: Terugkoppeling
workshops en plenaire afsluiting.
– 21.00 u: Slot van de bijeenkomst.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk maar wij zouden het om organisatorische redenen op prijs stellen als je van te voren doorgeeft of je aanwezig bent op 2 april. Dit kan door een e-mail te sturen aanof te bellen met Desiree Platt bij Novib (tel. 070 3421 726).

Wij zien uit naar je komst op 2 april,

Sylvia Borren, directeur Novib (De Nieuwe Dialoog).
René Danen, coördinator Platform Keer het Tij.
Ineke Bakker, voorzitter Sociale Alliantie.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door diversen.)